Konkursai į laisvas pareigas

Valstybės tarnybos departamento skelbimai apie konkursus į valstybės tarnautojų pareigas 

Prašymai dalyvauti centralizuotai VTD vykdomame konkurse į karjeros valstybės tarnautojo pareigas priimami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo VTD interneto svetainėje dienos.

Svarbu! Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse,  konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu http://www.testavimas.vtd.lt/ privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;3. užpildytą Asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną (atsisiųsti) ir Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaraciją (atsisiųsti).

 ________________________________________

 

 Skelbiamas konkursas Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti.

Konkurso paskelbimo data 2021 m. birželio 10 d.
Atranka vyks 2021 m. spalio 27 d.
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 12,60 bazinio dydžio

SKELBIMAS

Pretendentai dokumentus pateikia tiesiogiai Mažeikių r. savivaldybės administracijos  Teisės ir personalo skyriui (adresu Laisvės g. 8, 206 kab., Mažeikiai), registruotu laišku (adresu Laisvės g. 8, LT–89223, Mažeikiai) arba elektroniniu paštu jurgita.butaviciene@mazeikiai.lt  iki 2021 m. spalio 18 dienos įskaitytinai.

 Skelbiamas konkursas Mažeikių  „Vyturio“  pradinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti.

Konkurso paskelbimo data 2021 m. birželio 10 d.
Atranka vyks 2021 m. spalio 26 d.
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 10,70 bazinio dydžio

SKELBIMAS

Pretendentai dokumentus pateikia tiesiogiai Mažeikių r. savivaldybės administracijos  Teisės ir personalo skyriui (adresu Laisvės g. 8, 206 kab., Mažeikiai), registruotu laišku (adresu Laisvės g. 8, LT–89223, Mažeikiai) arba elektroniniu paštu jurgita.butaviciene@mazeikiai.lt  iki 2021 m. spalio 15 dienos įskaitytinai.

 Skelbiamas konkursas Mažeikių r. Viekšnių lopšelio-darželio „Liepaitė“ direktoriaus pareigoms eiti.

Konkurso paskelbimo data 2021 m. birželio 10 d.
Atranka vyks 2021 m. spalio 20 d.
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 10,71 bazinio dydžio

SKELBIMAS

Pretendentai dokumentus pateikia tiesiogiai Mažeikių r. savivaldybės administracijos  Teisės ir personalo skyriui (adresu Laisvės g. 8, 206 kab., Mažeikiai), registruotu laišku (adresu Laisvės g. 8, LT–89223, Mažeikiai) arba elektroniniu paštu jurgita.butaviciene@mazeikiai.lt iki 2021 m. spalio 9 dienos įskaitytinai.

 Skelbiamas konkursas Mažeikių lopšelio-darželio „Berželis“ direktoriaus pareigoms eiti.

Konkurso paskelbimo data 2021 m. birželio 10 d. 
Atranka vyks 2021 m. spalio 19 d.
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 10,71 bazinio dydžio

SKELBIMAS

Pretendentai dokumentus pateikia tiesiogiai Mažeikių r. savivaldybės administracijos  Teisės ir personalo skyriui (adresu Laisvės g. 8, 206 kab., Mažeikiai), registruotu laišku (adresu Laisvės g. 8, LT–89223, Mažeikiai) arba elektroniniu paštu jurgita.butaviciene@mazeikiai.lt iki 2021 m. spalio 8 dienos įskaitytinai.

Skelbiamas konkursas Mažeikių lopšelio-darželio „Delfinas“ direktoriaus pareigoms eiti.

Konkurso paskelbimo data 2021 m. birželio 10 d.
Atranka vyks 2021 m. spalio 14 d.
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 10,70 bazinio dydžio

SKELBIMAS

Pretendentai dokumentus pateikia tiesiogiai Mažeikių r. savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriui (adresu Laisvės g. 8, 206 kab., Mažeikiai), registruotu laišku (adresu Laisvės g. 8, LT–89223, Mažeikiai) arba elektroniniu paštu jurgita.butaviciene@mazeikiai.lt iki 2021 m. spalio 5 dienos įskaitytinai.


SPRENDIMAS 

DĖL VIEŠŲ KONKURSŲ Į MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ PAREIGAS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Priedas
2019 m. rugpjūčio 30 d. Nr. T1-248