Lėšos veiklai viešinti

Šioje skiltyje pateikiama nuoroda į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinę sistemą (VIRSIS), skelbiama informaciją apie lėšas, kurias Mažeikių rajono savivaldybė sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams.

Viešosios informacijos rengėjas Visuomenės informavimo
priemonės pavadinimas
Paslaugos pavadinimas / objektas Sutarties data, numeris Sutarties trukmė (su 
galimais pratęsimais)
Sutarties vertė
UAB „Santarvės laikraštis“
(166410296)
Laikraštis „Santarvė“ Informacijos, straipsnių viešinimo rajoninėje spaudoje paslauga 2022 m. kovo 7 d., Nr. MS-63 31 mėn. 28 798,00 Eur su PVM
PANAUDOTA LĖŠŲ
Iš viso 2022 m. (pagal 2022 m. kovo 7 d. sutartį MS-63) 8 268,96 Eur su PVM
2023 m. I pusmetis 6 195,82 Eur su PVM
Viešosios informacijos rengėjas Visuomenės informavimo
priemonės pavadinimas
Paslaugos pavadinimas / objektas Sutarties data, numeris

Sutarties trukmė (su 
galimais 
pratęsimais)

Sutarties vertė
Gediminas Janka (veiklos vykdymo pažyma Nr. 905551)  Informacinių vaizdo reportažų, laidų, filmų, sveikinimų sukūrimas, jų perdavimas 2023 m. sausio 3 d., Nr. MS-1 19 mėn. 9 900 Eur be PVM

PANAUDOTA LĖŠŲ

2023 m. I pusmetis 1 600,00 Eur be PVM
Viešosios informacijos rengėjas Visuomenės informavimo priemonės pavadinimas Paslaugos pavadinimas / objektas Sutarties data, numeris Sutarties trukmė (su 
galimais pratęsimais)
Sutarties vertė
UAB „Lietuvos rytas“ (120030315) Laikraštis „Lietuvos rytas“ Savivaldybės skelbimų, užuojautų, sveikinimų ir kitų pranešimų spausdinimas respublikinėje spaudoje 2022 m. gegužės 11 d., Nr. MS-152 31 mėn. 121,00 Eur su PVM
PANAUDOTA LĖŠŲ
Iš viso 2022 m. (pagal 2022 m. gegužės 11 d. sutartį MS-152)
2023 m. I pusmetis 73,18 Eur su PVM
Viešosios informacijos rengėjas Visuomenės informavimo priemonės pavadinimas Paslaugos pavadinimas / objektas Sutarties data, numeris Sutarties trukmė (su 
galimais pratęsimais)
Sutarties vertė
UAB „Italian Baltic engineering & construction“ (301272732) Informacijos sklaidos LED lauko vaizdo ekranuose Mažeikių mieste 2023 m. vasario 15 d., Nr. MS-44 18 mėn. 16940,00 Eur su PVM
PANAUDOTA LĖŠŲ
2023 m. I pusmetis 513,04 Eur su PVM
Viešosios informacijos rengėjas Visuomenės informavimo priemonės pavadinimas Paslaugos pavadinimas / objektas Sutarties data, numeris Sutarties trukmė (su 
galimais pratęsimais)
Sutarties vertė
UAB „Green prints“ (302531141) Mažeikių rajono savivaldybę reprezentuojančio leidinio „Mažeikių rajono savivaldybės 2022 m. veiklos ataskaita“ maketavimo, parengimo spaudai, knygos spausdinimo, maketo ir knygos perdavimo paslauga 2023 m. vasario 6 d.,  Nr. MS-32 5 mėn. 3267,00 Eur su PVM
PANAUDOTA LĖŠŲ
2023 m. I pusmetis 695,75 Eur su PVM
Iš viso 2023 m. (pagal 2023 m. vasario 6 d. sutartį MS-32) 695,75 Eur su PVM
Dalintis: