Tarnybiniai nusižengimai

2018 m. paskirtos tarnybinės nuobaudos valstybės tarnautojams:

Vadovaujantis Vyriausiosios tarnybinės etikos įstatymo 25 straipsnio 4 dalimi Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. P1-121P dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo valstybės tarnautojai R. P. pripažintas netekusiu galios.

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 23 d. Įsakymu Nr. P1-121P valstybės tarnautojai R. P. paskirta tarnybinė nuobauda – pastaba už Lietuvos Respublikos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 straipsnio 2 punkto ir 11 straipsnio  1 dalies nuostatų pažeidimą.

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2018-03-12 10:15:57