Planavimo dokumentai

MAŽEIKIŲ MIESTO TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS

Mažeikių miesto teritorijos bendrasis planas, trečioji dalis – sprendinių konkretizavimas (tekstinė dalis) Mažeikių miesto inžinerinės infrastruktūros, susisiekimo sprendiniai Mažeikių miesto kraštovaizdžio tvarkymo sprendiniai Mažeikių miesto urbanistikos sprendiniai 

 

MAŽEIKIŲ RAJONO TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS

Mažeikių rajono teritorijos bendrasis planas, trečioji dalis- sprendinių konkretizavimas(tekstinė dalis) Mažeikių rajono susisiekimo sprendiniai   Mažeikių rajono kraštovaizdžio tvarkymo sprendiniai  Mažeikių rajono urbanistiniai sprendiniai Mažeikių rajono paveldo, miškų sprendiniai 

 

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2016-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013-2015 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO 2013 METŲ ATASKAITA

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2012-2014 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO IR PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO 2012 METŲ ATASKAITA

Sprendimas dėl Mažeikių rajono savivaldybės 2016–2018-ųjų metų strateginio veiklos plano patvirtinimo
2015 m. gruodžio 18 d. T1-349

Mažeikių rajono savivaldybės 2016–2018-ųjų metų strateginis veiklos planas

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016-2018 metų STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PRIEDAI:

  • INVESTICIJŲ PROGRAMA, PROGRAMOS PRIEDAI;
  • KAIMO TERITORIJŲ VYSTYMO IR ŽEMĖS ŪKIO PLĖTROS PROGRAMA, PROGRAMOS PRIEDAI;
  • UGDYMO KOKYBĖS IR MOKYMOSI APLINKOS UŽTIKRINIMO PROGRAMA, PROGRAMOS PRIEDAI;
  • KULTŪROS VEIKLOS IR SPORTO PLĖTROS PROGRAMA, PROGRAMOS PRIEDAI;
  • SOCIALINĖS PARAMOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMA, PROGRAMOS PRIEDAI;
  • APLINKOS APSAUGOS IR SVEIKATOS PROGRAMA, PROGRAMOS PRIEDAI;
  • TURTO VALDYMO PROGRAMA, PROGRAMOS PRIEDAI;
  • VEIKLOS VALDYMO PROGRAMA, PROGRAMOS PRIEDAI;
  • INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PLĖTROS, PRIEŽIŪROS IR MODERNIZAVIMO PROGRAMA, PROGRAMOS PRIEDAI.

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimas

Mažeikių rajono savivaldybės ilgalaikis strateginis plėtros planas 2014 –2020 m.

SPRENDIMAS DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-07-26 SPRENDIMO NR. T1-219 „DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO STRATEGINIO PLĖTROS PLANO 2014–2020 M. PATVIRTINIMO“ PATIKSLINIMO IR PAPILDYMO
Priedas
2016 m. balandžio 29 d. Nr. T1-83

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimas

Mažeikių rajono savivaldybės ilgalaikio strateginio plėtros plano 2014–2020 m. įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašas

Mažeikių rajono savivaldybės 2015-2017 metų strateginis veiklos planas

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015-2017 metų STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PRIEDAI:

 

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2016-07-18 15:26:37