Parengta Mažeikių rajono savivaldybei aktualių strateginio planavimo dokumentų analizė

Rengdama rajono 2021–2030 m. strateginį plėtros planą, Mažeikių rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė), pristato parengtą Savivaldybei aktualių strateginio planavimo dokumentų analizę.

Analizės tikslas – apžvelgti Savivaldybei aktualius strateginio planavimo dokumentus, jų prioritetus ir tikslus, kurių nuostatos turi atsispindėti rengiamame Savivaldybės 2021–2030 m. strateginiame plėtros plane.

Nagrinėti pagrindiniai ES ir Lietuvos Respublikos planavimo dokumentai, aktualūs laikotarpiui iki 2030 m.:

  • „Europa 2030“
  • 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa
  • LR teritorijos bendrasis planas „Lietuva 2030“
  • Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030 

Siekiant užtikrinti rajono strateginės plėtros tęstinumą, nagrinėti ir rajono lygmens strateginiai dokumentai: Mažeikių rajono teritorijos bendrasis planas, Mažeikių rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginis veiklos planas, Mažeikių rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2020–2025 metų programa, Mažeikių rajono savivaldybės koordinuotai teikiamų paslaugų plėtros planas 2020–2022 m., Mažeikių rajono savivaldybės kultūros plėtros 2019–2022 metų strategija, taip pat kiti dokumentai, apimantys socialinių paslaugų, atliekų tvarkymo planus, Užimtumo didinimo programą, specialiuosius planus.

Analizuojant dokumentus nagrinėti dokumentuose išskiriami prioritetai, pagrindiniai tikslai, uždaviniai, nustatomos dokumentų tarpusavio sąsajos, pabrėžiamas dokumentuose pateiktos informacijos aktualumas Mažeikių rajonui.

Susipažinti su Savivaldybei aktualių strateginio planavimo dokumentų analize galite ČIA.