Komisijos

Komisijos

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ VERTINIMO KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Michail Norbutas

Administracijos Teisės ir personalo skyriaus vedėjas

Jurgita Butavičienė

Administracijos Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė

Dalia Grygolaitienė

Administracijos Bendrojo skyriaus vedėja

Reda Guerrero

Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, profesinės sąjungos pirmininkė

Arvydas Pocius

Administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas

________________________________________________________

 VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO  KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Michail Norbutas

Administracijos Teisės ir personalo skyriaus vedėjas

Jurgita Butavičienė

Administracijos Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė

Reda Guerrero

Administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

Jolanta  Kekytė

Administracijos  Socialinės paramos skyriaus vedėja

Apolinaras Stonkus

Administracijos  Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas

 
________________________________________________________

 BUTŲ KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Eimantas Salatka,
pirmininkas

jam nesant
Asta Gramaliauskienė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

 

Administracijos Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vedėjo pavaduotoja

Dalia Keršienė
sekretorė

jai nesant 
Marija Stočkienė

Administracijos Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Administracijos Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė

Jolanta Kekytė 

jai nesant
Rasa Andrulaitienė

Administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja

Administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjos pavaduotoja

 KOMISIJOS REGLAMENTAS

Sudaryta Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. A1-940 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. A1-1895 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos butų komisijos sudarymo bei Mažeikių rajono savivaldybės administracijos butų komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo“.

________________________________________________________

BŪSTO PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Viktoras Prokopčukas,
pirmininkas

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

Vilija Gureckienė

Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

Edmundas Lukas

Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vyriausias specialistas

Edvardas Najulis

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos deleguotas neįgaliųjų  asociacijos atstovas

KOMISIJOS NUOSTATAI

ĮSAKYMAS „DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. KOVO 18 D. ĮSAKYMO NR. A1-541 „DĖL BŪSTO PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“

________________________________________________________

 MEDŽIOKLĖS PLOTŲ VIENETAMS SUDARYTI BEI RIBOMS PAKEISTI KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Zigmantas Kristutis,
pirmininkas

Administracijos Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėjas

Šarūnas Bagdonas

Valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos Mažeikių regiono padalinio vadovas

Ona Brazdauskienė

 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyriaus patarėja

Tadas Janušauskas

 

Mažeikių rajono medžiotojų ir žvejų draugijos valdybos pirmininkas

Nilius Kupliauskas

jam nesant

Rimantas Kraujutis

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Šiaulių valdybos Mažeikių aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas

 

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Šiaulių valdybos Mažeikių aplinkos apsaugos inspekcijos vyriausiasis specialistas

Richardas Viršila

Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos narys

Justina Ungeitė,
sekretorė

 

Administracijos Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vyr. specialistė (ekologė)

KOMISIJOS NUOSTATAI

________________________________________________________

 MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ DAROMOS ŽALOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ  VERTINIMO KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

 Pareigos

Eimantas Salatka,
pirmininkas

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

Justina Ungeitė,
sekretorė

Administracijos Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė (ekologė)

Zigmantas Kristutis

Administracijos Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėjas

Tadas Janušauskas

Mažeikių rajono medžiotojų ir žvejų draugijos valdybos pirmininkas

Nerijus Lemežis

VĮ Valstybinių miškų urėdijos Mažeikių regioninio padalinio vyriausiasis miškininkas

Vytautas Visminas

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys

KOMISIJOS NUOSTATAI

________________________________________________________

MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ PADARYTAI ŽALAI MAŽEIKIŲ RAJONE APSKAIČIUOTI KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

 Pareigos

Aleksandra Lukošaitienė,
pirmininkė

 

Administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėja

Zigmantas Kristutis

Administracijos Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėjas

Nilius Kupliauskas

 jam nesant

Steponas Margalikas

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos Ministerijos Šiaulių valdybos Mažeikių aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas

 

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos Ministerijos Šiaulių valdybos Mažeikių aplinkos apsaugos inspekcijos vyriausiasis specialistas

Viktorija Šimkienė

Administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė

Adelija Vėlavičienė

Administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė

Tadas Janušauskas

Mažeikių rajono medžiotojų ir žvejų draugijos valdybos pirmininkas

Egidijus Čejauskas

Administracijos Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas

________________________________________________________

 PRAŠYMŲ DĖL LĖŠŲ SKYRIMO IŠ SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS NAGRINĖTI BEI VERTINTI  KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

