Kreipimasis dėl savivaldybių finansinio savarankiškumo stiprinimo

Šį kreipimąsi trečiadienį, vasario 24 d., Lietuvos savivaldybių asociacija visų merų vardu perduos svarbiausiųjų institucijų vadovams – Prezidentui, Seimo Pirmininkei ir Ministrei Pirmininkei. Kartu su kreipimosi tekstu bus pridėtas ir jį pasirašiusių savivaldybių merų sąrašas.  

Lietuvos savivaldybių asociacija,

siekdama,

 • užtikrinti gyventojų konstitucines teises į kokybiškas viešąsias paslaugas nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos,
 • socialinės, ekonominės ir teritorinės sanglaudos, regioninės atskirties mažinimo, regionų patrauklumo didinimo,
 • Lietuvai naudingų viešųjų investicijų, jų atsakingo, efektyvaus ir savalaikio planavimo bei finansavimo, įgyvendinant nacionalinius tikslus (2021–2030 metų Nacionalinio pažangos planą, 2021–2027 m. ES fondų investicijų programą ir kt.),

pabrėždama nacionalinius įsipareigojimus,  

 • 2020 metų rugsėjo 3 dieną Lietuvos Respublikos Prezidento iniciatyva, tarp Seimo politinių partijų vadovų ir Lietuvos savivaldybių merų pasirašytas memorandumas „Dėl glaudesnės centrinės ir vietos valdžios partnerystės siekiant stiprinti Lietuvos savivaldos savarankiškumą ir atsakomybę“,
 • Vyriausybės programoje išskirtas prioritetas „Savivaldybių ekonominio savarankiškumo stiprinimas“,
 • Regioninės plėtros įstatyme numatyta prievolė 2021–2027 m. regionų plėtrai skirti ne mažiau kaip 30 proc. ES fondų lėšų, t. y. beveik 1,8 mlrd. eurų,

pažymėdama, kad savivaldybėms artimiausiu ir vidutinės trukmės laikotarpiu teks planuoti ir sutelkti ženklius nuosavus finansinius išteklius, siekiant pasinaudoti unikaliomis ES suteiktomis galimybėmis investuoti į ekonomikos gaivinimą, viešųjų paslaugų teikimo gerinimą, viešąją infrastruktūrą,

išreikšdama susirūpinimą, 

 • dabartinė savivaldybių finansinių išteklių formavimo sistema nesudaro galimybių planuoti ir įgyvendinti investicijas, nes savivaldybių savarankiškų pajamų šaltiniai yra labai riboti, o skolinimasis itin suvaržytas dėl griežtų fiskalinių taisyklių,
 • kyla reali grėsmė, jog savivaldybės negalės pasinaudoti ES fondų lėšomis, nebus pajėgios įgyvendinti nei regioninių, nei individualių savivaldybių investicinių projektų, nes galimybių prisidėti prie investicijų finansavimo nuosavomis ar skolintomis lėšomis – nėra.

atsižvelgdama į ES ir tarptautinių institucijų raginimus, 

 • Europos Komisija įvairiuose (Europos semestro ir kituose) formatuose išreiškia susirūpinimą Lietuvos savivaldybių biudžetų formavimo praktika,
 • Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija 2021 m. pateikė rekomendacijas Lietuvai imtis esminių pokyčių savivaldybių finansų srityje,
 • ES sukūrė specialią ekonomikos gaivinimui ir atsparumo didinimui skirtą priemonę (angl. Recovery and Resilience Facility), kuri numato šalių narių sisteminių struktūrinių reformų finansavimo galimybę ir finansinių instrumentų kūrimą;
 • Europos Komisija 2021 m. sudarė išimtines sąlygas ES šalims narėms steigti finansinius instrumentus, teikti valstybės pagalbą ir lanksčiau naudoti ES finansinius išteklius, 

kreipiasi į šalies svarbiausių institucijų vadovus ir, pagal jiems suteiktus įgaliojimus, prašo imtis politinės lyderystės dėl kompleksinės savivaldybių finansų sistemos reformos, tvaraus ir skaidraus finansinio pagrindo sudarymo regioninei politikai įgyvendinti. 

Šiam tikslui siūlome:

 1. Atlikti savivaldybių pajamų formavimo peržiūrą, išplečiant nuosavų pajamų šaltinius, didinant investicinį pajėgumą.
 2. Atlikti savivaldybių skolinimosi ir skolos valdymo reglamentavimo peržiūrą, sudarant lankstesnes skolinimosi galimybes, kartu išlaikant viešųjų finansų sistemos tvarumą.
 3. Sukurti tvarų finansinį instrumentą savivaldybių investicijoms finansuoti, tam panaudojant ES struktūrinių fondų ar (ir) RRF lėšas.

Raginame imtis konkrečių veiksmų, suteikiant savivaldybėms daugiau savarankiškumo ir atsakomybės, įgalinant jas vykdyti regionų plėtrai ir viešųjų paslaugų teikimui būtinas investicijas, kartu siekiant pasinaudoti ES teikiamomis investicinėmis galimybėmis ir taip prisidėti prie nacionalinių tikslų įgyvendinimo.

 Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Mindaugas Sinkevičius

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos