Vandentvarka/nuotekos

  • 2020 m. lapkričio 27 d. sprendimas Nr. T1-299 „Dėl individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų kaupimo rezervuarų įsigijimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”
  • 2018 m. gegužės 25 d. sprendimas Nr. T1-155  „Dėl vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto, dalyvaujant fiziniams ir/ar juridiniams asmenims, tvarkos aprašo patvirtinimo”

Gręžinių įteisinimas – ką reikia žinoti

Gyventojai, kurie naudojasi gręžiniais, neįregistruotais Žemės gelmių registre ar šiame registre nėra atnaujinę duomenų apie gręžinio savininką, gali juos įteisinti be jokių ekonominių sankcijų ir administracinės atsakomybės. Tai reglamentuoja Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo laikinasis įstatymas, kuris galios 3 metus – iki 2025 m. balandžio 30 d. 

Norintieji įteisinti gręžinius, kaip ir legalaus gręžinio įrengimo atveju, pirmiausia turi kreiptis į savivaldybės administraciją ir pateikti paraišką dėl pritarimo naudoti gręžinį.

Gavę savivaldybės pritarimą, gręžinio savininkai kreipiasi į asmenį ar įmonę, turinčią leidimą tirti žemės gelmes, atlikti požeminio vandens paiešką ir žvalgybą. Šis asmuo arba įmonė imsis veiksmų, būtinų gręžiniui įteisinti: atliks vandens tyrimus, prireikus parengs požeminio vandens vandenvietės apsaugos zonos projektą, užpildys gręžinio pasą ir kt.

Įsigaliojusi tvarka gręžinių savininkams nenustato jokios naujos pareigos. Priešingai – suteikia galimybę padaryti tai, kas anksčiau dėl vienos ar kitos priežasties nebuvo atlikta. Taip pat pradėjus gręžinio legalizavimo procedūras už neregistruoto gręžinio naudojimą iki įteisinimo negresia jokios sankcijos.

Registruotas gręžinys ne tik padeda apsaugoti aplinką, didina žemės valdos vertę, bet saugo ir žmogaus sveikatą

Išsamiau apie gręžinių įteisinimą – Gręžinių įteisinimas | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (lrv.lt) 

Dalintis: