Savivaldybės NVO taryba

 

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBA

Vardas, Pavardė

Pareigos

Milda Zubavičienė

Mažeikių rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto komiteto atstovė

Deivydas Vyniautas

Mažeikių rajono savivaldybės Ekonomikos, finansų ir vietinio ūkio komiteto atstovas

Alvyda Purauskytė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė)

Reda Guerrero

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

Jolanta Merkelienė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė

Eduardas Vaičiulis

Mažeikių rajono nevyriausybinių organizacijų asociacijos pirmininkas

Rūta Narmontienė

Mažeikių rajono kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė

Marius Kazlauskas

„Mažeikių gatvės gimnastai“ pirmininkas

Neringa Norvaišaitė-Baranauskienė

VšĮ „Via Alba“ pirmininkė

Dovilė Grigutė

Visuomeninės organizacijos „Gerumo galia“ pirmininkė

 
DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS PATVIRTINIMO
Patvirtinta Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. T1-175

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATAI

________________________

Įsakymas
DĖL ASOCIACIJŲ, NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ (NVO) PROGRAMŲ (PROJEKTŲ) LAIMĖJUSIŲ FINANSAVIMO KONKURSĄ, SĄRAŠO TVIRTINIMO
2022 m. liepos 4 d. Nr. A1-1324  

Įsakymas
DĖL ASOCIACIJŲ, NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ (NVO) PROGRAMŲ (PROJEKTŲ) LAIMĖJUSIŲ FINANSAVIMO KONKURSĄ, SĄRAŠO TVIRTINIMO
2022 m. borželio 15 d. Nr. A1-1159 

Įsakymas
DĖL ASOCIACIJŲ, NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ (NVO) PROGRAMŲ (PROJEKTŲ) LAIMĖJUSIŲ FINANSAVIMO KONKURSĄ, SĄRAŠO TVIRTINIMO
2021 m. birželio 7 d. A1-1214

ĮSAKYMAS DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ (PROGRAMŲ) FINANSAVIMO KONKURSO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2016 m. kovo 9 d. Nr. A1-338

DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ (PROGRAMŲ) FINANSAVIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Aprašas
2020 m. gegužės 29 d. Nr. T1-125