 Pareigos

Vytautas Visminas,
pirmininkas

Savivaldybės tarybos narys

Justina Ungeitė,
sekretorė

Savivaldybės administracijos Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė (ekologė) 

Alina Čekienė

Šerkšnėnų seniūnijos seniūnė

Zigmantas Kristutis

Savivaldybės administracijos Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėjas

Daiva Radzienė

Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė

Jonas Strazdauskas

Savivaldybės tarybos narys

Kęstutis Šimkūnas

Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas

 KOMISIJOS NUOSTATAI

________________________________________________________

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Eimantas Salatka, pirmininkas

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Jovita Baltinienė, pirmininko pavaduotoja

Administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja

Inga Gužienė

Administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotoja

Michail Norbutas

Administracijos Teisės ir personalo skyriaus vedėjas

2021 m. liepos 19 d. ĮSAKYMAS Nr. A1-1507 „DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“  

________________________________________________________

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS ORGANIZAVIMO IR DARBDAVIŲ ATRANKOS KOMISIJA

KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Viktoras Prokopčukas,
pirmininkas

jo nesant

Kęstutis Šimkūnas

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

 

Administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas

Nijolė Balvočienė,
sekretorė

Administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausioji specialistė

Audronė Bertienė

Administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė

Rita Jurkūnienė

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Mažeikių skyriaus vedėja

Jolanta Kekytė

Administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja

Rūta Narmontienė

Administracijos Šerkšnėnų seniūno pavaduotoja, Mažeikių rajono kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė

Alvyda Purauskytė

Administracijos vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė)                   

KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

________________________________________________________

KOMISIJA NEPRIŽIŪRIMŲ KAPAVIEČIŲ STATUSUI SUTEIKTI IR KAPAVIETĖMS  (KAPAMS) IDENTIFIKUOTI

KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Viktoras Prokopčukas,

jo nesant

Kęstutis Šimkūnas

Aministracijos direktoriaus pavaduotojas

 

Administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas

Nijolė Balvočienė,
sekretorė

Administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausioji specialistė

Rūta Končiūtė-Mačiulienė

Administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė (paminklotvarkai)

Kęstutis Šimkūnas

Administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas

Jūratė Žilinskienė

Administracijos Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė

Komisijos nario teisėmis į komisijos sudėtį kviesti atitinkamų Mažeikių rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnus, o jų nesant – seniūnų pavaduotojus.


KOMISIJOS NUOSTATAI
   

________________________________________________________  

 KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASTOVIAI VEIKIANTI KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

 Vardas, pavardė

Pareigos

Saulius Šiurys,
pirmininkas

 Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius

Virginijus Raudonius,
sekretorius

Administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

Jolanta Kekytė

Administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja

Ernestas Malakauskas

UAB „Telšių regioninis atliekų tvarkymo centras“ atliekų tvarkymo specialistas-kontrolierius

Alfonsas Žiulpa

Administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas

Laura Samoškaitė

Administracijos Teisės skyriaus vedėjo pavaduotoja


KOMISIJOS REGLAMENTAS

________________________________________________________

  ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS  KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Eimantas Salatka,
pirmininkas

Administracijos direktoriaus antrasis pavaduotojas

Darius Daugėla,
pavaduotojas

Administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistas

Zina Liepaitė,
sekretorė

Administracijos Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vyr. specialistė

Andrius Stonys

Administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vyr. specialistas

Valdas Gerika

Administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojas

Rūta Končiutė-Mačiulienė

Administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė

Danielius Gedutis

Pikelių bendruomenės atstovas


DĖL ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ TVIRTINIMO

________________________________________________________  

 SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO FONDO KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

 Vardas, pavardė

 Pareigos

Saulius Šiurys,
pirmininkas

jam nesant 
Romualdas Sakalauskas

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius

Administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotojas

Romualdas Sakalauskas

Administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotojas

Arvydas Pocius

Administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas

Michail Norbutas

Administracijos Teisės ir personalo skyriaus vedėjas

Sandra Jarockytė-Aleksejevienė

Mažeikių verslininkų asociacijos vykdančioji direktorė

Jolanta Gintalienė

Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centro direktorė


KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATAI
 

________________________________________________________

 SAUGAUS EISMO KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

 Pareigos

Kęstutis Šimkūnas,
pirmininkas

Administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas

Nerijus Rapšys,
pirmininko pavaduotojas

Administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas

Darius Daugėla,
sekretorius

Administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistas

Artūras Šaltkauskas

Administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas

Loreta Rubežienė

Administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė

Šarūnas Armonas

Mažeikių seniūnijos seniūnas

Egidijus Čejauskas

Administracijos Teisės ir personalo skyriaus vyr. specialistas

Donatas Petrulevičius

Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Mažeikių rajono policijos komisariato Reagavimo skyriaus viršininkas


 NUOSTATAI 

________________________________________________________

 GĖLO POŽEMINIO VANDENS GRĘŽINIŲ KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Eimantas Salatka, 
Komisijos pirmininkas

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Stasys Dainius, 
komisijos pirmininko pavaduotojas

Administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

Roma Kenstavičienė,
komisijos sekretorė

Administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

Daiva Štakonaitė

Administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja

Zigmantas Kristutis

jam nesant

Jūratė Bernotienė

Administracijos Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėjas

 

Administracijos Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė

Dalia Keršytė

jai nesant

Vytautas Jasmontas

UAB „Mažeikių vandenys" Plėtros skyriaus vadovė

 

UAB „Mažeikių vandenys" Plėtros skyriaus inžinierius

________________________________________________________

 GATVIŲ, PASTATŲ, STATINIŲ IR KITŲ MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ OBJEKTŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO IR KEITIMO NUOLATINĖ KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

 Vardas, pavardė

Pareigos

Eimantas Salatka,
pirmininkas

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

Alfonsas Žiulpa,
pavaduotojas

Administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas 

Valdas Gerika,
sekretorius

Administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojas

Eglė Ereminė

Administracijos Ryšių su visuomene skyriaus vyriausioji specialistė

Rūta Končiutė-Mačiulienė

Administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

Daiva Štakonaitė

Administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja

Seniūnai

pagal atitinkamą teritoriją

 NUOSTATAI

________________________________________________________

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

 Vardas, pavardė

Pareigos

Daiva Štakonaitė,
pirmininkė

Administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja

Roma Kenstavičienė,
sekretorė

Administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

Rūta Končiutė-Mačiulienė

Administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė

Aldonis Eselinas

Administracijos Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistas

Adelija Vėlavičienė

Administracijos Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistė

Ramūnas Lydis

Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos direktorius

Giedrius Norvaišas

Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos direktoriaus pavaduotojas

Loreta Barysienė

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių skyriaus vyr. specialistė

Aurelija Ričkuvienė

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių skyriaus vyr. specialistė

Radvilė Nagrockaitė-Lelešienė

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamento vyr. specialistė, laikinai vykdanti Mažeikių skyriaus vedėjo funkcijas

Regina Liegienė

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyriaus vyr. specialistė

Mindaugas Šimkus

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyriaus vyr. specialistas

Donatas Munščinskas

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Transporto infrastruktūros planavimo skyriaus grupės vadovas

Povilas Ališauskas

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Transporto infrastruktūros planavimo skyriaus projekto inžinierius

Mindaugas Gaurilavičius

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Mažeikių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyr. specialistas

Ričardas Kiškėnas

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Mažeikių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos inspektorius

Vilius Grigaliūnas

AB „ESO“ Šiaulių regiono Naujų klientų projektų valdymo komandos vadovas

Olesia Šlikienė

AB „ESO“ Šiaulių tinklų projektų valdymo skyriaus inžinierė

Valdas Petrauskas

UAB „Intergas“ generalinio direktoriaus pavaduotojas

Ramūnas Steponavičius

UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ komercijos direktorius

Ramūnas Vanskevičius

Telia Lietuva, AB Technologijų padalinio Infrastruktūros  padalinio darbuotojas

Bernardas Juškevičius

UAB „Mažeikių vandenys“ direktoriaus pavaduotojas

Dalia Keršytė

UAB „Mažeikių vandenys“ Plėtros skyriaus vadovė

Neringa Ginaitė

LITGRID AB, projektų vadovė

Valentas Bačiūnas

UAB „Saurida“ technikos vadovas

Leandras Deltuva

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Valstybinės miškų tarnybos Miškotvarkos skyriaus vedėjas

Ignas Raudonis

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Valstybinės miškų tarnybos Miškotvarkos skyriaus miškotvarkos inžinierius

Indrė Barkutė

Ventos regioninio parko vyr. specialistė kraštotvarkininkė

Edmundas Daukantas

UAB „Besmegeniai“ PPK2 vadovas

Giedrius Mickevičius

Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ specialistas

Alvydas Gražys

Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ specialistas

Rita Dėnienė

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR Vidaus reikalų ministerijos Turto valdymo valdybos Infrastruktūros plėtros ir paslaugų skyriaus vyr. specialistė

Audrius Kalesnikas

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR Vidaus reikalų ministerijos Turto valdymo valdybos Infrastruktūros plėtros ir paslaugų skyriaus vyr. specialistas

Remis Šivickis

Lietuvos kariuomenės Infrastruktūros plėtros departamento prie Krašto apsaugos ministerijos Statybos organizavimo skyriaus patarėjas

Silvija Pranskūnaitė

Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Kietųjų naudingųjų iškasenų ir registrų skyriaus vyr. specialistė

Kristina Griguolė

Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Kietųjų naudingųjų iškasenų ir registrų skyriaus vyr. specialistė

Simonas Danielius

Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Kietųjų naudingųjų iškasenų ir registrų skyriaus vyr. specialistas

Saulius Alekna

Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Kietųjų naudingųjų iškasenų ir registrų skyriaus vyr. specialistas

Azatui Afionian

Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Hidrogeologijos skyriaus vyr. specialistė

Eglė Šinkūnė

Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Inžinerinės geologijos skyriaus vyresn. specialistė

 

 KOMISIJOS NUOSTATAI IR REGLAMENTAS

________________________________________________________

 MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Saulius Šiurys,
pirmininkas

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius 

Viktoras Prokopčukas,
pavaduotojas

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

Eimantas Salatka, 
Savivaldybės ekstremalių situacijų operacijų centro koordinatorius

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas 

Alfonsas Meškys

Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Mažeikių rajono policijos komisariato  viršininkas

Daiva Jurkūnienė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Aplinkos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja)

Sigitas Kaktys

VšĮ „Mažeikių ligoninė“ direktorius

Nilius Kupliauskas

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Šiaulių valdybos Mažeikių aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas

Giedrė Ligeikienė

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamento direktorė

Nerijus Rapšys

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas

Vaidotas Sungaila

Mažeikių rajono Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius

Audrius Tupikas

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Šiaulių Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Mažeikių Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas

Joana Vološčikienė

VšĮ Mažeikių greitosios medicinos pagalbos centro direktorė

Ričardas Ūba

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos respublikos vidaus reikalų ministerijos Pagėgių pasienio rinktinės Palangos pasienio užkardos vadas

Audrius Alminas

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos respublikos vidaus reikalų ministerijos Pagėgių pasienio rinktinės Palangos pasienio užkardos vyriausiasis specialistas


NUOSTATAI

________________________________________________________

 MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ EVAKAVIMO IR PRIĖMIMO KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė 

Pareigos

Andrius Stonys,
komisijos pirmininkas   

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas

Mindaugas Gaurilavičius

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Šiaulių priešgaisrinės apsaugos gelbėjimo valdybos Mažeikių rajono Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyriausiasis specialistas

Audrius Alminas

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pagėgių pasienio rinktinės Palangos pasienio užkardos vyriausiasis specialistas

Alfonsas Meškys

Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Mažeikių rajono policijos komisariato viršininkas

Joana Vološčikienė

VšĮ Mažeikių greitosios medicinos pagalbos centro direktorė

Irmantas Ostrauskas

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas

Virgilijus Kenstavičius

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas

Tomas Juodeikis

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vairuotojas specialistas

NUOSTATAI

________________________________________________________

  MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUOLATINĖ KAINŲ KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Saulius Šiurys,
pirmininkas

Administracijos direktorius

Julija Balvočienė

Administracijos Finansų skyriaus vedėja

Rasa Andrulaitienė

Administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja

Juozas Kungys

Administracijos Tirkšlių seniūnijos seniūnas

Michail Norbutas

Administracijos Teisės ir personalo skyriaus vedėjas

Arvydas Pocius

Administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas

Apolinaras Stonkus

Administracijos Švietimo skyriaus vedėjas

Jūratė Petraitienė
(Komisijos posėdžių sekretorius)

jai nesant

Inga Žilinskienė

Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė

 

Bendrojo skyriaus vyresnioji specialistė


KOMISIJOS NUOSTATAI

________________________________________________________

 MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Kristina Sereikienė,
pirmininkė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė) (Komisijos pirmininkė)


Oksana Budienė

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stebėseną

Rolandas Povilaitis

Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Mažeikių rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus viršininkas

Daiva Jurkūnienė

Mažeikių rajono savivaldybės Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė

Daiva Končiuvienė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

Neringa Norvaišaitė - Baranauskienė

Mažeikių rajono Šeimos ir vaiko gerovės centro laikinai einanti direktoriaus pavaduotojos pareigas

Inga Raupienė

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Telšių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Mažeikių rajone patarėja

Edita Ročytė

Šiaulių apygardos prokuratūros Telšių apylinkės prokuratūros prokurorė

Irena Sadauskienė

Lietuvos probacijos tarnybos Šiaulių regiono skyriaus vyriausioji specialistė

Vilija Stasiulienė

Mažeikių „Ventos“ progimnazijos socialinė pedagogė

Vilma Šinkevičienė

Mažeikių pedagoginės psichologinės tarnybos socialinė pedagogė

Vaida Ieva Šmukštaitė,
Komisijos sekretorė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė

Eduardas Vaičiulis

Mažeikių rajono nevyriausybinių organizacijų asociacijos pirmininkas

Nijolė Zakalskienė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė  


 KOMISIJOS REGLAMENTAS

________________________________________________________

 LĖŠŲ BENDROSIOMS SOCIALINĖMS PASLAUGOMS TEIKTI PROJEKTŲ FINANSAVIMO IR LĖŠŲ SOCIALINĖMS PASLAUGOMS PASKIRSTYMO KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

 Vardas, pavardė

Pareigos

Sigutė Bernotienė,
pirmininkė

 Savivaldybės mero pavaduotoja

Zita Jonauskienė

Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos direktorė

Jolanta Kekytė

Administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja

Rasa Vasiliauskienė

Administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja

Daiva Končiuvienė,
sekretorė

Administracijos Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė

 TVARKOS APRAŠAS

________________________________________________________

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KELEIVINIO TRANSPORTO ORGANIZAVIMO KOMISIJA

KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Saulius Šiurys,
Komisijos pirmininkas

Administracijos direktorius

jam nesant

Sigutė Bernotienė

Savivaldybės mero pavaduotoja

Ligita Kinčinienė

Administracijos Finansų skyriaus vedėjo pavaduotoja

Loreta Rubežienė

jai nesant

Apolinaras Stonkus

Administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė

 

Administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas

Aida Jucienė, 
sekretorė

Vietinio ūkio skyriaus vyriausioji specialistė


REGLAMENTAS

________________________________________________________

ATRANKOS KOMISIJA

KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Sigutė Bernotienė,
pirmininkė

Savivaldybės mero pavaduotoja, Bendruomenės sveikatos tarybos pirmininkė

Eimantas Salatka,
Komisijos pirmininko pavaduotojas

Mažeikių rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Silvija Kazakauskaitė,
Komisijos sekretorė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos, asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vyresnioji specialistė

Alina Čekienė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Šerkšnėnų seniūnijos seniūnė

Jolanta Kekytė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja

Daiva Radzienė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

Rasa Vasiliauskienė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja

________________________________________________________

NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJA  

 KOMISIJOS SUDĖTIS

 Vardas, pavardė

Pareigos

Jolanta Kekytė pirmininkė

Administracijos Socialinės paramos vedėja

Gražvydas Gudauskas

jo nesant

Rasa Andrulaitienė

Administracijos Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas

 

Administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja

Jolanta Akavickienė

UAB Mažeikių psichinės sveikatos centro direktorė

Stasė Radeckienė

VšĮ „Vilties erdvė“ direktorė

Jurgita Jankauskytė

Administracijos Socialinės paramos vyr. specialistė

 NUOSTATAI

________________________________________________________

KOMISIJA SOCIALINĖS GLOBOS KLAUSIMAMS SPRĘSTI

 KOMISIJOS SUDĖTIS

 Vardas, pavardė

Pareigos

Zita Šaulienė
komisijos pirmininkė

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė

Daiva Končiuvienė
komisijos sekretorė

Administracijos Socialinės paramos vyr. specialistė

Rasa Andrulaitienė

Administracijos Socialinės paramos vedėjo pavaduotoja

Zita Jonauskienė

Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos direktorė

Albina Kiudulienė

Gydytoja

Živilė Petkevičienė

Mažeikių socialinių paslaugų tarnybos socialinė darbuotoja aprūpinimui  techninėmis pagalbos priemonėmis

TVARKOS APRAŠAS

________________________________________________________

GLOBĖJŲ IR RŪPINTOJŲ VEIKLOS KONTROLĖS KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

 Vardas, pavardė

Pareigos

Rasa Andrulaitienė pirmininkė

Savivaldybės administracijos Socialinės paramos vedėjo pavaduotoja

Vilija Gureckienė

Savivaldybės administracijos Socialinės paramos vyr. specialistė

Lina Aliukevičienė

Savivaldybės administracijos Socialinės paramos vyr. specialistė

Jurgita Jankauskytė

Savivaldybės administracijos Socialinės paramos vyr. specialistė

APRAŠAS

________________________________________________________

PERĖJIMO NUO INSTITUCINĖS GLOBOS PRIE ŠEIMOJE IR BENDRUOMENĖJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KLAUSIMAMS SPRĘSTI KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

 Vardas, pavardė

Pareigos

Sigutė Bernotienė,
pirmininkė

Savivaldybės mero pavaduotoja

Jolanta Kekytė,
pirmininkės pavaduotoja

Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja

Daiva Jurkūnienė

Savivaldybės administracijos Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vyr. specialistė

Zita Jonauskienė

Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos direktorė

Daiva Meškienė

Bendruomeninio pagalbos vaikams centro direktorė

Stasė Radeckienė

VŠĮ „Vilties erdvė“ direktorė

Audronė Šimkuvienė

Viešoji įstaiga Mažeikių rajono neįgaliųjų centro direktorė

REGLAMENTAS

________________________________________________________

 

LEIDIMŲ IŠDAVIMO NUOMOJAMO AR NAUDOJAMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ OBJEKTO (STATINIO) BŪKLEI PAGERINTI KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

 Vardas, pavardė

Pareigos

Eimantas Salatka,
pirmininkas

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

Paulius Vyšniauskas,
sekretorius

Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas

Asta Gramaliauskienė,
pirmininko pavaduotoja

Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vedėjo pavaduotoja

Daiva Štakonaitė

Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja

Rymantas Štakonas

Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

________________________________________________________

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS UŽIMTUMO CENTRO/SOCIALINIŲ DIRBTUVIŲ, SOCIALINIŲ DIRBTUVIŲ IR GRUPINIO GYVENIMO NAMŲ ASMENIMS, TURINTIEMS PROTO IR (ARBA) PSICHIKOS NEGALIĄ, PROJEKTO PARTNERIŲ ATRANKOS KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Saulius Šiurys,
pirmininkas

Savivaldybės administracijos direktorius

Romualdas Sakalauskas,
pavaduotojas

Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotojas

Agnė Bandzinaitė,
(sekretorė)

Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė

Jolanta Kekytė

Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja

Asta Balsienė

Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė

Daiva Končiuvienė

Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

________________________________________________________

ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO TURTO PRIPAŽINIMO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Eimantas Salatka,
Komisijos pirmininkas

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

Tatjana Dobreckova

Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus specialistė inžinierė programuotoja

Dalia Grygolaitienė

Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vedėja

Angelė Šlyžiuvienė

Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė

Indrė Valantytė

Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė

Įsakymas „Ilgalaikio ir trumpalaikio turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti komisijos sudarymo“
2020 m. lapkričio 26 d. A1-2619

________________________________________________________

PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI TURTO NURAŠYMO KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Eimantas Salatka,
komisijos pirmininkas

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

Dalia Grygolaitienė

Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vedėja

Rima Podelienė

Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vedėja

Jūratė Žilinskienė

Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė

Arvydas Pocius

Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas

Įsakymas „Dėl pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti turto nurašymo komisijos sudarymo“
2020 m. lapkričio 26 d. A1-2620