Darbo užmokestis

Mažeikių rajono savivaldybės politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų darbo apmokėjimo sistemos tvarkos aprašas
Patvirtintas 2024 m. sausio 29 d. Mažeikių rajono savivaldybės mero potvarkius Nr. M1-46 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo


Mažeikių rajono savivaldybės administracijos darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius 2023 m.

 2023 metų nustatytasis  (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) Darbuotojų skaičius 2024 m. 2024m. I ketv. nustatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2024m. II ketv. nustatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2024m. III ketv. nustatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2024 m. IV ketv. nustatytasis  (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)
Politikai  
Meras 1 4 777,00 Eur   1 5 713,00 Eur      
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai  
Vicemeras 3 3 153,00 Eur 3 4 587,00 Eur      
Administracijos direktorius 1 4 102,00 Eur 1 5 356,00 Eur      
Mero patarėjas 1 2 211,00 Eur 1 3 268,00 Eur      
Karjeros valstybės tarnautojai  
Direktoriaus pavaduotojas 1 3 714,00 Eur 1 4 818,00 Eur      
Skyriaus vedėjas 16 3 136,00 Eur 16 3 149,00 Eur      
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 20 2 737,00 Eur 21 2 760,00 Eur      
Vyriausiasis specialistas 93 2 096,00 93 2 149,00 Eur      
Vyresnysis specialistas 14 1 977,00 14 1 894,00 Eur      
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis  
Vairuotojas 5 1 497,00 4 1 196,00 Eur      
Specialistas 2 1 707,00 2 1 775,00 Eur      
Vyriausiasis specialistas 25 1 723,00 27 1 773,00 Eur      
Vyresnysis specialistas 15 1 615,00 15 1 721,00 Eur      
Vyresnysis archyvaras 3 1 610,00 3 1 658,00 Eur      
Darbininkas 7 840,00 7 1 199,00 Eur      
Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2022m.  nustatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2023m. I ketv. nustatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2023m. II ketv. nustatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2023m. III ketv. nustatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2023 m. IV ketv. nustatytasis  (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)
Politikai  
Meras 1 3 771,00 Eur 3 944,00 Eur 3 737,00 Eur 5 713,00 Eur 5 713,00 Eur
Mero pavaduotojas 2 3 117,00 Eur 3 322,00 Eur - - -
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai  
Vicemeras 3 - - 3 153,00 Eur 3 153,00 Eur 3 153,00 Eur
Administracijos direktorius 1 3 611,00 Eur 3 711,00 Eur 4 232,00 Eur 4 232,00 Eur 4 232,00 Eur
Administracijos direktoriaus pavaduotojas 1 2896,00 Eur 2896,00 Eur - - -
Mero patarėjas 1 1 898,00 Eur 2 122,00 Eur     2 299,00 Eur
Karjeros valstybės tarnautojai  
Direktoriaus pavaduotojas 1 - - - 3 714,00 Eur 3 714,00 Eur
Skyriaus vedėjas 16 2 757,00 Eur 3 153,00 Eur 3 131,00 Eur 3 127,00 Eur 3 133,00 Eur
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 20 2 389,00 Eur 2 741,00 Eur 2 741,00 Eur 2 744,00 Eur 2 722,00 Eur
Vyriausiasis specialistas 93 1 827,00 Eur 2 106,00 Eur 2 061,00 Eur 2 089,00 Eur 2 126,00 Eur
Vyresnysis specialistas 14 1672,00 Eur 1900,00 Eur 2046,00 Eur 2046,00 Eur 1 914,00 Eur
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis  
Vairuotojas 5 1334,00 Eur 1497,00 Eur 1497,00 Eur 1497,00 Eur 1 497,00 Eur
Specialistas 2 1510,00 Eur 1707,00 Eur 1707,00 Eur 1707,00 Eur 1 707,00 Eur
Vyresnysis specialistas 15 1393,00 Eur 1622,00 Eur 1622,00 Eur 1622,00 Eur 1 595,00 Eur
Vyriausiasis specialistas 25 1469,00 Eur 1706,00 Eur 1706,00 Eur 1778,00 Eur 1 700,00 Eur
Vyresnysis archyvaras 3 1425,00 Eur 1610,00 Eur 1610,00 Eur 1610,00 Eur 1 610,00 Eur
Darbininkas 7         840,00 Eur
Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius 2021m.  nustatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2022m. I ketv. nustatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2022m. II ketv. nustatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2022m. III ketv. nustatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2022m. IV ketv. nustatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
Politikai
Meras 1 3687,00 Eur 3771,00 Eur 3771,00 Eur 3771,00 Eur 3771,00 Eur
Mero pavaduotojas 2 3103,00 Eur 3219,00 Eur 3021,00 Eur 3021,00 Eur 3205,00 Eur
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai
Administracijos direktorius 1 3492,00 Eur 3611,00 Eur 3611,00 Eur 3611,00 Eur 3611,00 Eur
Administracijos direktorius pavaduotojas 1 2865,00 Eur 2959,00 Eur 2959,00 Eur - 2769,00 Eur
Mero patarėjas 4 1721,00 Eur 1896,00 Eur 1896,00 Eur 1896,00 Eur 1904,00 Eur
Karjeros valstybės tarnautojai
Skyriaus vedėjas 17 2449,00 Eur 2748,00 Eur 2748,00 Eur 2748,00 Eur 2783,00 Eur
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 18 2118,00 Eur 2389,00 Eur 2389,00 Eur 2389,00 Eur 2389,00 Eur
Vyriausiasis specialistas 89 1618,00 Eur 1834,00 Eur 1811,00 Eur 1833,00 Eur 1829,00 Eur
Vyresnysis specialistas 15 1530,00 Eur 1647,00 Eur 1647,00 Eur 1685,00 Eur 1710,00 Eur
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
Vairuotojas 5 1107,00 Eur 1334,00 Eur 1334,00 Eur 1334,00 Eur 1334,00 Eur
Specialistas 2 1335,00 Eur 1510,00 Eur 1510,00 Eur 1510,00 Eur 1510,00 Eur
Vyresnysis specialistas 17 1251,00 Eur 1393,00 Eur 1393,00 Eur 1393,00 Eur 1393,00 Eur
Vyriausiasis specialistas 27 1328,00 Eur 1458,00 Eur 1465,00 Eur 1465,00 Eur 1488,00 Eur
Vyresnysis archyvaras 3 1212,00 Eur 1425,00 Eur 1425,00 Eur 1425,00 Eur 1425,00 Eur
Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius 2020m.  nustatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2021m. I ketv. nustatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2021m. II ketv. nustatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2021m. III ketv. nustatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2021m. IV ketv. nustatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
Politikai
Meras 1 3593,00 Eur 3687,00 Eur 3687,00 Eur 3687,00 Eur 3687,00 Eur
Mero pavaduotojas 2 3006,00 Eur 3092,00 Eur 3106,00 Eur 3106,00 Eur 3106,00 Eur
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai
Administracijos direktorius 1 3864,00 Eur 3469,00 Eur 3500,00 Eur 3500,00 Eur 3500,00 Eur
Administracijos direktorius pavaduotojas 2 3014,00 Eur 2854,00 Eur 2868,00 Eur 2868,00 Eur 2868,00 Eur
Mero patarėjas 4 1885,00 Eur 1776,00 Eur 1702,00 Eur 1702,00 Eur 1702,00 Eur
Karjeros valstybės tarnautojai
Skyriaus vedėjas 17 2253,00 Eur 2443,00 Eur 2451,00 Eur 2451,00 Eur 2451,00 Eur
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 17 1931,00 Eur 2125,00 Eur 2122,00 Eur 2103,00 Eur 2122,00 Eur
Vyriausiasis specialistas 86 1388,00 Eur 1632,00 Eur 1595,00 Eur 1616,00 Eur 1629,00 Eur
Vyresnysis specialistas 13 1321,00 Eur 1530,00 Eur 1549,00 Eur 1514,00 Eur 1528,00 Eur
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
Vairuotojas 5 1010,00 Eur 1103,00 Eur 1103,00 Eur 1110,00 Eur 1110,00 Eur
Specialistas 2 1208,00 Eur 1335,00 Eur 1335,00 Eur 1335,00 Eur 1335,00 Eur
Vyresnysis specialistas 16 1163,00 Eur 1246,00 Eur 1246,00 Eur 1250,00 Eur 1263,00 Eur
Vyriausiasis specialistas 28 1185,00 Eur 1334,00 Eur 1328,00 Eur 1320,00 Eur 1328,00 Eur
Vyresnysis archyvaras 3 1078,00 Eur 1212,00 Eur 1212,00 Eur 1212,00 Eur 1212,00 Eur

 

 

Dalintis: