Konkursai į laisvas pareigas

Valstybės tarnybos departamento skelbimai apie konkursus į valstybės tarnautojų pareigas 

Prašymai dalyvauti centralizuotai VTD vykdomame konkurse į karjeros valstybės tarnautojo pareigas priimami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo VTD interneto svetainėje dienos.

Svarbu! Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse,  konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu http://www.testavimas.vtd.lt/ privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;3. užpildytą Asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną (atsisiųsti) ir Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaraciją (atsisiųsti).

 ________________________________________

 

Skelbiamas konkursas į Mažeikių rajono savivaldybės administracijos
Civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas 

Skelbimo numeris – 46811
Skelbimo data – 2021 m. balandžio 12 d.
Dokumentų pateikimo būdas – el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Konkursą inicijuojanti įstaiga – Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga – Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos – Civilinės metrikacijos skyrius vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

SKELBIMAS

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:
Meilė Vitkauskaitė, Atrankų skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. 8 5 219 6826; 8 672 86 218, el. paštas meile.vitkauskaite@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2 

Skelbiamas konkursas Mažeikių rajono pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus pareigoms eiti.

Konkurso paskelbimo data 2021 m. kovo 19 d.
Atranka vyks 2021  m. liepos 8 d.
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 6,5-13,3 bazinio dydžio.

SKELBIMAS

Pretendentai dokumentus pateikia tiesiogiai Mažeikių r. savivaldybės administracijos  Teisės ir personalo skyriui (adresu Laisvės g. 8, 206 kab., Mažeikiai), registruotu laišku (adresu Laisvės g. 8, LT–89223, Mažeikiai) arba elektroniniu paštu jurgita.butaviciene@mazeikiai.lt iki 2021 m. birželio 28  dienos įskaitytinai.

Skelbiamas konkursas Mažeikių  „Žiburėlio“  pradinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti.

Konkurso paskelbimo data 2021 m.  kovo 19 d.
Atranka vyks 2021 m. liepos 7 d.
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 10,71 bazinio dydžio.

SKELBIMAS

Pretendentai dokumentus pateikia tiesiogiai Mažeikių rajono savivaldybės administracijos  Teisės ir personalo skyriui (adresu Laisvės g. 8, 206 kab., Mažeikiai), registruotu laišku (adresu Laisvės g. 8, LT–89223, Mažeikiai) arba elektroniniu paštu jurgita.butaviciene@mazeikiai.lt  iki 2021 m. birželio 25 dienos įskaitytinai. 

Skelbiamas konkursas Mažeikių moksleivių techninės kūrybos centro direktoriaus pareigoms eiti.

Konkurso paskelbimo data 2021 m. kovo 19 d.
Atranka vyks 2021  m. liepos 2 d.
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 11,70 bazinio dydžio.

SKELBIMAS

Pretendentai dokumentus pateikia tiesiogiai Mažeikių rajono savivaldybės administracijos  Teisės ir personalo skyriui (adresu Laisvės g. 8, 206 kab., Mažeikiai), registruotu laišku (adresu Laisvės g. 8, LT–89223, Mažeikiai) arba elektroniniu paštu jurgita.butaviciene@mazeikiai.lt iki 2021 m. birželio 22 dienos įskaitytinai.


SPRENDIMAS 

DĖL VIEŠŲ KONKURSŲ Į MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ PAREIGAS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Priedas
2019 m. rugpjūčio 30 d. Nr. T1-248