Šilumos ūkis

2020 m. vasario 28 d. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-58 „Dėl mažeikių miesto šilumos ūkio specialiojo plano keitimo patvirtinimo“ 
Priedas 

 

Dalintis: