Rūta Končiutė-Mačiulienė

Rūta Končiutė-Mačiulienė gimė 1975 metais spalio 3 d. Pievenų k. Mažeikių r. baigusi Tirkšlių vidurinę mokyklą pradėjo dirbti istorijos mokytoja Pievenų devynmetėje mokykloje.Baigė Vilniaus pedagoginį universitetą, įgijo istorijos mokytojo specialybę. 2001-2004  metais dirbo Pievenų mokyklos direktore. 2004-2005 m. Tirkšlių seniūnijoje buvo kultūrinės veiklos organizatorė, 2005-2008 m.  – korespondentė: du metus UAB „Žemaitijos leidyba“, metus UAB „Santarvės laikraštis“. Nuo 2008 m. iki šiol dirba Mažeikių rajono savivaldybės administracijoje. 2017 m. Klaipėdos universitete studijavo baltų ir germanų  kultūros paveldo vizualizacijos studijų programą ir įgijo paveldosaugos magistro kvalifikacinį laipsnį.

R. Končiutė-Mačiulienė rūpinasi nykstančių kultūros vertybių išsaugojimu, priežiūra, teikia informaciją, konsultacijas visiems suinteresuotiems asmenims, kaupia istorinę medžiagą, kuria noriai dalijasi bendradarbiaudama su Mažeikių rajono švietimo įstaigomis. Suprasdama, kaip svarbu jaunuomenei išsaugoti istorinę atmintį, bendraudama ir bendradarbiaudama, stengiasi, kad pilietiškumo ugdymas būtų nukreiptas ne tik į žinias, bet ir į vertybinių nuostatų formavimą bei praktinį jų pajautimą. Organizuodama talkas, konferencijas, parodas, konkursus, kviesdama jaunimą į žvalgomąsias ekspedicijas, ekskursijas, R. Končiutė-Mačiulienė atsakingai ruošiasi, dalijasi savo patirtimi.

R. Končiutė-Mačiulienė vadovaujasi rašytojos Marijos Pečkauskaitės darbo idealais – veikliai tarnauti žmonėms, kelti rajono žmonių nuostatas, rūpinasi kiekvieno artimo išprusimu ir grožio pajauta Jos veikla persmelkta Šatrijos Raganos idėjomis, skirtomis rajono žmonių kultūriniam tobulėjimui ir krašto tradicijų puoselėjimui.

Dalintis: