Sodininkų bendrijos

Sodininkų bendrijos kviečiamos teikti paraiškas dėl paramos

Nuo rugsėjo 8 d., iki lapkričio 6 d. Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje esančios sodininkų bendrijos, siekiančios tinkamai tvarkyti ir prižiūrėti bendrojo naudojimo objektus, gali teikti  prašymus finansinei paramai gauti. Savivaldybės biudžete tam skirta 20 tūkst. eurų.

Prašymai priimami Mažeikių rajono savivaldybės administracijos priimamajame (viename langelyje) adresu: Laižuvos g. 3, Mažeikiai (I aukštas) arba siunčiami paštu adresu: Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai.

Sodininkų bendrijoms lėšos gali būti skiriamos išlaidoms už naujų bendrojo naudojimo objektų (elektros tinklų, kelių, gatvių tiesimo, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ar valymo ir kitų) statybos ir esamų objektų atnaujinimui reikalingos techninės dokumentacijos rengimo, bendrojo naudojimo objektų inventorizacijos ir teisinės registracijos bei kitoms, susijusioms su bendrojo naudojimo objektų priežiūra, išlaidoms iš dalies padengti. Kompensuojamos tik apmokėtos išlaidos už atliktus darbus ar paslaugas.

Parama prašymus pateikusioms sodininkų bendrijoms skiriama proporcingai pagal bendrijoje esančių sklypų skaičių, bet ne daugiau kaip 50 proc. visų patirtų išlaidų.  

Parama teikiama vadovaujantis Mažeikių rajono sodininkų bendrijų rėmimo tvarkos aprašu, patvirtintu Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T1-141.

Paraiškas vertins Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija.

  • 2018 m. gegužės 25 d. sprendimas Nr. T1-141 „Dėl Mažeikių rajono sodininkų bendrijų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Mažeikių rajono sodininkų bendrijų rėmimui gautų paraiškų vertinimo komisiją

Vardas, pavardė Pareigos
Arvydas Pocius Komisijos pirmininkas, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas
Dalia Grabažienė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Mažeikių apylinkės seniūnijos seniūno pavaduotoja
Kornėlijus Kryžius Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Viekšnių seniūnas

Angelė Šlyžiuvienė

Komisijos sekretorė, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos  Vietinio ūkio skyriaus vyriausioji specialistė
Indrė Valantytė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė

Komisija sudaryta Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. rugsėjo 6 d. įsakymą Nr. A1-1239 „Dėl komisijos sudarymo“ 

Dalintis: