Ona Venslovienė

Ona Venslovienė gimė 1942 m. spalio 19 d. Radviliškio rajone. Mokėsi Dambavos pradinėje mokykloje. 1960 m. baigė Panevėžio rajono Smilgių vidurinę mokyklą. 1966 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą ir įgijo pradinės klasių mokytojos, pagalbinės mokyklos mokytojos ir logopedės specialybę. 1966 pradėjo dirbti Mažeikių aštuonmetėje mokykloje direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir logopedės pareigose. 1975 pradėjo dirbti Sodų vidurinėje mokykloje direktoriaus pavaduotoja užklasiniam darbui ir pradinių klasių mokytoja. Nuo 1993 dirba pradinių klasių mokytoja „Vyturio“ pradinėje mokykloje. O. Venslovienė dalyvauja įvairiose metodinių darbų parodose Už vaizdinę-metodinę priemonę „Raidynas“ mokytojai skiriama respublikinė premija. Skaito paskaitas kvalifikacijos tobulinimo institucijų pedagogų kursuose ir seminaruose. Publikuoja straipsnius respublikinėje spaudoje.

2011 m. metais išeina į užtarnautą poilsį ir dalyvauja iniciatyvinėje grupėje, kuri įkuria Mažeikių Trečio amžiaus universitetą. O. Venslovienė išrenkama universiteto rektore. Ten suformuoja meninės saviraiškos kolektyvus. Kolektyvai dalyvauja ne tik įvairiuose miesto, rajono renginiuose, bet ir respublikiniuose renginiuose bei festivaliuose.

Dalintis: