Elektromobilių įkrovimas

Mažeikiuose įrengtos 6 elektromobilių įkrovimo stotelės. Dabar vienu metu gali krautis 12 elektromobilių.

Sedos g. 18 ir Vilniaus g. 2 stotelės buvo įrengtos Europos Sąjungos lėšomis, todėl krovimas jose yra nemokamas. Respublikos g. 17, Naftininkų g. 11, M. K. Čiurlionio g. 3., Tirkšlių g. 11.  – mokamos, kaina  51 ct už 1 kWh.

_____________________________________

Teisės aktai

  • 2024 m. kovo 21 d. sprendimas Nr. T1-81 „Dėl elektromobilių viešojo įkrovimo paslaugos teikimo“
  • 2023 m. vasario 24 d. sprendimas Nr. T1-29 „Dėl viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų Mažeikių rajono savivaldybėje plano iki 2030 metų patvirtinimo”
  • 2022 m. gruodžio 30 d. LIetuvos Respublikos susisiekimo ministerijos raštas Nr. 2-5391 „Dėl elektromobilių įkrovimo stotelių plano derinimo”
  • 2020 m. gruodžio 15 d. sprendimas Nr. T1-336 „Dėl pritarimo projekto „Elektromobilių įkrovimo stotelių infrastruktūros įrengimas Mažeikių mieste“ rengimui, įgyvendinimui, finansavimui, tęstinumo užtikrinimui ir elektromobilių įkrovimo prieigų plano mažeikių mieste patvirtinimo“

 

Viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimo ir eksploatavimo Mažeikių rajono savivaldybės viešojoje teritorijoje konkursas

Mažeikių rajono savivaldybės administracija skelbia viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimo ir eksploatavimo Mažeikių rajono savivaldybės viešojoje teritorijoje konkursą.

Konkurso tikslas – atrinkti operatorių, kuris viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo ir eksploatavimo prieigų vietose suprojektuotų bei įrengtų pasiūlyme nurodytas viešąsias elektromobilių įkrovimo prieigas, jų naudojimui reikalingą infrastruktūrą bei teiktų viešųjų elektromobilių įkrovimo paslaugas.

Konkurso dalyviai, susipažinę su sąlygomis bei technine specifikacija ir pageidaujantys dalyvauti konkurse, skelbime bei sąlygose nustatyta tvarka ir terminais pateikia reikalingus dokumentus užklijuotame voke (ant kurio neturi būti jokių žymių, leidžiančių nustatyti dalyvį), ant tokio voko nurodomas konkurso pavadinimas ir pageidaujamas paketo numeris.

Pasiūlymai dalyvauti konkurse pateikiami iki birželio 14 d. 10.00 val. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos priimamajame (Laižuvos g. 3, I aukštas)

Vokai bus atplėšiami birželio 14 d. 10.15 val.

Konkursui teikiami šie dokumentai:

Juridinio asmens vadovo arba įgalioto asmens pasirašytas nustatytos formos pasiūlymas (1 priedas)

Jei konkurso procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant sutartį, numatomą sudaryti su konkurso organizatore (kai pasiūlymą teikia jungtinės veiklos sutarties partneriai)

Įgaliojimo ar kito dokumento (pvz., pareigybės aprašymo), suteikiančio teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, kopija (taikoma, kai pasiūlymą patvirtina ne įmonės vadovas, o įgaliotas asmuo)

Dokumentai, įrodantys dalyvių kvalifikacijos atitikimą

Dokumentai, įrodantys, kad tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis ketina remtis, ištekliai (jeigu tiekėjas ketina remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais); taip pat dokumentai, patvirtinantys tiekėjo ir ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, solidarią atsakomybę už sutarties įvykdymą, ketinimo protokolai, preliminarios sutartys

Viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo stotelių prieigų techninių parametrų

dokumentai, atitinkantys techninės specifikacijos numatytus reikalavimus

Dokumentai:

Konkurso sąlygos

Pasiūlymo forma

Vietų sąrašas

Sutarties projektas

Techninė specifikacija

Patvirtinta 2024 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. (2.1. E) A1-710  „Dėl viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimo ir eksploatavimo Mažeikių rajono savivaldybės viešojoje teritorijoje konkurso sąlygų patvirtinimo“

Viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimo ir eksploatavimo Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje konkurso sąlygų paaiškinimai ir patikslinimai

Dalintis: