Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo konkursas

Mažeikių rajono savivaldybės administracija skelbia 2021 m. jaunimo iniciatyvų programų (projektų) finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis konkursą.

Paraiškas gali teikti visos Mažeikių rajone įstatymų nustatyta tvarka veikiančios registruotos jaunimo organizacijos, organizacijos, dirbančios su jaunimu ir neformalios jaunimo grupės su jas globojančia organizacija (toliau – organizacijos):

  1. jaunimo ar su jaunimu dirbančios organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymas;
  2. atvirosios jaunimo erdvės, kaip jas apibrėžia Atvirųjų jaunimo centrų ir erdvių koncepcija, patvirtinta Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – JRD) direktoriaus 2010 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 2V-38-(1.4);
  3. neformalios jaunimo grupės (toliau – grupė), pateikusios bendradarbiavimo sutartį ir rekomendaciją iš neformalią grupę globosiančios organizacijos, įstaigos ar nevyriausybinės organizacijos. 

Paraiškų pateikimas

Visi dokumentai pateikiami užklijuotame voke. Ant voko būtina nurodyti „2021 m. jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo konkursui“, projekto pavadinimą ir projekto vadovo vardą, pavardę, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Paraiška teikiama 2 egzemplioriais viename voke.

 Paraiškos formą rasite čia. 

Paraiškas pateikti iki 2021 m. balandžio 19 d. 17.00 val. Savivaldybės administracijos, vieno langelio principu dirbančiame 107 kab. (Laisvės g. 8, Mažeikiai).

Išsamesnė informacija apie konkursą yra pateikiama Mažeikių jaunimo iniciatyvų projektų (programų) finansavimo konkurso tvarkos apraše. Paraiškos formą ir konkurso nuostatus galima rasti internetiniuose tinklalapiuose: www.mazeikiai.lt arba galima kreiptis į administracijos vyriausiąją specialistę (jaunimo reikalų koordinatorę) Alvydą Purauskytę tel. (8 443)  95 327, 204B kab., Stoties g. 18, Mažeikiai.

Jaunimo iniciatyvų projektų (programų) finansavimo konkurso tvarkos aprašą rasite čia. 

Projekto vertinimo anketa

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos