Informacija apie parengtą poveikio aplinkai vertinimo (pav) ataskaitą

  1. Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: „ORLEN Lietuva“, AB, Mažeikių g. 71, Juodeikiai, Mažeikių r., http://www.orlenlietuva.lt, post@orlenlietuva.lt, tel. (8 4) 439 2121.
  2. PŪV PAV dokumentų rengėjas: „Nomine Consult“, UAB, J. Tumo-Vaižganto g. 8-1, Vilnius, http://nomineconsult.com/lt/, lt@nomineconsult.com, tel. (8 5) 210 72 10.
  3. PŪV pavadinimas ir vieta: Naujo alkilinimo įrenginio statyba AB „ORLEN Lietuva“ naftos perdirbimo produktų gamykloje, Mažeikių g. 71, Juodeikiai, Mažeikių r.
  4. PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl ataskaitos: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamentas, Mažeikių rajono savivaldybės administracija, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių skyrius, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV PAV – Aplinkos apsaugos agentūra.
  5. Susipažinti su PŪV PAV ataskaita galima rengėjo internetiniame puslapyje: nomineconsult.com/lt/paslaugos/aplinkosauga.
  6. PAV ataskaita eksponuojama: UAB „Nomine Consult“ biure darbo dienomis 8.00–17.00 val. Vilniaus m. ir Židikų seniūnijoje, adresu: Pečkauskaitės g. 10, Židikų mstl., Mažeikių r. pirmadienį–ketvirtadienį 08.00–12.00 val. ir 12.45–17.00 val.; penktadienį 08.00–12.00 val. ir 12.45–15.45 val.
  7. PAV dokumentų rengėjui pasiūlymus (pasiūlymų kopijos pagal kompetenciją teikti PAV subjektams ir Agentūrai) dėl PAV ataskaitos teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su ataskaita 2021 m. liepos 7 d. 17.10 val., adresu: UAB „Nomine Consult“, J. Tumo-Vaižganto g. 8-1, LT-01108 Vilnius arba lt@nomineconsult.com.
  8. Viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita vyks 2021-07-07 Židikų seniūnijoje, adresu: Pečkauskaitės g. 10, Židikų mstl., posėdžių salėje, 17.10 val., karantino metu viešas visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita bus organizuojamas 2021 m. liepos 7 d. 17.10 val. internetinės vaizdo transliacijos būdu (transliacijos nuoroda iš anksto bus skelbiama PAV dokumentų rengėjo internetinėje svetainėje www.nomineconsult.com/lt/paslaugos/aplinkosauga).

 

 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos

2021 01 11

Ataskaita