Taryba

Tarybos sudarytos komisijos

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ETIKOS KOMISIJA

Eil. nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Irena Macijauskienė (pirmininkė)

Savivaldybės tarybos narė

2.

Odeta Jasmontienė (pavaduotoja)

Savivaldybės tarybos narė

3.

Vytautas Visminas 

Savivaldybės tarybos narys

4.

Darius Buknys

Viekšnių seniūnijos, Palnosų seniūnaitijos seniūnaitis

5.

Antanas Valtas

Tirkšlių seniūnijos, Voverių seniūnaitijos seniūnaitis

6.

Ona Kelpšienė

Savivaldybės tarybos narė

7.

Virginija Monstavičienė

Mažeikių seniūnijos, Ventos seniūnaitijos seniūnaitė

8.

Paulius Pocevičius

Savivaldybės tarybos narys

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisija dėl politikų elgesio normų pažeidimų kviečia kreiptis el.paštu odeta.jasmontiene@sb.lt

KOMISIJOS NUOSTATAI
2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. T1-233

Komisijos sudėtis patvirtinta Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 13 d. sprendimu Nr. T1-146 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo, pirmininko ir pavaduotojo paskyrimo“  
Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimas Nr. T1-292 "Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 13 d. sprendimo Nr. T1-146 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo, pirmininko ir pavaduotojo paskyrimo“ pakeitimo"

Etikos komisijos posėdžių protokolų išrašai

Sprendimai

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJA

Eil. nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Jonas Jurkus (pirmininkas)

Savivaldybės tarybos narys

2.

Paulius Auryla (pavaduotojas)

Savivaldybės tarybos narys

3.

Sigutė Bernotienė

Savivaldybės mero pavaduotoja

4.

Silva Bulauskienė

Mažeikių apylinkės seniūnijos, Purvėnų seniūnaitijos seniūnaitė

5.

Rūta Jankauskienė

Mažeikių seniūnijos, Naftininkų seniūnaitijos seniūnaitė

6.

Kristina Osinskienė

Šerkšnėnų seniūnijos, Žemalės seniūnaitijos seniūnaitė

7.

Virginijus Sungaila

Savivaldybės tarybos narys

8.

Artūras Šaltkauskas

Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas

9.

Milda Šukienė

Savivaldybės tarybos narė

KOMISIJOS NUOSTATAI

Komisijos sudėtis patvirtinta Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 13 d. sprendimu Nr. T1-147 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos sudarymo, pirmininko ir pavaduotojo paskyrimo“
Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimas Nr. T1-293 "Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 13 d. sprendimo Nr. T1-147 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos sudarymo, pirmininko ir pavaduotojo paskyrimo“ pakeitimo 

 

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJA

Eil. nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Sigutė Bernotienė (pirmininkė)  Mažeikių rajono savivaldybės mero pavaduotoja
2. Saulius Šiurys (pavaduotojas) Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas
3. Paulius Pocevičius Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys
4. Ona Kelpšienė Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė
5. Michail Norbutas  Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vedėjas 
6. Vytautas Visminas Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys 
7. Andriejus Virkutis Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys

KOMISIJOS NUOSTATAI

 

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJA

Eil. nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Milda Šukienė
(pirmininkė)
Savivaldybės tarybos Sveikatos priežiūros ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė
2. Sigutė Bernotienė (pavaduotoja) Savivaldybės mero pavaduotoja, komisijos pirmininko pavaduotoja
3. Lina Aliukevičienė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė
4. Rasa Dargvainienė Savivaldybės administracijos vyr. specialistė (Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė)
5. Daiva Jurkūnienė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos, asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vyr.specialistė (savivaldybės gydytoja)
6. Antanas Krivickas Mažeikių rajono nakvynės namų direktorius
7. Aistis Jankūnas Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorius
8. Arūnas Bubliauskas Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Mažeikių rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus viršininkas
9. Nijolė Zakalskienė Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

KOMISIJOS NUOSTATAI

Komisijos sudėtis patvirtinta Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. T1-206 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. T1-196 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.
Komisijos nuostatai patvirtinti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. T1-196 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“.
Komisijos nuostatai pakeisti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T1-290 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. T1-196 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.

KOMISIJA LAISVĖS KOVOMS ĮAMŽINTI

Eil. nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Lina Rimkienė (pirmininkė) Mažeikių rajono savivaldybės mero pavaduotoja 
2. Irena Reivytienė visuomenininkė
3. Lilija Petraitienė visuomenininkė
4. Jonas Strazdauskas Savivaldybės tarybos narys
5. Rūta Končiūtė - Mačiulienė Savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė
6. Albertas Ruginis Lietuvos politinių kalinių sąjungos Mažeikių skyriaus pirmininkas
7. Pranas Trakinis Mažeikių šaulių kuopos vadas
8. Jonas Jurkus Savivaldybės tarybos narys

 

SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO REDAKCINĖ KOMISIJA

Eil. nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Sigutė Bernotienė (pirmininkė)

Savivaldybės mero pavaduotoja

2.

Irena Macijauskienė

Savivaldybės tarybos narė

3.

Dovilė Milienė

Tarybos sekretorė

4.

Lina Rimkienė

Savivaldybės tarybos narė

5.

Juozas Sperauskas

Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vedėjas

6.

Virginijus Sungaila

Savivaldybės tarybos narys

7.

Milda Šukienė

Savivaldybės tarybos narė

KOMISIJOS NUOSTATAI

Komisijos sudėtis patvirtinta Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T1-139 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos Veiklos reglamento redakcinės komisijos sudarymo“

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO KOMISIJA

Eil. nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Vidmantas Macevičius (pirmininkas) Mažeikių rajono savivaldybės meras
2. Sigutė Bernotienė
(pavaduotoja)
Mažeikių rajono savivaldybės mero pavaduotoja
3. Ona Kelpšienė Mažeikių rajono savivaldybės Ekonomikos, finansų ir vietinio ūkio komiteto pirmininkė
4. Milda Šukienė Mažeikių rajono savivaldybės Sveikatos priežiūros ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė
5. Vytautas Visminas Mažeikių rajono savivaldybės Kaimo reikalų ir gamtos apsaugos komiteto pirmininkas
6. Česlovas Čyžas Mažeikių rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkas
7. Lina Rimkienė Mažeikių rajono savivaldybės Kontrolės komiteto pirmininkė
8. Virgilijus Radvilas Mažeikių rajono savivaldybės mero patarėjas
9. Laima Nagienė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorė
10. Sandra Ramanauskienė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Strateginio vystymo ir investicijų skyriaus vedėja
11. Daiva Štakonaitė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja

KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATAI

ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS KOMISIJA

Eil. nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Sigutė Bernotienė (pirmininkė) Mero pavaduotoja
2. Saulius Šiurys (pirmininko pavaduotojas) Administracijos direktoriaus pavaduotojas
3. Rimantas Gramas Mero patarėjas
4. Virginija Eidimtienė Tarybos narė
5. Sandra Ramanauskienė Administracijos Strateginio vystymo ir investicijų skyriaus vedėja
6. Daiva Štakonaitė Administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja
7. Inga Leščinskienė Administracijos Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė
8. Edmundas Lukas Administracijos Statybos ir remonto skyriaus vyriausiasis specialistas
9. Lina Kesminienė (sekretorė) Administracijos Strateginio vystymo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė

KOMISIJOS NUOSTATAI

DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. RUGPJŪČIO 30 D. SPRENDIMO NR. T1-255 „DĖL ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2019 m. birželio 21 d. Nr. T1-207

 

LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIO IR VIETOS SAVIVALDOS MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE ŠIMTMEČIO MINĖJIMŲ 2016–2020 METAIS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO KOMISIJA

Eil. nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Antanas Tenys (pirmininkas)  
2. Sigutė Bernotienė (pavaduotoja) Mažeikių rajono savivaldybės mero pavaduotoja
3. Vaidotas Balzeris Mažeikių muziejaus direktorius
4. Julius Banys Mažeikių verslininkų asociacijos viceprezidentas
5. Algimantas Čepys  
6. Rūta Narmontienė Mažeikių rajono kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė
7. Raimundas Radavičius Mažeikių kultūros centro direktorius 
8. Modestas Ramanauskas Mažeikių dekanato dekanas, Sedos Švč. Mergelės Ėmimo į dangų parapijos klebonas
9. Angelė Rupkutė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vedėja
10. Albertas Ruginis LPKS Mažeikių skyriaus pirmininkas
11. Apolinaras Stonkus Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas
12.  Saulius Šiurys  
13. Algirdas Vilkas Merkelio Račkausko gimnazijos mokytojas metodininkas

 

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APDOVANOJIMŲ KOMISIJA

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Irena Macijauskienė,
pirmininkas

 

2.

Alvydas Balčiūnas

 

3.

Sigutė Bernotienė

Mažeikių rajono savivaldybės mero pavaduotoja

4.

Algimantas Čepys

 

5.

Vita Domarkienė

Sedos miesto bendruomenės pirmininkė

6.

Rolandas Lemežis

Mažeikių verslininkų asociacijos vykdantysis direktorius

7.

Dovilė Milienė,
sekretorius

Savivaldybės tarybos sekretorė

8.

Angelė Rupkutė

Savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vedėja

9.

Eimantas Salatka

 

10.

Jonas Siminkevičius

Mažeikių garbės pilietis

11.

Audronė Šimkuvienė

 

12.

Eduardas Vaičiulis

Nevyriausybinių organizacijų asociacijos pirmininkas

13.

Romas Venclovas

 

14.

Andriejus Virkutis

Ūkininkų sąjungos Mažeikių skyriaus pirmininkas

15.

Vytautas Visminas

 

KOMISIJOS NUOSTATAI