SAVIVALDYBĖS FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

1. Vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T1-110 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T1-313 „Dėl ilgalaikės paskolos iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų ėmimo investicijų projektams finansuoti“ pakeitimo“, 2014 m. rugpjūčio 6 d. su Finansų ministerija pasirašyta sutartis Nr. 1S-75/MS-811 dėl 311 433,53 eurų paskolos investicijų projektams finansuoti.
 
2. Vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. T1-235 „Dėl ilgalaikės paskolos perfinansavimo“, 2015 m. lapkričio 17 d. su AB DNB banku pasirašyta kreditavimo sutartis Nr. 167371234-K1/MS-338 dėl 1 158 480 EUR paskolos (2010 m. AB SEB banko paskolai perfinansuoti).


3. Vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. T1-236 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“, 2015 m. lapkričio 17 d. su AB DNB banku pasirašyta kreditavimo sutartis Nr. 167371234-K2/MS-337 dėl 375 610 EUR paskolos Savivaldybės investicijų projektams finansuoti.

4. Vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 27 d. sprendimu    Nr. T1-110 „Dėl paskolos perfinansavimo“ 2016 m. rugpjūčio 23 d. su Šiaulių banku pasirašyta kredito sutartis Nr. KS-2016-007-08/MS-270 dėl 3 700 000,00 EUR paskolos, skirtos iš Finansų Ministerijos paimtoms paskoloms perfinansuoti.

5. Aukščiau (4 p.) minėtos paskolos lėšomis 2016 m. rugpjūčio 30 d. buvo perfinansuotos šios Finansų Ministerijos suteiktos paskolos:
pagal 2011 m. lapkričio 2 d. sutartį Nr. 744/MS-843 – 27 124,61 EUR;
pagal 2011 m. rugsėjo 2 d. sutartį Nr. 739/MS-637 – 121 357,42 EUR;
pagal 2011 m. gegužės 24 d. sutartį Nr. 710/MS-342 ¬– 455 575,09 EUR.

6. Aukščiau (4 p.) minėtos paskolos lėšomis 2016 m. lapkričio 29 d. buvo perfinansuotos šios Finansų Ministerijos suteiktos paskolos:
pagal 2012 m. gegužės 10 d. sutartį Nr. 768/MS-458 – 277 787,49 EUR;
pagal 2012 m. liepos 27 d. sutartį Nr. 789/MS-740 – 337 303,22 EUR;
pagal 2013 m. rugsėjo 10 d. sutartį Nr. 820/MS-1017 ¬– 320 639,39 EUR.
pagal 2014 m. rugpjūčio 6 d. sutartį Nr. IS-75/MS-811 ¬– 289 695,24 EUR.

7. Aukščiau (4 p.) minėtos paskolos lėšomis 2017 m. kovo mėn. 14 d. buvo perfinansuotos šios Finansų Ministerijos suteiktos paskolos:
pagal 2009 m. lapkričio 30 d. sutartį Nr. 591/MS-654 – 1 033 348,90 EUR;
pagal 2011 m. sausio 25 d. sutartį Nr. 698/MS-76 – 689 556,03 EUR;

Paskutinis atnaujinimas: 2017-03-28 14:43:44