Valstybės kontrolierių sprendimai

Pavadinimas   Ataskaita     Santrauka   Rekomendacijų įgyvendinimas
Ar savivaldybių kontroliuojamų įmonių valdysena užtikrina efektyvią ir skaidrią įmonių veiklą (2017-04-25) Ataskaita Santrauka Stebėsenos ataskaita