Dešimtmečiui apibrėžtos naujos Mažeikių rajono plėtros kryptys – kviečiame susipažinti

Mažeikių rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė) pristato Savivaldybės 2021–2030 m. strateginio plėtros plano projektą (toliau – projektas) ir kviečia gyventojus teikti savo pastabas ir pasiūlymas. Projekte pristatomi plano rengimo etapų rezultatai, įvardijamos rajono plėtros kryptys, jų įgyvendinimo priemonės. 

Strateginio plėtros plano dokumentai buvo rengiami keliais etapais: atliktos aplinkos ir išteklių, stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių, politinių, ekonominių, socialinių / kultūrinių, technologinių veiksnių analizės, parengta strategija ir įgyvendinimo rodikliai. 

Projekte išskirta vizija – Mažeikių rajono savivaldybė 2030 – tvarus pramonės centras su atvira, pokyčius kuriančia bendruomene. 

Vizija suformuluota atsižvelgiant į rajono bendruomenės poreikius, identifikuotos ir nagrinėtos rajono problemos, atsižvelgta į analizių dalyje akcentuotas stiprybes. 

Siekiant įgyvendinti numatytą viziją, projekte suformuoti trys plėtros prioritetai (ilgalaikės strateginės kryptys), kuriuos išsamiai apibūdina strateginio vystymo ir plėtros tikslai ir uždaviniai bei įgyvendinimo priemonės. 

 

I prioritetas – pažangi ekonomika ir aktyvi savivalda – apima viešojo valdymo, ekonomikos, žemės ūkio ir turizmo sektorius. Rajonas sieks vystyti pramonės zonas, efektyvinti investicinio kapitalo panaudojimą, intensyvinti paramą verslo plėtrai ir kūrimui, skatinti viešojo bei privataus sektorių partnerystę, sukurti ir įgyvendinti vieningą viešojo sektoriaus žmogiškųjų išteklių valdymo sistemą, modernizuoti viešąsias ir administracines paslaugas, tobulinti Savivaldybės įvaizdį. Šiam prioritetui įgyvendinti numatyti 4 tikslai, kuriems priskirti 9 uždaviniai, o jiems įgyvendinti pritaikyta 50 priemonių. 

Įgyvendinant II prioritetą – aktyvi, kūrybiška, sveika ir socialiai atsakinga bendruomenė – siekiama tobulinti švietimo, kultūros, socialinės aplinkos, sveikatos, sporto ir nevyriausybinių organizacijų sektorius. Planuojama modernizuoti ar atnaujinti paslaugų teikimo įstaigų infrastruktūrą, gerinti švietimo paslaugų kokybę ir prieinamumą, skatinti sveiką gyvenseną, užtikrinti socialinę apsaugą ir kokybiškas socialines paslaugas, spręsti sveikatos priežiūros specialistų trūkumo ir jaunimo užimtumo, savirealizacijos problemas. Prioritetui įgyvendinti numatyti 5 tikslai, jiems priskirta 14 uždavinių, kuriems pasiekti skirtos 98 priemonės. 

III prioritetas – žalia darnios infrastruktūros savivaldybė – apima susisiekimo, inžinerinės infrastruktūros, aplinkos apsaugos bei saugumo sektorius. Rajonas sieks mažinti taršą, vykdyti aplinkosauginį gyventojų švietimą, gerinti susisiekimo infrastruktūrą bei didinti eismo saugumą, plėtoti energijos efektyvumą didinančius pastatų modernizavimo projektus, naudoti bei skatinti naudoti alternatyvius ir atsinaujinančius energijos šaltinius, vykdyti nusikalstamumo, smurto ir patyčių, ekstremalių situacijų, savižudybių prevencijos ir kitas prevencines programas bei veiklas. Trečiajam prioritetui įgyvendinti numatyti 4 tikslai, kuriems priskirta 10 uždavinių, o jiems įgyvendinti išskirtos 59 priemonės. 

Kviečiame gyventojus susipažinti su rajono plėtrą apibrėžiančiu dokumentu ir išsakyti savo pastabas bei pasiūlymus. Jų iki š. m. birželio 8 d. 17 val. lauksime elektroniniu paštu [email protected]

 Susipažinti su projektu galite čia.  

Prisidėkime prie rajono ateities kūrimo! 

SPP rengėjai

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos