Darbo taryba

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBO TARYBA


DARBO TARYBOS NARIAI:

Michail Norbutas (pirmininkas)
Kristina Giedrienė (sekretorė)
Jovita Baltinienė
Silvija Kazakauskaitė
Rūta Končiutė-Mačiulienė
Alvyda Purauskytė
Indrė Valantytė

Darbo taryba savo įgaliojimus įgijo ir pradėjo vykdyti Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytas funkcijas 2021  m. kovo 2  d. Darbo taryba sudaroma trejų metų kadencijai.

ĮSAKYMAS
DĖL DARBO TARYBOS RINKIMŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR DARBO TARYBOS RINKIMŲ TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2020 m. gruodžio 22 d. Nr. A1-2873


KAS YRA DARBO TARYBA

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos darbo taryba – kolegialus darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis Mažeikių rajono savivaldybės administracijos darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams.

DARBO TARYBOS VEIKLOS SRITYS

Informavimas ir konsultavimas
• dalyvauja informavimo ir konsultavimo procedūrose, darbdaviui priimant reikšmingus sprendimus.

Pasiūlymų teikimas darbdaviui
• dėl ekonominių, socialinių ir darbo klausimų;
• dėl aktualių darbuotojams darbdavio sprendimų;
• dėl darbo teisės normų įgyvendinimo.

Kolektyvinio darbo ginčo dėl teisės inicijavimas    
• Inicijuoja kolektyvinį darbo ginčą dėl teisės, jeigu darbdavys nevykdo:
1. darbo teisės normų reikalavimų;
2. darbo tarybos ir darbdavio susitarimo.

Susirinkimų organizavimas   
• Sušaukia visuotinį darbdavio ir darbovietės darbuotojų susirinkimą(konferenciją), suderinus su darbdaviu susirinkimo (konferencijos) datą , laiką ir vietą.

DARBO TARYBOS VEIKLĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI  

1. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas;
2. Darbo tarybos veiklos reglamentas;
3. Darbdavio ir darbo tarybos susitarimas.

Į darbo tarybą galite kreiptis el.p. [email protected]

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBO TARYBOS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA