Administracinė informacija

Darbo užmokestis

 

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ 2020 M. IV KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

 

Pareigybės pavadinimas

 

Darbuotojų

skaičius

2019m.  nustatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)

2020m. III ketv. nustatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)

2020m. IV ketv. nustatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)

Politikai

Meras

1

3387

3568

3666

Mero pavaduotojas

2

3001

3006

3006

Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai

Administracijos direktorius

 

 1

3718

4004

3450

Administracijos direktorius pavaduotojas

2

2783

3007

3036

Mero patarėjas

3

1701

1822

2074

Karjeros valstybės tarnautojai

Skyriaus vedėjas

17

2144

2266

2266

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

17

1860

1935

1935

Vyriausiasis specialistas

81

1372

1500

1401

Vyresnysis specialistas

16

1245

1327

1329

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

Vairuotojas

5

895

1010

1010

Specialistas

2

1162

1182

1234

Vyresnysis specialistas

18

1092

1173

1187

Vyriausiasis specialistas

24

1127

1179

1204

Vyresnysis archyvaras

3

1012

1078

1078