ES finansuojami projektai

 

 


ES STRUKTŪRINĖ PARAMA 2014–2020 M.

VYKDOMI PROJEKTAI


Priemonė  Nr. 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ 

Priemonė 05.6.1-APVA-V-020 „Užterštų teritorijų tvarkymas“

Priemonė  Nr. 07.1.1-CPVA-K-306 „Modernizuoti viešąją ir privačią kultūros infrastruktūrą“ 

Priemonė Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“

Priemonė Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“

Priemonė 09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“

Priemonė 09.1.3-CPVA-R-725 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“

Priemonė Nr.08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“

Priemonė  Nr. 5.4.1-LVPA-R-821 Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“

Priemonė  Nr. 08.4.2-ESFA-R-615 „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas“
Priemonė Nr. 08.4.2-ESFA-V-621 „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas“
Priemonė „Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“

Priemonė 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“

Priemonė 06.2.1-TID-V-508 „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“

Priemonė 04.5.1-TID-R-516  „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“

Priemonė  04.5.1-TID-V-515 „Elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas Mažeikių mieste“

Priemonė 06.2.1-TID-R-511  „Vietinių kelių vystymas“

 

2014–2020 M. INTERREG V–A LATVIJOS IR LIETUVOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMA
PROJEKTAS „MAŽEIKIAI-SALDUS. ACTIVE AND INVOLVED
COMMUNITIES” (MAŽEIKIAI IR SALDUS. AKTYVI IR ĮSITRAUKUSI BENDRUOMENĖ)

Techninis projektas 1, 2, 3

2014–2020 M. INTERREG V–A LATVIJOS IR LIETUVOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMA
PROJEKTAS„CAPACITY BUILDING OF SALDUS AND MAZEIKIAI MUNICIPALITIES IN THE FIELD OF CIVIL SECURITY“
(SALDUS IR MAŽEIKIŲ SAVIVALDYBIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS CIVILINĖS SAUGOS SRITYJE)

  

2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa

 

PROJEKTAI, ĮGYVENDINAMI PAGAL ŠIAURĖS VAKARŲ LIETUVOS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS „VIETOS PLĖTROS 2008–2014 M. STRATEGIJA“ PRIEMONĘ „KAIMO ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA

Projektai, įgyvendinami pagal Šiaurės Vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Vietos plėtros 2008–2014 m. strategija“ priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ (pristatymas)
• Projektai, įgyvendinti pagal Šiaurės Vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Vietos plėtros 2008-2014 m. strategija“ priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ kvietimas - Leader-11-Šiaurės Vakarų Lietuva-04

• Projektai, įgyvendinti pagal Šiaurės Vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Vietos plėtros 2008–2014 m. strategija“ priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ kvietimas Leader-12-Šiaurės Vakarų Lietuva-05

 

PROJEKTAI, ĮGYVENDINAMI PAGAL ŠIAURĖS VAKARŲ LIETUVOS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS „VIETOS PLĖTROS 2015-2023 M. STRATEGIJA“ PRIEMONĘ „KAIMO ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA“

Projektas, įgyvendinamas pagal Šiaurės Vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategiją. Priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“, 2 veiklos sritis „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ Leader-19.2-7.6, kvietimas nr.36

Projektas įgyvendinamas pagal Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ 1 veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrąׅ“ Nr. LEADER-19.2-7.2, kvietimas Nr. 37

 

ES LĖŠOMIS PARENGTI TURIZMO LEIDINIAI IR GALIMYBIŲ STUDIJOS 

 

Mažeikių rajono turizmo informacijos leidiniai:

 

 

Galimybių studijos: 
Mažeikių rajono smulkaus ir vidutinio verslo galimybių studija
 
1 priedas, 2 priedas, 3 priedas, 4 priedas, 5 priedas
 

Mažeikių rajono vandens trasų, dviračių, automobilių ir aviacinio turizmo galimybių studija

Viešųjų paslaugų tyrimai:

2017 m. spalio mėn. vartotojų tyrimo ataskaita

 Mažeikių rajono lankytinos vietos

ES STRUKTŪRINĖ PARAMA 2014–2020 ĮVYKDYTI PROJEKTAI

ES STRUKTŪRINĖ PARAMA 2014–2020 ĮVYKDYTI PROJEKTAI

Skaityti daugiau >
ES STRUKTŪRINĖ PARAMA 2007–2013 M. ĮVYKDYTI PROJEKTAI

ES STRUKTŪRINĖ PARAMA 2007–2013 M. ĮVYKDYTI PROJEKTAI

Skaityti daugiau >
ES STRUKTŪRINĖ PARAMA 2004–2006 ĮVYKDYTI PROJEKTAI

ES STRUKTŪRINĖ PARAMA 2004–2006 ĮVYKDYTI PROJEKTAI

Skaityti daugiau >
INFORMACINIAI PRANEŠIMAI SPAUDAI

INFORMACINIAI PRANEŠIMAI SPAUDAI

Skaityti daugiau >