Taryba

Tarybos sudarytos komisijos

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ETIKOS KOMISIJA

Eil. nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Irena Macijauskienė (pirmininkė)

Savivaldybės tarybos narė

2.

Odeta Jasmontienė (pavaduotoja)

Savivaldybės tarybos narė

3.

Vytautas Visminas 

Savivaldybės tarybos narys

4.

Darius Buknys

Viekšnių seniūnijos, Palnosų seniūnaitijos seniūnaitis

5.

Antanas Valtas

Tirkšlių seniūnijos, Voverių seniūnaitijos seniūnaitis

6.

Ona Kelpšienė

Savivaldybės tarybos narė

7.

Virginija Monstavičienė

Mažeikių seniūnijos, Ventos seniūnaitijos seniūnaitė

8.

Paulius Pocevičius

Savivaldybės tarybos narys

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisija dėl politikų elgesio normų pažeidimų kviečia kreiptis el.paštu macijauskiene.irena@gmail.com

KOMISIJOS NUOSTATAI
2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. T1-233

Komisijos sudėtis patvirtinta Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 13 d. sprendimu Nr. T1-146 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo, pirmininko ir pavaduotojo paskyrimo“  
Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimas Nr. T1-292 "Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 13 d. sprendimo Nr. T1-146 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo, pirmininko ir pavaduotojo paskyrimo“ pakeitimo"

Etikos komisijos posėdžių protokolų išrašai

Sprendimai

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJA

Eil. nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Jonas Jurkus (pirmininkas)

Savivaldybės tarybos narys

2.

Paulius Auryla (pavaduotojas)

Savivaldybės tarybos narys

3.

Sigutė Bernotienė

Savivaldybės mero pavaduotoja

4.

Silva Bulauskienė

Mažeikių apylinkės seniūnijos, Purvėnų seniūnaitijos seniūnaitė

5.

Rūta Jankauskienė

Mažeikių seniūnijos, Naftininkų seniūnaitijos seniūnaitė

6.

Kristina Osinskienė

Šerkšnėnų seniūnijos, Žemalės seniūnaitijos seniūnaitė

7.

Virginijus Sungaila

Savivaldybės tarybos narys

8.

Artūras Šaltkauskas

Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas

9.

Milda Šukienė

Savivaldybės tarybos narė

KOMISIJOS NUOSTATAI

Komisijos sudėtis patvirtinta Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 13 d. sprendimu Nr. T1-147 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos sudarymo, pirmininko ir pavaduotojo paskyrimo“
Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimas Nr. T1-293 "Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 13 d. sprendimo Nr. T1-147 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos sudarymo, pirmininko ir pavaduotojo paskyrimo“ pakeitimo 

 

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJA

Eil. nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Rūta Matulaitienė (pirmininkė)  Mažeikių rajono savivaldybės mero pavaduotoja
2. Viktoras Prokopčukas (pavaduotojas) Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas
3. Paulius Pocevičius Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys
4. Ona Kelpšienė Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė
5. Michail Norbutas  Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vedėjas 
6. Vytautas Visminas Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys 
7. Andriejus Virkutis Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys

KOMISIJOS NUOSTATAI

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJA

Eil. nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Milda Šukienė
(pirmininkė)
Savivaldybės tarybos Sveikatos priežiūros ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė
2. Sigutė Bernotienė (pavaduotoja) Savivaldybės mero pavaduotoja, komisijos pirmininko pavaduotoja
3. Lina Aliukevičienė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė
4. Rasa Dargvainienė Savivaldybės administracijos vyr. specialistė (Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė)
5. Daiva Jurkūnienė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos, asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vyr.specialistė (savivaldybės gydytoja)
6. Antanas Krivickas Mažeikių rajono nakvynės namų direktorius
7. Aistis Jankūnas Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorius
8. Arūnas Bubliauskas Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Mažeikių rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus viršininkas
9. Nijolė Zakalskienė Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė
10. Irena Macijauskienė Savivaldybės tarybos narė

KOMISIJOS NUOSTATAI

Komisijos sudėtis patvirtinta Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. T1-327 "Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. T1-196 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo"

Komisijos sudėtis patvirtinta Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. T1-206 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. T1-196 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.
Komisijos nuostatai patvirtinti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. T1-196 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“.
Komisijos nuostatai pakeisti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T1-290 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. T1-196 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.

KOMISIJA LAISVĖS KOVOMS ĮAMŽINTI

Eil. nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Lina Rimkienė (pirmininkė) Mažeikių rajono savivaldybės mero pavaduotoja 
2. Irena Reivytienė visuomenininkė
3. Lilija Petraitienė visuomenininkė
4. Jonas Strazdauskas Savivaldybės tarybos narys
5. Rūta Končiūtė - Mačiulienė Savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė
6. Mindaugas Buknys Mažeikių muziejaus muziejininkas
7. Pranas Trakinis Mažeikių šaulių kuopos vadas
8. Jonas Jurkus Savivaldybės tarybos narys

Komisijos sudėtis patvirtinta Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. T1-326 "Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-294 „Dėl komisijos laisvės kovoms įamžinti sudarymo“ pakeitimo"

Komisijos sudėtis patvirtinta Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T1-294 "Dėl komisijos laisvės kovoms įamžinti sudarymo"

SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO REDAKCINĖ KOMISIJA

Eil. nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Sigutė Bernotienė (pirmininkė)

Savivaldybės mero pavaduotoja

2.

Irena Macijauskienė

Savivaldybės tarybos narė

3.

Dovilė Milienė

Tarybos sekretorė

4.

Lina Rimkienė

Savivaldybės tarybos narė

5.

 

 

6.

Virginijus Sungaila

Savivaldybės tarybos narys

7.

Milda Šukienė

Savivaldybės tarybos narė

KOMISIJOS NUOSTATAI

Komisijos sudėtis patvirtinta Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T1-139 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos Veiklos reglamento redakcinės komisijos sudarymo“

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO KOMISIJA

Eil. nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Vidmantas Macevičius (pirmininkas) Mažeikių rajono savivaldybės meras
2. Sigutė Bernotienė
(pavaduotoja)
Mažeikių rajono savivaldybės mero pavaduotoja
3. Ona Kelpšienė Mažeikių rajono savivaldybės Ekonomikos, finansų ir vietinio ūkio komiteto pirmininkė
4. Milda Šukienė Mažeikių rajono savivaldybės Sveikatos priežiūros ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė
5. Vytautas Visminas Mažeikių rajono savivaldybės Kaimo reikalų ir gamtos apsaugos komiteto pirmininkas
6.   Mažeikių rajono savivaldybės 
7. Lina Rimkienė Mažeikių rajono savivaldybės Kontrolės komiteto pirmininkė
8. Virgilijus Radvilas Mažeikių rajono savivaldybės mero patarėjas
9. Laima Nagienė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorė
10. Sandra Ramanauskienė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Strateginio vystymo ir investicijų skyriaus vedėja
11. Daiva Štakonaitė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja

KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATAI

ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS KOMISIJA

Eil. nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Sigutė Bernotienė (pirmininkė) Mero pavaduotoja
2. Saulius Šiurys (pirmininko pavaduotojas) Administracijos direktoriaus pavaduotojas
3. Rimantas Gramas Mero patarėjas
4. Virginija Eidimtienė Tarybos narė
5. Sandra Ramanauskienė Administracijos Strateginio vystymo ir investicijų skyriaus vedėja
6. Daiva Štakonaitė Administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja
7. Inga Leščinskienė Administracijos Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė
8. Edmundas Lukas Administracijos Statybos ir remonto skyriaus vyriausiasis specialistas
9. Lina Kesminienė (sekretorė) Administracijos Strateginio vystymo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė

KOMISIJOS NUOSTATAI

DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. RUGPJŪČIO 30 D. SPRENDIMO NR. T1-255 „DĖL ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2019 m. birželio 21 d. Nr. T1-207

 NUOLATINĖ MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO KOMISIJA

Eil. nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Vytautas Dičiūnas (pirmininkas) Rietavo savivaldybės administracijos direktorius
2. Imantas Motiejūnas Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius
3. Laima Sadauskienė Telšių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kontrolierė
4. Mindaugas Kaunas Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius
5. Danutė Jarašiūnienė Plungės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kontrolierė

  

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APDOVANOJIMŲ KOMISIJA

Eil. nr Vardas, pavardė Pareigos
1. Sigutė Bernotienė 
(pirmininkė)
Savivaldybės mero pavaduotoja
2. Antanas Tenys Savivaldybės tarybos narys
3. Ramūnas Bertulis Savivaldybės mero patarėjas
4. Vaclovas Radvilas Savivaldybės garbės pilietis
5. Dovilė Milienė
(sekretorė)
Savivaldybės tarybos sekretorė
6. Virginija Eidimtienė Ekonomikos, finansų ir vietinio ūkio komiteto narė
7. Rūta Matulaitienė Švietimo, kultūros ir sporto komiteto narė
8. Milda Šukienė Sveikatos priežiūros ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė
9. Paulius Pocevičius Kaimo reikalų ir gamtos apsaugos komiteto pirmininko pavaduotojas
10. Vita Domarkienė Sedos bendruomenės pirmininkė
11. Roberta Žaltauskienė Mažeikių verslininkų asociacijos vykdančioji direktorė
12. Eduardas Vaičiulis Nevyriausybinių organizacijų asociacijos pirmininkas
13. Andriejus Virkutis Ūkininkų sąjungos Mažeikių skyriaus pirmininkas
14. Eimantas Salatka Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas
15. Apolinaras Stonkus Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas

KOMISIJOS NUOSTATAI

ŽYMIŲ ŽMONIŲ, ISTORINIŲ DATŲ IR ĮVYKIŲ ĮAMŽINIMO MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE KOMISIJA

Eil. nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Sigutė Bernotienė Savivaldybės mero pavaduotoja
2. Genoveita Gricienė Savivaldybės tarybos narė
3. Rūta Končiutė-Mačiulienė Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė
4. Vytautas Ramanauskas Mažeikių muziejaus vyriausiasis muziejininkas
5. Daiva Štakonaitė Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja

TVARKOS APRAŠAS

 

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS KOMISIJA

Eil. nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Genoveita Gricienė (pirmininkė) Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė
2. Irena Macijauskienė Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė
3. Dijana Beišinienė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Viekšnių seniūnijos Viekšnių centro seniūnaitė
4. Skaistė Rimkienė Mažeikių Bendruomeninių šeimos namų vadovė
5. Audronė Šimkuvienė Viešosios įstaigos „Mažeikių rajono neįgaliųjų centras“ direktorė
6. Apolinaras Stonkus Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas
7. Rasa Andrulaitienė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja
8. Daiva Jurkūnienė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja)
9. Rasa Dargvainienė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė)
  Stasė Gineitienė
(komisijos sekretorė)
Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė


KOMISIJOS NUOSTATAI