Jūratė Miliauskytė

Jūratė Miliauskytė gimė 1966 gegužės 9 d. Židikuose. 1984 m. baigė Židikų vidurinę mokyklą ir įstojo į Lietuvos veterinarijos akademiją kurį 1989 m. baigė. 1989-1991 m. dirbo Mažeikių rajono Mičiurino kolūkyje, 1991-1992 m. Mažeikių avalynės fabrike.

1992 m. Jūratė Miliauskytė pradėjo dirbti M. Pečkauskaitės – Šatrijos Raganos memorialiniame muziejuje Židikuose, ekspozicijų prižiūrėtoja. Pradėjo tyrinėti rašytojos kūrybinį, dvasinį, materialinį palikimą.

1994 m. pradėjo dirbti Mažeikių muziejuje. Viena iš veiklos krypčių išliko Marijos Pečkauskaitės ir kunigo Kazimiero Bukonto archyvo tvarkymas ir sisteminimas.

2002 m. pažymint rašytojos 125 metų gimimo sukaktį, J. Miliauskytė surengė naują ekspoziciją, kuri sulaukė gero įvertinimo.

J. Miliauskytė aktyviai bendradarbiauja su ikimokyklinio ir bendrojo lavinimo įstaigų moksleiviais. Yra jiems paruošusi edukacines programas: „Kaukelis“, „Gyvoji archeologija“, „Praeitis dabarčiai“.

Muziejininkė noriai padeda studentams, norintiems tyrinėti Marijos Pečkauskaitės krikščioniškąją pedagogiką.

J. Miliauskytė aktyviai įsijungė į Mažeikių šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos gyvenimą, savo žiniomis bei darbu prisidėjo organizuojant Mažeikių dekanato Eucharistinį kongresą, bei puošiant bažnyčią konsekracijos iškilmėms.

Etninės kultūros mokyklą lankantiems pedagogams skaitė paskaitas, vedė praktinius užsiėmimus. Klausytojų ir kolegų vertinama bei gerbiama už profesinę kompetenciją, darbštumą ir iniciatyvumą.

Dalintis: