Nekilnojamasis turtas

Nekilnojamojo turto pardavimas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2014 M. SPALIO 28 D. NUTARIMAS Nr. 1178 „DĖL VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ PARDAVIMO VIEŠAME AUKCIONE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2014 M. SPALIO 28 D. NUTARIMAS Nr. 1179 „DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO SUDARYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ PARDAVIMO VIEŠAME AUKCIONE TVARKOS APRAŠAS

VĮ TURTO BANKO GENERALINIO DIREKTORIAUS 2018 M. GEGUŽĖS 30 D. ĮSAKYMU NR.P1-142 PATVIRTINTA VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ NEKILNOJAMŲJŲ Daiktų ELEKTRONINIO AUKCIONO VYKDYMO VALSTYBĖS INFORMACINĖJE SISTEMOJE PROCEDŪRŲ APRAŠAS

PARDUODAMŲ MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠAS  

application forma

 

 

VIEŠUOSE ELEKTRONINIUOSE AUKCIONUOSE PARDUODAMAS
MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTAS

Asmuo, ketinantis dalyvauti elektroniniame aukcione, privalo informacinių technologijų priemonėmis užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną, e-varžytinių sistemoje, internetinėje svetainėje www.evarzytines.lt/evs/. Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui 

Nekilnojamasis turtas, trumpa charakteristika, adresas

Registracija  dalyvauti aukcione

Aukciono laikas

Negyvenamoji patalpa – mokykla (naudojimo paskirtis – mokslo, unikalus Nr. 4400-5805-4360:9401, bendras patalpų plotas 27,20 kv. m, su rūsio patalpomis R2-3,95 kv. m ir bendro naudojimo patalpomis a1-5,27 kv. m (1/2 iš 10,53 kv. m), a2-1,20 kv. m (1/2 iš 2,39 kv. m), R1-1,95 kv. m (1/2 iš 3,90 kv. m), R3-9,27 kv. m (87/100 iš 10,65 kv. m), viso bendro naudojimo patalpų 17,69 kv. m, 2 aukštas, statybos m. 1973, sienos plytų) adresu: Piliakalnio g. 9-3, Gyvolių k., Viekšnių sen., Mažeikių r. sav.

Pradinė nekilnojamojo turto  pardavimo kaina – 1 560 Eur.

 

Turto apžiūra: 2022 m. spalio 28 d. 10 val. Pageidaujant dalyvauti apžiūroje, būtina registruotis mob. 8 699  47 192 iki 2022 m. spalio 27 d. 15 val.

Aukciono sąlygos

Nuotraukos

Pradžia: 2022-10-31 00:00:00 val.

Pabaiga:

2022-11-03 23:59:59 val.

 

Prasideda – 2022-11-07 9:00:00 val.

Baigiasi –

2022-11-10 13:59:00 val.  

 

 

 

Nekilnojamasis turtas, trumpa charakteristika, adresas

Registracija  dalyvauti aukcione

Aukciono laikas

     

Kartu parduodami butai:

Nr. 2 (unikalus Nr. 6191-0006-7017:0002 su b. n. patalpomis: a-1 (1,92 kv. m), a-2 (8,98 kv. m), bendras plotas 33,75 kv. m),  Nr. 3 (unikalus Nr. 6191-0006-7017:0003 su b. n. patalpomis: a-1 (1,92 kv. m), a-2 (8,98 kv. m), bendras plotas 34,57 kv. m) ir 2/3 dalys kiemo statinių (lauko tualetas), adresu: Mažeikių g. 78, Griežės k., Židikų sen., Mažeikių r. sav.

Vandentiekio bei nuotekų šalinimo nėra, naudojimo paskirtis – gyvenamoji, statybos metai 1910, pastatas avarinės būklės, bute Nr. 2  įrengtas krosninis šildymas,  butas Nr. 3  šildymo neturi. 

 Pradinė nekilnojamojo turto (2 butų) pardavimo kaina – 1 845,00 Eur. 

Turto apžiūra: 2022-09-19,  10.00 val. Pageidaujant dalyvauti apžiūroje, būtina iki 2022-09-16, 14.00 val. registruotis mob. 8 699 471 92.  

Aukciono sąlygos

Nuotraukos

 

Pradžia – 2022-09-20 00:00:00 val.,

pabaiga – 2022-09-22 23:59:59 val.

 

Prasideda – 2022-09-26 9:00:00 val.,

baigiasi – 2022-09-29 13:59:00 val.  

 

Nekilnojamasis turtas, trumpa charakteristika, adresas Registracija  dalyvauti aukcione Aukciono laikas
   

 

 

 

VIEŠAME TIESIOGINIAME AUKCIONE PARDUODAMAS
MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTAS

Nekilnojamasis turtas, trumpa charakteristika, adresas 

Pradinio pardavimo
kaina eurais

Aukciono laikas

 

 

 

 

 

Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vyr. specialistė Laima Akavickienė,  mob. 8 699 47 192, el. p. [email protected] .

Aukciono dalyvio garantinis įnašas ir registravimo mokestis turi būti sumokėti iki registracijos į elektroninį aukcioną, į sąskaitą LT024010040700116664, esančią Luminor Bank AB, gavėjas – Mažeikių rajono savivaldybės administracija, įm. k. 167371234

Aukcioną stebėti gali asmenys, pageidaujantys būti Aukciono žiūrovais. Jie įleidžiami tik su Turto valdymo ir priežiūros skyriuje įsigytais žiūrovo bilietais). Bilietai, kurių kaina 15,0 Eur, įsigyjami pateikus banko pavedimą apie apmokėjimą į Mažeikių rajono savivaldybės administracijos LT024010040700116664, esančią Luminor Bank AB

__________________________________________________________________________________

VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠAS

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos
2022 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T1-42,
papildyta 2022 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu
Nr. T1-225

Eil.

Nr.

Nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pavadinimas, apibūdinimas, likutinė vertė 2022-01-01

Turto adresas

Pastabos

1.

Gyvenamasis namas (unikalus Nr. 4400-5555-4442, plotas 122,57 kv. m, statybos m. 1962, likutinė vertė 16,49 Eur), ūkinis pastatas (unikalus Nr. 4400-5555-4608, užstatytas plotas 12,00 kv. m, likutinė vertė 0,00 Eur), ūkinis pastatas (unikalus Nr. 4400-5555-4610, užstatytas plotas 87,00 kv. m, likutinė vertė 0,00 Eur), ūkinis pastatas (unikalus Nr. 4400-5555-4620, užstatytas plotas 48,00 kv. m, likutinė vertė 0,00 Eur), malkinė (unikalus Nr. 4400-5555-4631, užstatytas plotas 6,00 kv. m, likutinė vertė 0,00 Eur).

Žemės sklypas (unikalus Nr.4400-5893-4380, plotas 0,5820 ha)

Naudvario g. 2, Kugių k., Židikų sen., Mažeikių r. sav.

 

2.

Sporto salė (unikalus numeris 6198-9001-5016, žymėjimas plane 1U1g, plotas 1134,87 kv. m, paskirtis – sporto, statybos m. 1989, inventorinis Nr. 101180, likutinė vertė 3999,95 Eur), administracinis pastatas (unikalus numeris 6198-9001-5020, žymėjimas plane 2B1p, plotas 262,75 kv. m, paskirtis – administracinė, statybos m. 1989, inventorinis Nr. 101180, likutinė vertė 926,09 Eur.), sargo namelis (unikalus numeris 6198-9001-5030, žymėjimas plane 3H2p, plotas 24,57 kv. m, inventorinis Nr. 101181/1, likutinė vertė    1368,62 Eur), automobilių stovėjimo aikštelė (unikalus numeris 4400-2080-2188, pažymėjimas plane a, plotas 3266,21 kv. m, inventorinis Nr. 101181, likutinė vertė 51642,32 Eur), tvoros (unikalus numeris 4400-2080-2199, pažymėjimas plane 1t ir unikalus numeris 4400-2080-2200, pažymėjimas plane 2t, inventorinis Nr.101181, likutinė vertė 505,84 Eur), žemės sklypas (unikalus Nr. 4400-2276-4476, plotas 0,5967 ha)

Strazdelio g. 1, Mažeikiai

 

3.

Butas Nr. 2 (unikalus Nr. 6191-0006-7017:0002, plotas 33,75 kv. m, 1 kambarys, statybos m. 1910, namas avarinis) ir jam priklausanti 1/3 dalis kiemo statinių (lauko tualeto unikalus Nr. 6191-0006-7048);

Butas Nr. 3 (unikalus Nr. 6191-0006-7017:0003, plotas 34,57 kv. m, 1 kambarys, statybos m. 1910, namas avarinis) ir jam priklausanti 1/3 dalis kiemo statinių (lauko tualeto unikalus Nr. 6191-0006-7048);

Ūkinis pastatas (unikalus Nr. 6191-0006-7039, žymėjimas plane 3I1p, užstatytas plotas 166,00 kv. m).

Bendra likutinė vertė viso turto 59,83 Eur

Mažeikių g. 78, Griežės k., Židikų sen., Mažeikių r. sav.

 

4.

Negyvenamosios patalpos-mokykla (unikalus Nr.4400-5805-4360:9401, daikto pagrindinė naudojimo paskirtis – mokslo, bendras patalpų plotas 27,20 kv. m., statybos pab. m. 1973, likutinė vertė 40,01 Eur), su rūsio patalpomis R2-1/1 iš 3,95 kv. m. ir bendro naudojimo patalpomis a1-5,27 kv. m. (1/2 iš 10,53 kv. m.), a2-1,20 kv. m. (1/2 iš 2,39 kv. m.), R1-1,95 kv. m. (1/2 iš 3,90 kv. m.), R3-9,27 kv. m. (87/100 iš 10,65 kv. m.), viso bendro naudojimo patalpų 17,69 kv. m.

Viso parduodamų patalpų plotas 48,84 kv. m

Piliakalnio g. 9-3, Gyvolių k., Viekšnių sen.

 

5.

Mokyklos pastatas (unikalus Nr. 4400-0460-8158, bendras plotas 1131,50 kv. m, pažymėjimas plane 1C2p, statybos m. 1970, likutinė vertė 20448,95 Eur), pastatas-medžio dirbtuvės (unikalus Nr. 4400-0460-8260, bendras plotas -113,25 kv. m, pažymėjimas plane 2C1p, statybos pab. m. 1985, likutinė vertė 0,00  Eur), pastatas - katilinė (unikalus Nr. 4400-0460-8282, bendras plotas -81,24 kv. m, pažymėjimas plane 3P1p, statybos pab. m. 1970, likutinė vertė 22818,78  Eur), pastatas - sandėlis (unikalus Nr. 4400-0460-8317, bendras plotas -36,00 kv. m, pažymėjimas plane 3F1p, statybos pab. m. 1970, likutinė vertė 0,00 Eur), pastatas – vandens siurblinė (unikalus Nr. 4400-0460-8328, bendras plotas -5,86 kv. m, pažymėjimas plane 3H1p, statybos pab. m. 1970, likutinė vertė 0,00 Eur) ir šiems objektams priskirtas žemės sklypas (unikalus Nr. 4400-2136-9297, žemės sklypo naudojimo  būdas – visuomeninės paskirties teritorijos, plotas 2,2302 ha)

Mokyklos g. 3, Ruzgų k., Mažeikių apylinkės sen., Mažeikių r. sav.

 

6.

Pastatas – malūnas (unikalus Nr. 3289-7000-2011, daikto pagrindinė naudojimo paskirtis – gamybos, pramonės, bendras plotas 890,39 kv. m, pažymėjimas plane 1P3p, statybos m. 1897, likutinė vertė 22527,51  Eur), kiti inžineriniai statiniai – užtvanka (tūris 175 kub. m., unikalus Nr. 3289-7000-2044, daikto pagrindinė naudojimo paskirtis – hidrotechniniai statiniai, pažymėjimas plane U, statybos m. 1897, likutinė vertė  1283,75 Eur), kiti inžineriniai statiniai – įtekamasis kanalas (tūris 300 kub. m., unikalus Nr. 3289-7000-2022, daikto pagrindinė naudojimo paskirtis – hidrotechniniai statiniai, pažymėjimas plane 1k, statybos m. 1897, likutinė vertė 2086,21 Eur), kiti inžineriniai statiniai – ištekamasis kanalas (tūris 167 kub. m., unikalus Nr. 3289-7000-2033, daikto pagrindinė naudojimo paskirtis – hidrotechniniai statiniai, pažymėjimas plane 2k, statybos m. 1897, likutinė vertė 1161,39 Eur) ir šiems objektams priskirtas žemės sklypas (unikalus Nr. 4400-0369-3070, žemės sklypo naudojimo  būdas – komercinės  paskirties objektų teritorijos, plotas 0,12 ha)

Akmenės g. 24, Viekšniai, Mažeikių r. sav.

 

7.

Mokyklos pastatas (unikalus Nr. 4400-0426-6208, bendras plotas 1325 kv. m, pažymėjimas plane 1C2b, statybos m. 1978, likutinė vertė 46762,55 Eur), pastatas- biokuro katilo pastatas (unikalus Nr. 4400-4187-2666, bendras plotas -11,11 kv. m, pažymėjimas plane 2P1G, statybos pab. m. 2013, likutinė vertė 26755,70  Eur) ir šiems objektams priskirtas žemės sklypas (unikalus Nr. 4400-2178-4352, žemės sklypo naudojimo  būdas – visuomeninės paskirties teritorijos, plotas 2,0680 ha)

Kaubrių g. 12, Pikeliai, Mažeikių r. sav.

 

    ____________________