Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą

STR 1.05.06: 2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyrius. Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių projektinius pasiūlymus

ARCHYVAS

 2022 metai

Kitos (ūkio) paskirties pastato naujos statybos Urvikių k., Reivyčių sen., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai 

 1. Statinių statybvietės adresas – Urvikių k., Reivyčių sen., Mažeikių r. sav., žemės sklypo kad. Nr. 6140/0004:252.
 2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – kitos (ūkio) paskirties.
 3. Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas – žemės ūkio, kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai.
 4. Projektinius pasiūlymus parengė – „V. G. Projektai“, Viktoras Grigas, V. Burbos g. 3-210, Mažeikiai, el. p. grigoprojektai@fgmail.com, tel. + 370 695 41 953.
 5. Statytojas – A. P. ir E. P.
 6. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje (www.mazeikiai.lt) iki 2022 m. vasario 4 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – „V. G. Projektai“, Viktoras Grigas, V. Burbos g. 3-210, Mažeikiai, el. p. grigoprojektai@fgmail.com, tel. + 370 695  41 953.
 7. Visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2022 m. vasario 4 d. projektuotojo patalpose V. Burbos g. 3-210, Mažeikiai, darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val., el. p. grigoprojektai@fgmail.com, tel. + 370 695 41 953.
 8. Viešasis susirinkimas vyks tiesioginės transliacijos (nuotoliniu) būdu 2022 m. vasario 4 d. 15.00 val. Nuoroda viešam svarstymui transliuoti: https://us05web.zoom.us/j/7213234713?pwd=eWwvbHFlbU9YYS9mT0lzVEFneWhMQT09 

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija

Vieno buto gyvenamojo namo rekonstravimo Viekšnių g. 21, Čekų k., Viekšnių sen., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai 

 1. Statinių statybvietės adresas – Viekšnių g. 21, Čekų k., Viekšnių sen., Mažeikių r. sav., žemės sklypo kad. Nr. 3250/0008:29.
 2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – gyvenamoji (vieno buto pastatai).
 3. Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas – žemės ūkio.
 4. Projektinius pasiūlymus parengė – UAB „Plynė“, Tomas Pudžiuvis, P. Matulionio g. 65, Mažeikiai, el. p. plyneuab@gmail.com, tel. + 370 686 39 875.
 5. Statytojas – Z. J. ir A. J.
 6. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje (www.mazeikiai.lt) iki 2022 m. sausio 25 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – UAB „Plynė“, Tomas Pudžiuvis, P. Matulionio g. 65, Mažeikiai, el. p. plyneuab@gmail.com, tel. + 370 686  39 875.
 7. Visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2022 m. sausio 25 d. projektuotojo patalpose P. Matulionio g. 65, Mažeikiai, darbo dienomis, el. p. plyneuab@gmail.com, tel. + 370 686 39 875.
 8. Viešasis susirinkimas vyks tiesioginės transliacijos (nuotoliniu) būdu 2022 m. sausio 25 d. 16.00 val. Nuoroda viešam svarstymui transliuoti: https://us05web.zoom.us/j/5728828523?pwd=clZQOVNVZVc4dEVaQnhlVStUUWF6UT09

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija

PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS PRITARTA

2022-01-07

Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato rekonstravimo Ežero g. 3, Sedos m., Sedos sen., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai 

 1. Statinių statybvietės adresas – Ežero g. 3, Sedos m., Sedos sen., Mažeikių r. sav., žemės sklypo kad. Nr. 6154/0002:33.
 2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – gyvenamoji (vieno buto pastatai).
 3. Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas – kita, gyvenamosios teritorijos.
 4. Projektinius pasiūlymus parengė – „V. G. Projektai“, Viktoras Grigas, V. Burbos g. 3-210, Mažeikiai, el. p. grigoprojektai@fgmail.com, tel. + 370 695 41 953.
 5. Statytojas – L. G. ir V. G.
 6. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje (www.mazeikiai.lt) iki 2022 m. sausio 24 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – „V. G. Projektai“, Viktoras Grigas, V. Burbos g. 3-210, Mažeikiai, el. p. grigoprojektai@fgmail.com, tel. + 370 695  41 953.
 7. Visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2022 m. sausio 24 d. projektuotojo patalpose V. Burbos g. 3-210, Mažeikiai, darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val., el. p. grigoprojektai@fgmail.com, tel. + 370 695 41 953.
 8. Viešasis susirinkimas vyks tiesioginės transliacijos (nuotoliniu) būdu 2022 m. sausio 24 d. 15.00 val. Nuoroda viešam svarstymui transliuoti: https://us05web.zoom.us/j/7213234713?pwd=eWwvbHFlbU9YYS9mT0lzVEFneWhMQT09

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija

PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS PRITARTA

2022-01-07

S. Nėries, Žagarėlės, Pumpurų ir Troškučių gatvių, S. Nėries g. sankryžos su valstybinės reikšmės krašto keliu Nr. 163 „Ežerė – Mažeikiai“, sutampančiu su Laisvės g., Troškučių g. sankryžos su valstybinės reikšmės krašto keliu Nr. 170 „Mažeikiai – Skuodas“, sutampančiu su Skuodo g., rekonstravimo bei Pumpurų g. sankirtos su geležinkeliu naujos statybos Mažeikių m., Mažeikiu raj. sav., projektiniai pasiūlymai

 

 1. Statinių statybvietės adresas – S. Nėries g., Žagarėlės g., Pumpurų g., Troškučių g., Laisvės g., Skuodo g., Mažeikių m., Mažeikių raj. sav.
 2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – kelių (gatvių).
 3. Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas – nesuformuoti valstybinės žemės sklypai.
 4. Projektinius pasiūlymus parengė – UAB „REALPROJEKTAS“, Panerių g. 51, 03610 Vilnius, projekto vadovas Rytis Batavičius; el. p. rytis@realprojektas.lt, tel. +370 620 11 298.
 5. Statytojas – Mažeikių rajono savivaldybė.
 6. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje (www.mazeikiai.lt) iki 2022 m. sausio 24 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – UAB „REALPROJEKTAS“, Panerių g. 51, 03610 Vilnius, projekto vadovas Rytis Batavičius; el. p. rytis@realprojektas.lt, tel. +370 620 11 298.
 7. Visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2022 m. sausio 24 d. Panerių g. 51, 03610 Vilnius, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., projekto vadovas Rytis Batavičius; el. p. rytis@realprojektas.lt, tel. +370 620 11 298.
 8. Viešasis susirinkimas vyks tiesioginės transliacijos (nuotoliniu) būdu 2022 m. sausio 24 d. 17.00 val. Nuoroda viešam svarstymui transliuoti: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2RjODg1ZWYtNGI2Mi00ZjQ1LTllNTQtYTM4OTNkMjEzYTZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d034cba3-045c-4e5b-aff1-23ec0d90092d%22%2c%22Oid%22%3a%22c69c07b1-c6c7-4f3e-b5c8-0687672c7872%22%7d

Projektiniai pasiūlymai

Brėžiniai

2022-01-04