Mažeikių rajono savivaldybės 2021–2030 m. strateginis plėtros planas

Šioje skiltyje kviečiame sekti naujienas, susijusias su Mažeikių rajono savivaldybės rengiamu Savivaldybės 2021–2030 metų strateginiu plėtros planu.

Atlikta Mažeikių rajono savivaldybės 2014–2021 m. strateginio plėtros plano įgyvendinimo analizė

Įvairūs aplinkos pokyčiai bei naujai atsirandančios galimybės reikalauja strateginio valdymo tobulinimo, todėl rengiant Mažeikių rajono savivaldybės 2021–2030 m. strateginį plėtros planą, ypač svarbu įvertinti dabartinę rajono situaciją ir, remiantis ja, kurti naujas rajono plėtros strategines kryptis. Šiuo tikslu buvo atlikta Mažeikių rajono savivaldybės ilgalaikio strateginio plėtros plano 2014–2021 metams įgyvendinimo analizė ir vertinimas.

Skaityti daugiau >
Į strateginio plėtros plano projekto rengimą įsitraukia penkios darbo grupės

Suinteresuotų šalių įtraukimas planuojant rajono plėtrą – itin svarbus, todėl rengiant Mažeikių rajono savivaldybės 2021–2030 m. strateginį plėtros planą, atnaujinama penkių darbo grupių, plano rengimo metu koordinuosiančių konkrečias sritis, sudėtis. Jas sudaro Mažeikių rajono savivaldybės tarybos nariai, administracijos darbuotojai, Savivaldybei pavaldžių įstaigų bei įmonių atstovai, taip pat verslo ir visuomeninių organizacijų, asociacijų atstovai, kiti suinteresuoti asmenys.

Skaityti daugiau >
Mažeikių rajono savivaldybės ilgalaikio strateginio plėtros plano 2014–2021 metų įgyvendinimo analizė ir vertinimas

Strateginis planavimas šalies savivaldybėse yra vykdomas pagal Strateginio valdymo metodiką (toliau – Metodika), patvirtintą 2002 m. birželio 6 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – LRV) nutarimu Nr. 827 (2019 m. vasario 15 d. galiojanti suvestinė redakcija). Šiuo metu taip pat parengtas naujas Strateginio valdymo metodikos projektas.

Skaityti daugiau >
Mažeikių rajono savivaldybei aktualių strateginio planavimo dokumentų analizė

Analizės tikslas – apžvelgti Savivaldybei aktualius strateginio planavimo dokumentus, jų prioritetus ir tikslus, kurių nuostatos turi atsispindėti rengiamame Mažeikių rajono savivaldybės 2021–2030 m. strateginiame plėtros plane (toliau – Mažeikių r. SPP 2021–2030 m.).

Skaityti daugiau >
Kviečiame išsakyti nuomonę: vykdomas Mažeikių rajono gyventojų nuomonės tyrimas

Rengdama rajono 2021–2030 m. strateginį plėtros planą, Mažeikių rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė) atlieka tyrimą, kuriuo siekiama išsiaiškinti gyventojų nuomonę apie dabartinę Savivaldybės institucijų ir įstaigų veiklą bei rajono vystymosi lūkesčius. Atsakymų į apklausos klausimus laukiama iki vasario 28 dienos.

Skaityti daugiau >
Prie Mažeikių rajono savivaldybės 2021–2030 m. strateginio plėtros plano rengimo komandos prisijungė išorės ekspertai

Mažeikių rajono savivaldybė praėjusiais metais ėmėsi itin svarbios užduoties – parengti naują Savivaldybės 2021–2030 metų strateginį plėtros planą (toliau – Mažeikių rajono SPP). Į plano rengimą įtraukusi Savivaldybės administracijos darbuotojus, tarybos narius, kvietusi prisijungti gyventojus, verslo atstovus, socialinius partnerius, Savivaldybė sukūrė plano rengimo pagrindą.

Skaityti daugiau >
Parengta Mažeikių rajono savivaldybei aktualių strateginio planavimo dokumentų analizė

Rengdama rajono 2021–2030 m. strateginį plėtros planą, Mažeikių rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė), pristato parengtą Savivaldybei aktualių strateginio planavimo dokumentų analizę.

Skaityti daugiau >
Pristatome Mažeikių rajono savivaldybės gyventojų nuomonės tyrimo rezultatus

Mažeikių rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė), rengdama Mažeikių rajono savivaldybės 2021–2030 m. strateginį plėtros planą, vasario 12–28 d. atliko gyventojų nuomonės tyrimą, kuriuo siekta išsiaiškinti gyventojų nuomonę apie dabartinę Savivaldybės institucijų ir įstaigų veiklą bei rajono vystymosi lūkesčius.

Skaityti daugiau >
Dešimtmečiui apibrėžtos naujos Mažeikių rajono plėtros kryptys – kviečiame susipažinti

Mažeikių rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė) pristato Savivaldybės 2021–2030 m. strateginio plėtros plano projektą (toliau – projektas) ir kviečia gyventojus teikti savo pastabas ir pasiūlymas. Projekte pristatomi plano rengimo etapų rezultatai, įvardijamos rajono plėtros kryptys, jų įgyvendinimo priemonės.

Skaityti daugiau >