Gamybos, pramonės paskirties pastato (Naikių g. 16, Mažeikiai) statybos projektinių pasiūlymų svarstymas su visuomene

Rugpjūčio 2 d. 16.00 val. nuotoliniu būdu vyks viešas susirinkimas, kur bus svarstomi su visuomene Gamybos, pramonės paskirties pastato Naikių g. 16, Mažeikiai statybos projektiniai pasiūlymai.  

  1. Statinių statybvietės adresas – Naikių g. 16, Mažeikiai.
  2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – gamybos, pramonės.
  3. Projektinius pasiūlymus parengė  UAB „Sava ranga“, Savanorių pr. 192-601, 44151 Kaunas, tel. + 370 611 38411, projekto vadovas Jolanta Andriuškevičienė, el. p. info@savaranga.lt.
  4. Statytojas – UAB „Vigesta“.
  5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2021 m. rugpjūčio 2 d. Norint daugiau informacijos  kreiptis – Jolanta Andriuškevičienė, tel. + 370 611 38411.
  6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2021 m. rugpjūčio 2 d. Savanorių pr. 192-601, 44151 Kaunas darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.
  7. Viešas susirinkimas įvyks tiesioginės transliacijos (nuotoliniu) būdu 2021 m. rugpjūčio 2 d. 16.00 val.

Nuoroda viešam svarstymui transliuoti: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTBhYmUxZGMtZGU5YS00MDY2LWIzYjctMDAxNDMwYWJmYzhl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2256793166-1bcc-4c29-b0a2-13ff3213d5d1%22%2c%22Oid%22%3a%223f8b6db7-a10d-4897-842c-f06e9dcf52b6%22%7d  

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė medžiaga

Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos