Socialinė parama

Mažeikių rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atlieka šias funkcijas:

• Skiria ir išmoka socialines pašalpas, išmokas vaikams, šalpos pensijas ir kitas socialines išmokas ar (ir) kompensacijas, informuoja ir konsultuoja gyventojus išmokų klausimais bei vykdo valstybinių programų įgyvendinimą;
• Organizuoja socialinių paslaugų teikimą, tobulina esamų paslaugų formas;
• Konsultuoja gyventojus dėl jiems priklausančių socialinių paslaugų;
• Priima gyventojų prašymus bendrosioms ir specialiosioms socialinėms paslaugoms gauti;
• Testuoja asmenų, kurie kreipiasi dėl socialinių paslaugų ar (ir) pašalpų pajamas bei turtą;
• Paskiria bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas įvairių socialinių grupių asmenims;
• Formuoja socialinių paslaugų strategiją, rengia ir įgyvendina socialinių paslaugų teikimo planus bei programas;
• Pagal kompetenciją kontroliuoja socialinių paslaugų teikėjų veiklą;
• Organizuoja maitinimo paslaugų teikimą socialiai remtiniems asmenims.

Išsamesnė informacija teikiama: Stoties g. 18, Mažeikiai,
115 kab., tel. 8 (443) 90 141;
110 kab., tel. 8 (443) 90 147;
103 kab., tel. 8 (443) 90 675;
102 kab., tel. 8 (443) 90 674;
101 kab., tel. 8 (443) 90 144;
Socialinės paramos skyriaus priėmimas, tel. 8 (443) 90 670

Informuojame, kad 2017 m. balandžio 4 d. įsigaliojo  Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 102 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIII-237,  kuriuo nustatytas teisinis pagrindas skirti ir mokėti išmoką gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui nuo 2017 m. sausio 1 d. ir už tuos vaikus, kurie gimė iki 2017 m. sausio 1 d..
Jeigu vienu metu gimė du ar daugiau vaikų iki 2017-01-01  ir jiems nėra sukakę 2 metai, išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui vienam iš vaiko tėvų (ar turimam vieninteliam iš tėvų) skiriama ir mokama (išmokama) už praėjusius mėnesius nuo 2017 m. sausio 1 d. iki vaikams sukaks (sukako) 2 metai.

Šalpos neįgalumo ir šalpos senatvės pensijų dydžiai nuo 2018 m.

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS

 

 

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOS
Bendruomeninis pagalbos vaikams centras Laisvės g. 83, 89222 Mažeikiai
Tel. (8 443) 75 621, (8 443) 20 110
el. p. info@atokvepis.lt
Plinkšių globos namai Mokyklos g. 3, Plinkšiai,
Šerkšnėnų seniūnija, Mažeikių rajonas
Tel.: sekretorė – 8 443 44399
el.p. sekretore@plinksiugloba.lt
Mažeikių nakvynės namai Sodų g. 7, 89114 Mažeikiai,
tel/fax. (8 443) 66 531
el.p. nakvynes_namai@mail.ru 
Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba Naftininkų g. 9, 89239 Mažeikiai,
tel. (8 443) 20 139, faks. (8 443) 20 140
el.p. direktore@socpaslaugos.lt

 

Paskutinis atnaujinimas: 2018-04-05 14:04:29