ES parama verslui 2016–2020

Lietuvoje Europos Sąjungos paramos programas koordinuoja LR ūkio ministerija. Detaliau apie ES paramą verslui skaitykite čia.
Informacija apie šiuo metu galiojančias paramos programas pateikta čia.
LR ūkio ministerijos administruojamas leidinys apie 2014–2020 m. ES investicijų priemones "Investicijų žemėlapis verslui".