Administracinės naštos mažinimas

Lietuvos Respublikos Administracinės naštos mažinimo įstatymo tikslas – užtikrinti darnų administracinės naštos mažinimo procesą, orientuotą į piliečių, verslo subjektų ir valstybės interesus, kuo mažesnėmis sąnaudomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų.

Lietuvos Respublikos Administracinės naštos mažinimo įstatyme numatyta, kad savivaldybių tarybos, teikdamos veiklos ataskaitas savivaldybių bendruomenėms privalo jose nurodyti administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo rezultatus.

Įstatymo 3 str. 1 d. numato, kad turi būti taikomos šios administracinės naštos mažinimo priemonės:

  1. esamo reguliavimo panaikinimas, sumažinimas, konsolidavimas arba pagerinimas;
  2. proceso supaprastinimas vykdant teisės aktuose nustatytus informacinius įpareigojimus;
  3. institucijų keitimasis turimais duomenimis ir informacija;
  4. informacinių technologijų ir elektroninių paslaugų plėtojimas;
  5. išsamios informacijos ir konkrečių veiksmų informaciniams įpareigojimams įvykdyti pateikimas;
  6. Teisės aktų sukeliamos administracinės naštos įvertinimas;
  7. teisės aktų projektų sukeliamos administracinės naštos įvertinimas;
  8. Europos Sąjungos teisės aktų, perkeliamų į nacionalinę teisę, administracinės naštos įvertinimas;
  9. tikslinių grupių apklausų organizavimas siekiant nustatyti labiausiai abejotinus informacinius įpareigojimus, kurių uždedama administracinė našta nėra didelė, tačiau jų vykdymas sudaro nepagrįstų nepatogumų.

Planai

Auditų ataskaitos

Dalintis: