Kviečia teikti paraiškas dėl pagalbos įsigyjant ūkinius gyvūnus (išskyrus kiaules)

Šiai pagalbai Žemės ūkio ministerija iš viso skiria 25 tūkst. Eur ir prašo Žemės ūkio rūmų bei savivaldybių paraginti kiaulių laikytojus pildyti paraiškas.

Reikalavimus atitikusiems pareiškėjams kompensuojama iki 90 proc., bet ne daugiau kaip 2 tūkst. Eur vienam pareiškėjui, kitų, išskyrus  kiaules, ūkinių gyvūnų įsigijimo išlaidų per 4 metus. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti patirtos nuo 2019 m. lapkričio 1 d. ir (arba) einamaisiais metais.

Paraiškų teikimo laikotarpiu pareiškėjas gali teikti vieną paraišką, bet ne daugiau kaip keturias paraiškas per 4 metus, jei neviršijama didžiausia nurodyta paramos suma.

Paraiškų priėmimo laikotarpiu nuo š. m. rugsėjo 22 d. iki spalio 15 d. pareiškėjų dėl informacijos prašome kreiptis į Žemės ūkio skyriaus vyriausiąją specialistę Sigutę Jucytę tel. (8 443)  95 336, 213 kab., Laisvės g. 39, Mažeikiai ir žemiau išvardintus dokumentus pateikti į Žemės ūkio skyriaus 208 kab., Laisvės g. 39, Mažeikiai. 

Teikiami doukumentai:

  1. asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą, jeigu fizinis asmuo;
  2. užpildytą paraišką, ūkinių gyvūnų įsigijimo įrodymo dokumentų originalus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas;
  3. pareiškėjui išduoto mėginių paėmimo gyvūnų ligoms tirti akto, kurio forma patvirtinta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. B1-489 „Dėl mėginių paėmimo tirti aktų formų patvirtinimo“, kopiją, tais atvejais, kai buvo privaloma mėginius imti pagal Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. kovo 30 d. įsakymą Nr. B1-265 ,,Dėl afrikinio kiaulių maro stebėsenos ir kontrolės priemonių šernų populiacijoje ir kiaulių laikymo vietose.

 Pagalbos už įsigytus ūkinius gyvūnus teikimo taisykles ir paraiškos formą galite rasti ČIA. 

Įsakymas „Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 3d-914 „Dėl pagalbos už įsigytus ūkinius gyvūnus teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos