Viešieji pirkimai

Įsakymas „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos (Centrinės perkančiosios organizacijos) viešųjų pirkimų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ 2023 m. gruodžio 29 d. Nr. (2.1. E) A1-1801

Vardas, pavardė

Pareigos

Vladas Narmontas (komisijos pirmininkas)

Savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas

Jovita Baltinienė (komisijos pirmininko pavaduotoja)

Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja

Inga Gužienė

Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotoja

Egidijus Gerika

Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas

2024 m. birželio 11 d. įsakymas Nr. A1-836 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos pirkimų iniciatorių ir jiems atstovaujančių asmenų sąrašą patvirtinimo“

2024 m. birželio 11 d. įsakymas Nr. A1-837 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos pirkimų organizatorių sąrašą pavirtinimo“

Dalintis: