Antikorupcijos komisija

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJA

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Paulius Auryla (pirmininkas)

Savivaldybės tarybos narys

2.

Laurynas Jonauskas (pavaduotojas)

Savivaldybės tarybos narys

3.

Sigutė Bernotienė

Savivaldybės mero pavaduotoja

4.

Silva Bulauskienė

Mažeikių apylinkės seniūnijos, Purvėnų seniūnaitijos seniūnaitė

5.

Jurgita Dapkūnienė

Mažeikių seniūnijos, Merkelio Račkausko seniūnaitijos seniūnaitė

6.

Vita Domarkienė

Sedos seniūnijos, Nausodės seniūnaitijos seniūnaitė

7.

Jonas Jurkus

Savivaldybės tarybos narys

8.

Kristina Osinskienė

Šerkšnėnų seniūnijos, Žemalės seniūnaitijos seniūnaitė

9.

Virginijus Sungaila

Savivaldybės tarybos narys

10.

Artūras Šaltkauskas

Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas

11.

Milda Šukienė

Savivaldybės tarybos narė

KOMISIJOS NUOSTATAI

 

Komisijos sudėtis patvirtinta Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T1-99 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos sudarymo ir pavaduotojo paskyrimo“

Komisijos sudėtis patvirtinta Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T1-165 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T1-99 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos sudarymo ir pavaduotojo paskyrimo“ pakeitimo“

SPRENDIMAS DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO
Priedas
2019 m. kovo 29 d. Nr. T1-71

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2019–2021 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO ATASKAITA