Kvietimas teikti paraiškas Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonėms vykdyti 

Mažeikių rajono savivaldybės administracija iki 2021 m. balandžio 30 d. 14.45 val. kviečia teikti paraiškas Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių vykdymo konkursui  (priemones įvykdyti būtina 2021 metais).

Paraiškas galima teikti priemonėms:

Priemonė: sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų kokybės, prieinamumo užtikrinimas.

Įgyvendinant priemonę, asmens sveikatos priežiūros įstaigos gali rengti ir įgyvendinti programas, susietas su sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų kokybės, prieinamumo užtikrinimu, prioritetą teikiant į užkrečiamų ligų prevenciją ir kontrolę nukreiptoms programoms.

Priemonės vykdytojai parenkami paraiškų teikimo konkurso būdu.

Priemonė: šeimos gydytojų skatinimas įsidarbinti Savivaldybės pavaldumo pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

Įgyvendinant priemonę, Mažeikių rajono savivaldybės pavaldumo pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos gali rengti ir įgyvendinti programas, susietas su šeimos gydytojų skatinimu įsidarbinti Savivaldybės pavaldumo pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

Priemonės vykdytojai parenkami paraiškų teikimo konkurso būdu.

Priemonė: sveikatos ugdymo ir fizinio aktyvumo skatinimo veiklos organizavimas.

Įgyvendinant priemonę, nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės, įstaigos ir organizacijos, vykdančios sveikatinimo veiklą, gali rengti ir įgyvendinti programas, susietas su sveikatos ugdymo ir fizinio aktyvumo skatinimo veiklos organizavimu. Prioritetas teikiamas projektams, numatantiems veiklas užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės, sveikos mitybos skatinimo, sveikatos ugdymo ir fizinio aktyvumo skatinimo, sveikatai žalingos elgsenos prevencijos srityse. Priemonei vykdyti organizacija turi teisę teikti tik vieną paraišką.

Priemonės vykdytojai parenkami paraiškų teikimo konkurso būdu. Jei pareiškėjas panašią paraišką yra pateikęs siekiant gauti finansavimą iš kitų Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto lėšų, privalo kartu pateikti teiktos paraiškos kopiją.

Priemonė: psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų prieinamumo gerinimas.

Įgyvendinant priemonę, Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras gali rengti ir įgyvendinti programą, susietą su psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų prieinamumo gerinimo veiklos organizavimu.

Priemonės vykdytojas Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

Priemonė: pirmosios pagalbos ugdymo įstaigose teikimo gerinimas, užkrečiamųjų ligų plitimo prevencija.

Įgyvendinant priemonę, Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras gali rengti ir įgyvendinti programą, susietą su pirmosios pagalbos teikimo, užkrečiamųjų ligų plitimo prevencijos ugdymo įstaigose veiklos organizavimu.

Priemonės vykdytojas Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

Priemonė: maudymosi vietų vandens taršos ir triukšmo tyliosiose zonose kontrolė.

Įgyvendinant priemonę, vykdyti vandens telkinio vandens kokybės monitoringą, triukšmo monitoringą tyliosiose zonose bei informuoti visuomenę.

Priemonės vykdytojas Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

 ______________________

Paraiška dalyvauti konkurse turi būti užpildyta pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. A1-1024 „Dėl Paraiškų Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymui atrankos, vertinimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtiną formą, kurią galite rasti internetiniu adresu http://www.mazeikiai.lt/savivaldybe/struktura-ir-kontaktai/administracija/aplinkos-ir-sveikatos-apsaugos-skyrius/visuomenes-sveikata/ (veiklos sritis „Sveikata“). Paraiškos 1 egzempliorius, atspausdintas ir pasirašytas su priedais ir skaitmeninėje laikmenoje pateikiami viename užklijuotame voke, ant voko nurodant ,,Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo konkursui“ bei pažymint priemonės, kuriai vykdyti teikiama paraiška, pavadinimą, teikiančios įstaigos pavadinimą.

Paraiškos teikiamos registruotu paštu adresu: Laisvės g. 8, Mažeikiai iki 2021 m. balandžio 30 d. 14.45 val. Informaciją teikia Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vyresnioji specialistė Silvija Kazakauskaitė tel. 8 639  39 822 arba el. p. silvija.kazakauskaite@mazeikiai.lt.

 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos