Atliekų tvarkymas


       

Teisės aktai

 

Elektros ir elektroninės įrangos bei baterijų ir akumuliatorių atliekų priėmimo vietos

Naujai įrengiamų ir rekonstruojamų komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų, įskaitant pakuotes, aikštelių vietų sąrašas

Elektros ir elektronikos atliekas surenka apvažiavimo būdu: tel. (8 5) 206 09 00, atliekos@atc.lt arba tel. 8 695 55111 surinkimas@epa.lt


Išvežimo grafikai:

2018 m. I pusmečio buitinių atliekų surinkimo ir išvežimo iš Mažeikių miesto ir rajono gyventojų paslaugos teikimo darbo grafikas

2018 m. I pusmečio stambiagabaričių ir pavojingų atliekų surinkimo ir išvežimo iš Mažeikių miesto ir rajono grafikas

 


Kaip kompostuoti:

Nuo lapkričio mišrias komunalines atliekas ir antrines žaliavas surinks ir išveš naujas paslaugos teikėjas

Kompostavimas

Atliekų tvarkymo vadovas

Kalifornijos sliekai 


Kaip rūšiuoti:

Kur keliauja pakuočių atliekos 

Įmonėms sumažėjo žaliųjų atliekų priėmimo kaina

Atliekų rūšiavimas

Projektas „Mes rūšiuojam Vasara“

Atliekų rūšiavimas (žaidimas): http://intro.vilnius.lt/rupestingas-miestas/atlieku-rusiavimas/

https://www.youtube.com/watch?v=cHwliEBzaYY

Atliekų tvarkymo vadovas

http://www.kaunomarios.lt/21253/informacija-gyventojams/kaip-tvarkyti-atliekas/atlieku-rusiavimas.html


Atmintinė senų, nenaudojamų automobilių savininkams


Sąvartyne šalinamų atliekų įkainiai


Atliekų priėmimo aikštelės

Naujai įrengiamų ir rekonstruojamų komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų, įskaitant pakuotes, aikštelių sąrašas 

 

Darom 2017

 

Paskutinis atnaujinimas: 2018-01-04 09:40:18