Kapinių priežiūra

no image

Mažeikių rajono teritorijoje esančių kapinių sąrašas

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T1-357 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo“

no image

Neprižiūrimos kapavietės

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu  Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“ patvirtintomis Kapinių tvarkymo taisyklėmis, Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių tvarkymo taisyklėmis (toliau – Kapinių tvarkymo taisyklės)...

Plačiau

[[#ex]]

Teisės aktai, reglamentuojantys kapinių priežiūrą ir laidojimą jose 

 • Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 29 d. sprendimą Nr. T1-50 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių tvarkymo taisyklių, aprašų, susijusių su kapinių tvarkymu, priežiūra ir laidojimu jose, patvirtinimo“
 • 2022 m. birželio 23 d. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-170 „Dėl Kremuotų žmogaus palaikų laidojimo kolumbariumo nišoje tvarkos aprašo patvirtinimo“
 • Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 25 d. sprendimas Nr. T1-247 „Dėl statuso Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje esančioms kapinėms suteikimo“ 
 • Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. A1-2625 „Dėl nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų, vienišų žmonių palaikų, žmogaus embrionų ir vaisių laidojimo vietų Mažeikių miesto Geidžių kapinėse nustatymo“
 • Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 4 d. įsakymas Nr. A1-1791 „Dėl atsakingų asmenų skyrimo nenustatytos tapatybės žmonių palaikams laidoti“
 • Mažeikių rajono savivaldybės mero  2024 m. kovo 21 d. potvarkis M1-173 „Dėl komisijos neprižiūrimų kapaviečių statusui suteikti ir kapavietėms  (kapams) identifikuoti sudarymo“
 • Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. A1-1124  „Dėl duomenų apie neprižiūrimas kapavietes (kapus) pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
  • Duomenų apie galbūt neprižiūrimas kapavietes  (kapus) pateikimo tvarkos aprašas
  • Aprašo priedas
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. spalio 9 d. įsakymas Nr. A94 „Dėl asmenų, mirusių nuo pavojingų  ir užkrečiamųjų ligų, palaikų vežimo transporto priemonėmis, jų įvežimo  į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos, laidojimo ir perlaidojimo tvarkos patvirtinimo“ (suvestinė redakcija nuo 2020-03-19)
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimąs  Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“
 •  Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymas 2007 m. gruodžio 20 d. Nr. X-1404 

[[#ex]]

Dalintis: