Gyventojų priėmimas

Asmenys į priėmimą pas Savivaldybės merą, mero pavaduotojus, Savivaldybės administracijos direktorių ir Savivaldybės kontrolierių asmeniniais klausimais užsirašo paskambinę telefonais: (8 443)  98 200, (8 443)  98 204. 

Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vadovai asmenis priima kiekvieną antradienį nuo 14.00 iki 18.00 val.:

 • meras Vidmantas Macevičius (201 kab.)
 • mero pavaduotoja Sigutė Bernotienė (203 kab.)
 • mero pavaduotoja Rūta Matulaitienė (212 kab.)
 • administracijos direktorius Saulius Šiurys (209 kab.)
 • Savivaldybės kontrolierė Alma Karvelienė kiekvieno mėnesio pirmą ir trečią antradienį 8–10 val. (Laižuvos g. 3, 312 kab.)

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos darbo laikas:

 • pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.
 • penktadieniais 8.00–15.45 val.
 • prieššventinėmis dienomis – viena valanda trumpiau.

Asmenys klausimais, priskirtais pagal kompetenciją kitų Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vedėjams bei specialistams, gali kreiptis tiesiogiai ir gauti pageidaujamą informaciją kiekvieną darbo dieną darbo laiku. 

Asmenų prašymai, pasiūlymai ir skundai Savivaldybei gali būti siunčiami paštu, adresu: Laisvės g. 8, LT-89223, Mažeikiai, elektroniniu parašu pasirašytais laiškais: savivaldybe@mazeikiai.lt, arba pateikiami asmeniškai Mažeikių rajono savivaldybės administracijos priimamajame Laižuvos g. 3, Mažeikiai (I aukštas). 

Savivaldybės administracijos priimamajame asmenys priimami visą Savivaldybės administracijos darbo dienos laiką. 

Savivaldybės priimamojo adresas: Laižuvos g. 3, Mažeikiai (I aukštas). 

Asmenų aptarnavimo Mažeikių rajono savivaldybės administracijos priimamajame darbo  laikas:

Pirmadieniais – 8.00–17.00 val., pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

Antradieniais – 8.00–18.00 val., be pietų pertraukos

Trečiadieniais – 8.00–17.00 val., pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

Ketvirtadieniais – 8.00–18.00 val., be pietų pertraukos

Penktadieniais – 8.00–15.45 val., pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos priimamajame pagal vieno langelio principą asmenis aptarnauja vyriausiosios specialistės:

Edita Sereikaitė-Grigienė, tel. (8 443)  90 606, el. p. edita.sereikaite-grigiene@mazeikiai.lt 

Jolanta Karvelienė, tel. (8 443)  98 195, el. p. jolanta.karveliene@mazeikiai.lt

 

Mažeikių rajono gyventojai dėl pirminės teisinės pagalbos gali kreiptis adresu: Laižuvos g. 3, Mažeikiai, 111 kab. į Teisės ir personalo skyriaus vyriausiąjį specialistą Gražvydą Gudauską, tel. (8 443)  98 243.

Pirminės teisinės pagalbos teikimo darbo laikas:

I 8.00–17.00 val. 111 kab., Laižuvos g. 3, Mažeikiai

II–IV 7.30–17.00 val. 111 kab., Laižuvos g. 3, Mažeikiai

V 7.30–16.45 val. 111 kab., Laižuvos g. 3, Mažeikiai

II–V 7.30–8.00 val. kreiptis į 314 kab., Laisvės g. 8. Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

 

Lankytojų dėmesiui! 

Mažeikių rajono savivaldybės administracijoje administracinės paslaugos, kurių dėl jų specifiškumo neįmanoma suteikti nuotoliniu būdu, suteikiamos bei asmenys aptarnaujami kontaktiniu būdu, užtikrinant valstybės lygio eksptremalios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi sąlygas ir kitus visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis reikalavimus.

 Mažeikių rajono savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų, kurių dėl jų specifiškumo neįmanoma suteikti nuotoliniu būdu, sąrašas (toliau – Sąrašas):

 1. Konsultacijos su mokinių tėvais švietimo klausimais;
 2. Melioracijos statinių statybos (rekonstrukcijos ir / ar remonto) darbų koordinavimas, techninė priežiūra ir užbaigtų darbų priėmimas;
 3. Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registravimas;
 4. Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės būklės tikrinimas;
 5. Kasmetinė traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų techninę apžiūra;
 6. Dokumentų iš žemdirbių priėmimas VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui juridinę galią turinčioms pažymoms gauti;
 7. Paraiškų iš ūkininkų paramai gauti priėmimas;
 8. Deklaravimo paraiškų priėmimas gauti tiesiogines išmokas bei paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programų priemones;
 9. Dokumentų priėmimas NMA ir VĮ ŽŪIKC paramai iš Kaimo rėmimo programos draudimo įmokų daliniam kompensavimui gauti;
 10. Paraiškų priėmimas paramos iš bičių laikytojų už papildomą bičių maitinimą ir perduoti Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui dokumentų, susijusių su paramos gavimu;
 11. Asmens skundų ar prašymų priėmimas bei nagrinėjimas;
 12. Asmenų prašymų priėmimas dėl antrinės teisinės pagalbos suteikimo;
 13. Pirminės teisinės pagalbos teikimas;
 14. Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, įrašymas į sąrašus socialiniam būstui gauti;
 15. Vienkartinės, tikslinės, periodinės, sąlyginės paramos skyrimas;
 16. Teikimas antrojo laipsnio valstybinei pensijai skirti;
 17. Socialinių paslaugų poreikio nustatymas ir skyrimas;
 18. Notarinių veiksmų atlikimas;
 19. Charakteristikų dėl leidimo laikyti ginklą išdavimas;
 20. Charakteristikų išdavimas asmeniškai prašant;
 21. Charakteristikų išdavimas įstaigoms;
 22. Leidimų laidoti išdavimas;
 23. Leidimų perlaidoti žmogaus palaikus arba pažymos apie žmogaus palaidojimo vietą ir laiką išdavimas;
 24. Leidimų įrengti išorinę reklamą seniūnijos teritorijoje išdavimas;
 25. Pranešimų apie pasikeitusį išorinės reklamos seniūnijos teritorijoje grafinį ir / ar spalvinį vaizdą pateikimas;
 26. Leidimų prekiauti ir teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas;
 27. Leidimų organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas;
 28. Leidimų už naudojimąsi Savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti išdavimas;
 29. Leidimų atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje išdavimas;
 30. Pažymų, patvirtinančių šeimos sudėtį, išdavimas;
 31. Pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas;
 32. Pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą išdavimas;
 33. Asmens įtraukimas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą;
 34. Gyvenamosios vietos deklaravimas;
 35. Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ir naikinimas;
 36. Interesantų konsultavimas gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais;
 37. Pasėlių deklaravimas, žemės ūkio valdų ir ūkininko ūkių duomenų atnaujinimas. 

Į Sąrašą neįeinančios administracinės paslaugos Mažeikių rajono savivaldybės administracijoje kontaktiniu būdu teikiamos tik asmenims, atitinkantiems vieną iš nustatytų kriterijų:

 1. Asmuo yra pasiskiepijęs viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų:

- Praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „Spikevax“ vakcinos antrosios dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą;

- Praėjus 2 savaitėms nuo „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo;

- Praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaičių, nuo pirmos „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo;

- Po antrosios „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą;

- Praėjus 2 savaitėms nuo „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „Vaxzevria“ vakcinos vienos dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu;

- Praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „Vaxzevria“ vakcinos antrosios dozės suleidimo, jei pirmajai skiepo dozei buvo naudojama „Vaxzevria“ vakcina, o antrajai – „Comirnaty“ vakcina arba atvirkščiai;

 1. Asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir:

- Diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų (bet ne anksčiau, nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas);

- Asmuo prieš mažiau nei 60 dienų yra gavęs teigiamą (kai nustatomi anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2) kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo atsakymą, išskyrus atvejus, kai serologinis tyrimas atliekamas po skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina;

- Asmeniui, kuriam atliktas COVID-19 tyrimas, nustatytas neigiamas rezultatas, – ne anksčiau nei prieš 48 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus SARS-CoV-2 PGR tyrimą arba greitąjį SARS-CoV-2 antigeno testą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti;

- Yra vaikas iki 16 metų. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintu sprendimu Nr. V-1546 ir siekiant užtikrinti COVID-19 ligos plitimo prevenciją:

Neaptarnaujami lankytojai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);

Vyresni nei 6 metų lankytojai privalo dėvėti kaukes. Šis reikalavimas netaikomas neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį).