Tarnybiniai nusižengimai

2019 m. paskirtos tarnybinės nuobaudos valstybės tarnautojams:

 • Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorė Laima Nagienė, vadovaudamasi 2019 m. gruodžio 5 d. regionų apygardos administracinio teismo sprendimu, 2020 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. P1-6P „Dėl tarnybinės nuobaudos panaikinimo (duomenys neskelbtini)“ valstybės tarnautojui (duomenys neskelbtini) panaikino tarnybinę nuobaudą – pastabą.
  Pastaba buvo paskirta už Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 4 punkto pažeidimą Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorės Laima Nagienė 2019 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. P1-453P „Dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo (duomenys neskelbtini)“

 • Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorė Laima Nagienė 2019 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. P1- 640P „Dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo (duomenys neskelbtini) valstybės tarnautojui (duomenys neskelbtini) paskyrė tarnybinę nuobaudą – papeikimą.
  Papeikimas paskirtas už  Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 5 ir 6 punkto pažeidimą.

 • Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorė Laima Nagienė 2019 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. P1- 563P „Dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo (duomenys neskelbtini) valstybės tarnautojui (duomenys neskelbtini) paskyrė tarnybinę nuobaudą – pastabą.
  Pastaba paskirta už  Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punkto pažeidimą.

 • Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorė Laima Nagienė 2019 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. P1-453P „Dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo (duomenys neskelbtini) valstybės tarnautojui (duomenys neskelbtini) paskyrė tarnybinę nuobaudą – pastabą.
  Pastaba paskirta už  Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 4 punkto pažeidimą.

 • Vadovaujantis įsiteisėjusiu Mažeikių rajono apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-73-636/2017,  Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 26 d. sprendimas Nr. T1 -215 „Dėl drausminės nuobaudos - atleidimo iš darbo taikymo Sodų pagrindinės mokyklos direktorei B.L.“ panaikintas.

 • Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. P1-268P „Dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo (duomenys neskelbtini) valstybės tarnautojui (duomenys neskelbtini) paskirta tarnybinė nuobauda – pastaba.
  Pastaba paskirta už  Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 6 ir 9 punktų, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Darbo tvarkos taisyklių 76.5 punkto pažeidimus.

 • Mažeikių rajono savivaldybės meras 2019 m. vasario 13 d. potvarkiu Nr. M2-64P „Dėl pripažinimo, kad (duomenys neskelbtini) padarė šiurkštų darbo pareigų pažeidimą“ pripažino, kad Mažeikių rajono biudžetinės įstaigos (duomenys neskelbtini) direktorius (duomenys neskelbtini) padarė šiurkštų darbo pareigų pažeidimą Lietuvos Respublikos darbo kodekso 58 straipsnio 3 dalies 7 punkto pagrindu dėl nevykdytų viešųjų pirkimų procedūrų, o jei vykdytų, tai netinkamu pirkimo būdu.