Kaimo bendruomenės

SPRENDIMAS
DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KAIMO RĖMIMO FONDO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
Nuostatai
2019 m. rugsėjo 27 d. Nr. T1-268
Įsakymas „DĖL LĖŠŲ PASKIRSTYMO ĮGYVENDINTI NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2022 METŲ VEIKSMŲ PLANO 1.1.6 PRIEMONĘ „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE 2022 METAIS“
2022 m. balandžio 27 d. Nr. A1-806

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 23 d. įsakymas Nr. A1-1614  „Dėl pagal nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ Mažeikių rajono savivaldybėje 2022 metais laimėjusių finansavimo konkursą bendruomenių sąrašo bei skirtinų lėšų patvirtinimo“

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. A1-1988 Dėl pagal nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų vaiksmų plano 1.1.6 priemonės „stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ Mažeikių rajono savivaldybėje 2022 metais laimėjusių finansavimo konkursą bendruomenių sąrašo bei skirtinų lėšų patvirtinimo“

___________________________________

Bendruomenėms – lėšos bendruomeninei veiklai stiprinti

Mažeikių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta – per 3 tūkst. Eur, skirtų finansuoti bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų veiklą, išdalinta 4 rajono bendruomeninėms organizacijoms. 

Savivaldybės administracija šiemet du kartus kvietė bendruomenes ir nevyriausybines organizacijas dalyvauti nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Mažeikių rajono savivaldybėje paraiškų atrankos konkurse. 

Pirmajame konkurso kvietime dalyvavo 28 organizacijos, iš kurių trijų organizacijų pateiktos paraiškos neatitiko rėmimo apraše nurodytų reikalavimų. Joms išdalinta per 33 tūkst. Eur. 

Antrajame kvietime dalyvavo 4 bendruomeninės organizacijos iš 2 kaimiškųjų seniūnijų. Visos jos atitiko aprašo reikalavimus ir su jomis bus  pasirašomos sutartys. Bendruomenėms bus išdalinta per 3 tūkst. Eur. 

Paramos tikslas – skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą tenkinant viešuosius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo. 

 

 ______________________________________

  

KAIMO BENDRUOMENIŲ SĄRAŠAS

Bendruomenių sąrašas

Skaityti daugiau >
Kaimo bendruomenių veikla

Kaimo bendruomenių veikla

Skaityti daugiau >