Kaimo bendruomenės

SPRENDIMAS
DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KAIMO RĖMIMO FONDO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
Nuostatai
2019 m. rugsėjo 27 d. Nr. T1-268
MAŽEIKIŲ RAJONO KAIMO BENDRUOMENIŲ RĖMIMO TVARKA
Prašymas dėl paramos skyrimo

 

Mažeikių rajono kaimo bendruomenių rėmimas 2021 metais

Mažeikių rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo komisija šiais metais planuoja paskirstyti 9500 eurų sumą, kuri patvirtinta 2021 metų savivaldybės biudžete.

Kaimo bendruomenių finansavimo tikslas – stiprinti rajono kaimo bendruomenes (toliau — bendruomenes), skatinti jų bendradarbiavimą, aktyvinti visuomenę sprendžiant ekonominius, socialinius, kultūrinius, sveikatingumo ir savitarpio pagalbos uždavinius.

Galimi pareiškėjai – ne mažiau 10 narių turinčios bendruomenės, įregistruotos iki einamųjų metų sausio 1 d.

Finansuojamos išlaidos – bendruomenių veiklos dalinis transporto, ryšių, kanceliarinių, organizacinių išlaidų ir bendruomenės naudojamų patalpų draudimo išlaidų kompensavimas. Didžiausia kompensuojama suma – 240 eurų per einamuosius metus.

Bendruomenės iki 2021 metų balandžio 15 d. pateikia prašymą, bendruomenės įregistravimo faktą patvirtinančio dokumento ir narių sąrašo kopijas bei einamųjų metų bendruomenės veiklos sąmatas pagal patvirtintą sąmatos formą. Konkreti skiriama suma nustatoma Kaimo rėmimo fondo komisijos posėdyje.

Prašymai ir reikalingi dokumentai iki nurodytos datos teikiami raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Mažeikių rajono savivaldybės administracijos 107 kab., Laisvės g. 8 („viename langelyje“) Mažeikiai, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu savivaldybe@mazeikiai.lt. Prašymai, atsiųsti Savivaldybės administracijai elektroniniu paštu, turi būti pasirašyti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

 

KAIMO BENDRUOMENIŲ SĄRAŠAS

Bendruomenių sąrašas

Skaityti daugiau >