Nekilnojamasis turtas

Turto nuoma

SPRENDIMAS
DĖL SPORTO SALIŲ IR KITŲ PATALPŲ SUTEIKIMO PANAUDOS PAGRINDAIS IR/AR NUOMAI UGDYMO ĮSTAIGOSE
Priedas
2016 m. kovo 25 d. Nr. T1-80

SPRENDIMAS
DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IR VALSTYBĖS TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Priedas
2021-04-29 Nr. T1-126

P A R A I Š K A DĖL DALYVAVIMO VIEŠAME TURTO NUOMOS KONKURSE

 

Mažeikių rajono savivaldybė viešo nuomos konkurso būdu dešimčiai metų išnuomoja SPA centro patalpas adresu: Naftininkų g. 9-3, Mažeikiai. Nuomojamų patalpų paskirtis – paslaugų. Bendras nuomojamas plotas 433,16 kv. m. Pradinis nuompinigių dydis – 80,57 Eur už visą nuomojamą plotą per mėnesį (neapmokestinant PVM).

Viešo konkurso būdu išsinuomotoms SPA centro patalpoms, kaip neatskiriamos ir reikalingos baseino patalpų ir inžinierinių įrenginių tinkamam eksploatavimui, priežiūrai ir aptarnavimui, neatlygintinai priskiriamos poliklinikos rūsio patalpos – 461,47 kv. m.

Pradinis įnašas – 241,71 Eur sumokamas į Mažeikių rajono savivaldybės administracijos sąskaitą LT044010040700080156, Luminor Bank AS.

Paraiškos dalyvauti konkurse pateikiamos Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Asmenų prašymų priėmimo kabinete, adresu: Laižuvos g. 3, Mažeikiai, tiesiogiai ar per kurjerį arba atsiunčiamos paštu registruotu laišku. Paraiškų padavimo terminas neterminuotas, jei patalpos iki jų pateikimo neišnuomotos. Komisijos posėdžio vykdymo terminas nustatomas individualiai, gavus paraišką.

Ant voko turi būti užrašyta patalpų, kurių nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“ bei dalyvio vardas pavardė ar įmonės pavadinimas.

Dėl papildomos informacijos apie nuomojamą turtą ir (ar) apžiūros kreiptis į Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vyriausiąjį specialistą Edmundą Luką, mob. 8 650 58 789.

______________________________________________________ 

 

ŽEMĖS NUOMOS AUKCIONAI
Žemės nuoma aukcione
Mažeikių rajono savivaldybė aukciono būdu 5 (penkerių) metų laikotarpiui išnuomoja Mažeikių rajono savivaldybės nuosavybės teise valdomą kitos paskirties žemės sklypo dalį – 9,00 ha (kadastro Nr. 6134/0005:86), esantį Svirtūnų g. 10, Juodeikių k., Židikų sen., Mažeikių r. sav. 

Pradinis įnašas – vienų metų žemės nuomos mokesčio dydis – 4 017,00 eurų. 

Aukciono data – 2022-09-14 10.00 val. Mažeikių rajono savivaldybės administracijoje adresu: Laisvės g. 8, 217 kabinetas.

 Aukciono dalyviai registruojami ir dokumentai priimami 2022-09-13 Mažeikių rajono savivaldybės administracijos priimamajame, dirbančiame  vieno langelio principu, adresu: Laižuvos g. 3, Mažeikiai (I aukštas) darbo valandomis (tiesiogiai ar per kurjerį arba atsiunčiamas paštu registruotu laišku).

Aukciono dalyviai pateikia šiuos dokumentus:

  1. paraišką;
  2. asmens dokumento arba juridinio asmens registravimo dokumento kopiją;
  3. nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, jeigu aukciono dalyviui atstovauja kitas asmuo, kai aukciono dalyvis yra fizinis asmuo. Įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro;
  4. banko įstaigos (skyriaus, filialo) išduotus dokumentus apie pradinio įnašo sumokėjimą (prieš atvykdamas registruotis aukciono dalyviu, asmuo turi pervesti pradinį įnašą į sąskaita Nr. LT064010040700020174, Luminor Bank AS, kodas 40100);
  5. banko įstaigos (skyriaus, filialo) sąskaitos numerį, jeigu prireiks pervesti grąžinamą pradinį įnašą.

1–5 punktuose nurodyti dokumentai pateikiami užklijuotame voke arba siunčiami paštu (registruotu laišku). Ant voko rašomas aukciono komisijos pavadinimas ir adresas, norimo išsinuomoti aukcione Žemės sklypo kadastro numeris, aukciono vykdymo data ir nuoroda „Aukciono dokumentai“. Aukciono dalyvio registracijos dokumentų pateikėjo rekvizitai (asmens duomenys) ant voko nerašomi.             

Akciono teisiniai pagrindai:

1. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2022-08-26 spendimas Nr. T1-210 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės nuosavybės teise valdomo kitos paskirties žemės sklypo (dalies), kadastro Nr. 6134/0005:86, esančio Svirtūnų g. 10, Juodeikių k., Židikų sen., Mažeikių r. sav., nuomos aukciono būdu“.

2. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-09-01 įsakymas Nr. A1-1678 „Dėl komisijos Mažeikių rajono savivaldybės nuosavybės teise valdomo kitos paskirties žemės sklypo dalies – 9,00ha, kadastro Nr. 6134/0005:86 esančio Svirtūnų g. 10, Juodeikių k., Židikų sen., Mažeikių r. sav., nuomos aukcionui organizuoti ir vykdyti sudarymo bei žemės sklypo nuomos aukciono nuostatų“ (Komisijos reglamentas, Aukciono nuostatai)

Darbuotojas atsakingas už aukciono organizavimą ir vykdymą – Regina Raižienė, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė, 108 kab., Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel. (8443) 98 240, el. paštas [email protected]

Detalesnė informacija apie žemės nuomos aukciono sąlygas pateikiama interneto svetainėje www.mazeikiai.lt, skiltyje Gyventojams–Nekilnojamas turtas–Turto nuoma (žemės nuomos aukcionas).