Tarnybiniai nusižengimai

2019 m. paskirtos tarnybinės nuobaudos valstybės tarnautojams:

 • Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. P1-425 „Dėl tarnybinio nusižengimo nepadarymo“ pripažinta,  kad Mažeikių rajono savivaldybės administracijos (duomenys neskelbtini) skyriaus vyriausiasis specialistas (duomenys neskelbtini) nepadarė  tarnybinio nusižengimo. 

 • Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorė Laima Nagienė, vadovaudamasi 2019 m. gruodžio 5 d. regionų apygardos administracinio teismo sprendimu, 2020 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. P1-6P „Dėl tarnybinės nuobaudos panaikinimo (duomenys neskelbtini)“ valstybės tarnautojui (duomenys neskelbtini) panaikino tarnybinę nuobaudą – pastabą.
  Pastaba buvo paskirta už Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 4 punkto pažeidimą Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorės Laima Nagienė 2019 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. P1-453P „Dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo (duomenys neskelbtini)“

 • Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorė Laima Nagienė 2019 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. P1- 640P „Dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo (duomenys neskelbtini) valstybės tarnautojui (duomenys neskelbtini) paskyrė tarnybinę nuobaudą – papeikimą.
  Papeikimas paskirtas už  Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 5 ir 6 punkto pažeidimą.

 • Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorė Laima Nagienė 2019 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. P1- 563P „Dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo (duomenys neskelbtini) valstybės tarnautojui (duomenys neskelbtini) paskyrė tarnybinę nuobaudą – pastabą.
  Pastaba paskirta už  Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punkto pažeidimą.

 • Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorė Laima Nagienė 2019 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. P1-453P „Dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo (duomenys neskelbtini) valstybės tarnautojui (duomenys neskelbtini) paskyrė tarnybinę nuobaudą – pastabą.
  Pastaba paskirta už  Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 4 punkto pažeidimą.

 • Vadovaujantis įsiteisėjusiu Mažeikių rajono apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-73-636/2017,  Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 26 d. sprendimas Nr. T1 -215 „Dėl drausminės nuobaudos - atleidimo iš darbo taikymo Sodų pagrindinės mokyklos direktorei B.L.“ panaikintas.