Tarnybiniai nusižengimai

2018 m. paskirtos tarnybinės nuobaudos valstybės tarnautojams:

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. P1-219P valstybės tarnautojai (duomenys neskelbtini) paskirta tarnybinė nuobauda – pastaba už Lietuvos Respublikos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir 11 straipsnio  1 ir 2 dalies nuostatų pažeidimą.

Vadovaujantis Vyriausiosios tarnybinės etikos įstatymo 25 straipsnio 4 dalimi Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. P1-121P dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo valstybės tarnautojai (duomenys neskelbtini) pripažintas netekusiu galios.

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 23 d. Įsakymu Nr. P1-121P valstybės tarnautojai (duomenys neskelbtini) paskirta tarnybinė nuobauda – pastaba už Lietuvos Respublikos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 straipsnio 2 punkto ir 11 straipsnio  1 dalies nuostatų pažeidimą.

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2018-05-07 11:01:42