Tarybos sudėtis

 

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBA

Milda Šukienė,

Tarybos pirmininkė

Tarybos narė, Savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovė

Eimantas Salatka

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, Savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovas

Laura Samoškaitė

Savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vedėjo pavaduotoja; Savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovė

Rimantas Gramas

Mero patarėjas, Savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovas

Sandra Ramanauskienė

Savivaldybės administracijos Strateginio vystymo ir investicijų skyriaus vedėja, Savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovė

Jolanta Kekytė

Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja, Savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovė

Vita Černookienė

Urvikių kultūros centro direktorė, Savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovė

Reda Guerrero

Savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė, Savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovė

Nijolė Zakalskienė

Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė, Savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovė

Birutė Jonaitienė

Ruzgų bendruomenės pirmininkė, Bendruomeninių organizacijų atstovė

Aldonis Eselinas

Pakalupio bendruomenės pirmininkas, Bendruomeninių organizacijų atstovas

Ingrida Braziulienė,

Tarybos pirmininko pavaduotoja

Auksodės kaimo bendruomenės pirmininkė, Bendruomeninių organizacijų atstovė

Kristina Osinskienė

Žemalės bendruomenės tarybos narė, Bendruomeninių organizacijų atstovė

Eduardas Vaičiulis

Mažeikių rajono Nevyriausybinių organizacijų asociacijos pirmininkas, Bendruomeninių organizacijų atstovas

Rasa Šimkuvienė

Urvikių bendruomenės pirmininkė, Bendruomeninių organizacijų atstovė

Sigita Gabalienė

Pikelių bendruomenės narė, Bendruomeninių organizacijų atstovė

Roma Ramanauskaitė

Tirkšlių seniūnijos bendruomenės jaunimo atstovė, Bendruomeninių organizacijų atstovė