Mažeikių rajono savivaldybei aktualių strateginio planavimo dokumentų analizė

Analizės tikslas – apžvelgti Savivaldybei aktualius strateginio planavimo dokumentus, jų prioritetus ir tikslus, kurių nuostatos turi atsispindėti rengiamame Mažeikių rajono savivaldybės 2021–2030 m. strateginiame plėtros plane (toliau –  Mažeikių r. SPP 2021–2030 m.).

Strateginio planavimo dokumentų sistema apima ilgalaikes Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Lietuvos Respublikos (toliau – LR) planavimo dokumentų nuostatas, kurios perkeliamos į trumpesnės trukmės planavimo dokumentus, savivaldybių strateginio planavimo dokumentus. Vienų planavimo dokumentų nuostatos turi atsispindėti kituose susijusiuose dokumentuose ir vieni kitiems neprieštarauti.

Mažeikių rajono savivaldybei aktualių strateginio planavimo dokumentų analizė