Taryba

Tarybos sudarytos komisijos, tarybos

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJA

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Irena Macijauskienė (pirmininkė)

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė

2.

Ona Kelpšienė (pirmininko pavaduotoja)

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė

3.

Janina Cicėnienė

Viekšnių seniūnijos, Žibikų seniūnaitijos seniūnaitė

4.

Virginija Eidimtienė

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė

5.

Stasė Gineitienė

Mažeikių seniūnijos, Naftininkų seniūnaitijos seniūnaitė

6.

Odeta Jasmontienė

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė

7,

Paulius Pocevičius

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys

8.

Antanas Valtas

Tirkšlių seniūnijos, Voverių seniūnaitijos seniūnaitis

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisija dėl politikų elgesio normų pažeidimų kviečia kreiptis el. paštu [email protected]

KOMISIJOS NUOSTATAI
2021 m. gegužės 28 d. Nr. T1-196

Komisijos sudėtis patvirtinta Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T1-100 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo ir pavaduotojo paskyrimo“ 

Komisijos sudėtis pakeista Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. T1-303 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo ir pavaduotojo paskyrimo“ 

Etikos komisijos posėdžių protokolų išrašai

Sprendimai

_______________________________________________________________________________________

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJA

 Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Vidmantas Krakys (pirmininkas)

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys

2.

Virginijus Sungaila (pavaduotojas)

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys

3.

Paulius Auryla 

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys

4.

Sigutė Bernotienė

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė

5.

Silva Bulauskienė

Mažeikių apylinkės seniūnijos, Purvėnų seniūnaitijos seniūnaitė

6.

Jurgita Dapkūnienė

Mažeikių seniūnijos, Merkelio Račkausko seniūnaitijos seniūnaitė

7.

Vita Domarkienė

Sedos seniūnijos, Nausodės seniūnaitijos seniūnaitė

8.

Jonas Jurkus

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys

9.

Kristina Osinskienė

Šerkšnėnų seniūnijos, Žemalės seniūnaitijos seniūnaitė

10.

Artūras Šaltkauskas

Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas

KOMISIJOS NUOSTATAI (patvirtinti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T1-254 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo“  

Komisijos sudėtis patvirtinta Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. T1-302 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos sudarymo ir pavaduotojo paskyrimo“  

____________________________________________________________________________________ 

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS PETICIJŲ KOMISIJA

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Rūta Matulaitienė (pirmininkė)  Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė
2. Linas Memys (pirmininko pavaduotojas) Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas
3. Ona Kelpšienė Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė
4. Michail Norbutas  Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vedėjas 
5. Paulius Pocevičius Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys
6. Andriejus Virkutis Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys
7. Vytautas Visminas Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys 

KOMISIJOS NUOSTATAI

Komisijos sudėtis pakeista 2022 m. spalio 28 d. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-306 „DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BIRŽELIO 19 D. SPRENDIMO NR. T1-197 „DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“

_________________________________________________________________________________

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJA

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Milda Šukienė (pirmininkė) Mažeikių rajono savivaldybės mero patarėja
2. Sigutė Bernotienė (pirmininko pavaduotoja) Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė
3. Aistis Jankūnas Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorius
4. Ieva Šimkutė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja)

5.  Martyna Malinauskienė Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinatorė
6. Antanas Krivickas Mažeikių rajono nakvynės namų direktorius
7. Irena Macijauskienė Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė
8. Alfonsas Meškys Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Mažeikių rajono policijos komisariato viršininkas
9. Kristina Sereikienė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė (vyriausioji specialistė)
10. Ernesta Šipšinskė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė
11. Nijolė Zakalskienė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė
12. Živilė Kontenienė Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Telšių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Mažeikių rajone patarėja

KOMISIJOS NUOSTATAI

Komisijos sudėtis ir nuostatai patvirtinti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T1-97 Dėl Mažeikių rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“

Komisijos sudėtis pakeista Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T1-85 Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T1-97 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.

Komisijos sudėtis pakeista Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. T1-174 Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T1-97 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.

_______________________________________________________________________________________

 KOMISIJA LAISVĖS KOVOMS ĮAMŽINTI

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Lina Rimkienė (pirmininkė) Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė
2. Irena Reivytienė visuomenininkė
3. Lilija Petraitienė visuomenininkė
4. Jonas Strazdauskas Mažeikių rajono savivaldybės tarybo narys
5. Rūta Končiutė-Mačiulienė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė
6. Mindaugas Buknys Mažeikių muziejaus muziejininkas
7. Pranas Trakinis Mažeikių šaulių kuopos vadas
8. Jonas Jurkus Mažeikių rajono savivaldybės tarybo narys

Komisijos sudėtis patvirtinta Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. T1-326 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-294 „Dėl komisijos laisvės kovoms įamžinti sudarymo“ pakeitimo"

Komisijos sudėtis patvirtinta Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T1-294 "Dėl komisijos laisvės kovoms įamžinti sudarymo"

_____________________________________________________________________________________

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO REDAKCINĖ KOMISIJA 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Sigutė Bernotienė (pirmininkė)

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė

2.

Ramūnas Bertulis

Mažeikių rajono savivaldybės mero patarėjas

3.

Ona Kelpšienė

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė

4.

Vidmantas Krakys

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys

5.

Irena Macijauskienė

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė

6.

Dovilė Milienė

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sekretorė

7.

Michail Norbutas

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vedėjas

8.

Lina Rimkienė

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė

KOMISIJOS NUOSTATAI

Komisijos sudėtis patvirtinta Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T1-139 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos Veiklos reglamento redakcinės komisijos sudarymo“

Komisijos nuostatai pakeisti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T1-28Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T1-139 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento redakcinės komisijos sudarymo“ pakeitimo“.

Komisijos sudėtis pakeista Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T1-96 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. t1-139 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento redakcinės komisijos sudarymo“ pakeitimo

Komisijos sudėtis pakeista Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T1-232 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T1-139 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento redakcinės komisijos sudarymo“ pakeitimo“.

Komisijos sudėtis pakeista Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T1-230 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T1-139 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento redakcinės komisijos sudarymo“ pakeitimo“.

_____________________________________________________________________________________

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO KOMISIJA

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Vidmantas Macevičius (pirmininkas) Mažeikių rajono savivaldybės meras
2. Jonas Žičkus (pirmininko pavaduotojas) Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys
3. Rūta Matulaitienė Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė
4. Virginijus Sungaila Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys
5. Nerijus Baužys Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys
6. Reda Šiaulienė Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė

KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATAI

Komisijos sudėtis ir nuostatai patvirtinti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. T1-278 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės strateginio planavimo komisijos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo“.

 

___________________________________________________________________________________________

KVARTALŲ ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS KOMITETAS

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Paulius Auryla (pirmininkas) Mažeikių rajono savivaldybės mero pavaduotojas
2. Kęstutis Bartkevičius Mažeikių rajono savivaldybės mero patarėjas
3. Antanas Barvydis UAB „Admituras“ direktorius
4. Stasė Gineitienė Mažeikių seniūnijos, Naftininkų seniūnaitijos seniūnaitė
5. Vaida Gureckytė UAB „Tavo pastogė“ direktorė
6. Albinas Sujeta Mažeikių seniūnijos, Žemaitijos seniūnaitijos seniūnaitis
7. Antanas Tenys Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys

KOMITETO NUOSTATAI

DĖL MAŽEIKIŲ MIESTO KVARTALŲ ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS KOMITETO SUDARYMO IR JO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2021 m. sausio 29 d. Nr. T1-2

DĖL MAŽEIKIŲ MIESTO KVARTALŲ ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS KOMITETO SUDARYMO IR JO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
Pakeistas 2022 m. lapkričio 25 d. Nr. T1-335

_________________________________________________________________________________________

 NUOLATINĖ MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO KOMISIJA

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Vytautas Dičiūnas (pirmininkas) Rietavo savivaldybės administracijos direktorius
2. Tomas Katkus Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius 
3. Laima Sadauskienė Telšių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kontrolierė
4. Mindaugas Kaunas Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius
5. Danutė Jarašiūnienė Plungės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kontrolierė

DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GRUODŽIO 13 D. SPRENDIMO NR. T1-378 „DĖL NUOLATINĖS MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
2022 m. vasario 23 d. Nr. T1-59

_____________________________________________________________________   

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APDOVANOJIMŲ KOMISIJA

Eil. Nr Vardas, pavardė Pareigos
1. Sigutė Bernotienė 
(pirmininkė)
Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė
2. Virginija Eidimtienė Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė
3. Renata Glodenienė

Mažeikių verslininkų asociacijos vykdančioji direktorė

4. Rūta Matulaitienė Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė
5. Dovilė Milienė
(sekretorė)
Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sekretorė
6. Asta Griciuvienė Mažeikių r. savivaldybės Tirkšlių seniūnijos bendruomenės pirmininkė
7. Paulius Pocevičius Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys
8. Vaclovas Radvilas Mažeikių rajono savivaldybės garbės pilietis
9. Linas Memys Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas
10. Apolinaras Stonkus Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas
11. Vidmantas Krakys Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys
12. Antanas Tenys Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys
13. Eduardas Vaičiulis Nevyriausybinių organizacijų asociacijos pirmininkas
14. Andriejus Virkutis Ūkininkų sąjungos Mažeikių skyriaus pirmininkas
15. Rolandas Volkovas Mažeikių Pavasario progimnazijos direktorius

KOMISIJOS NUOSTATAI

SPRENDIMAS 
DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APDOVANOJIMŲ KOMISIJOS SUDARYMO
2021 m. vasario 26 d. Nr. T1-65

SPRENDIMAS
DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. T1-65 „DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APDOVANOJIMŲ KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
2021 m. rugpjūčio 27 d. Nr. T1-255

SPRENDIMAS
DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. T1-65 „DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APDOVANOJIMŲ KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
2022 m. kovo 31 d. Nr. T1-104

SPRENDIMAS
DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. T1-65 „DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APDOVANOJIMŲ KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
2022 m. spalio 28 d. Nr. T1-304

 ____________________________________________________

ŽYMIŲ ŽMONIŲ, ISTORINIŲ DATŲ IR ĮVYKIŲ ĮAMŽINIMO MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE KOMISIJA

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Sigutė Bernotienė Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė
2. Genoveita Gricienė Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė
3. Rūta Končiutė-Mačiulienė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė
4. Vytautas Ramanauskas Mažeikių muziejaus vyriausiasis muziejininkas
5. Daiva Štakonaitė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja

TVARKOS APRAŠAS

_________________________________________________________________________ 

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS KOMISIJA

Vardas, pavardė

Pareigos

Irena Macijauskienė,
komisijos pirmininkė

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė

Rasa Andrulaitienė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja

Genoveita Gricienė

Mažeikių savivaldybės tarybos narė

Aistis Jankūnas

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorius

Daiva Meškienė

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro direktorė

Neringa Norvaišaitė-Baranauskienė

Viešosios įstaigos „Via Alba“ direktoriaus pavaduotoja

Kristina Sereikienė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė (vyriausioji specialistė)

Apolinaras Stonkus

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas

Audronė Šimkuvienė

Viešosios įstaigos Mažeikių rajono neįgaliųjų centro direktorė

KOMISIJOS NUOSTATAI

_________________________________________________________________________ 

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS IR MENO TARYBA

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Ramunė Zelbienė (pirmininkė)

Mažeikių choreografijos mokyklos baletmeisterė

2.

Martynas Januška (pirmininko pavaduotojas)

Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro Juozo Vaičkaus skrajojamojo teatro režisierius

3.

Alina Bernotienė

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė

4.

Sigutė Bernotienė

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė

5.

Kęstutis Dvaržeckis

Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos Sedos skyriaus metodinės grupės pirmininkas

6.

Gintautas Griškėnas

Sedos kultūros centro direktorius

7.

Remigijus Jokubauskas

Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro direktorius

8.

Linas Memys

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

9.

Vaida Mikalauskienė

Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos direktorė

10.

Raimonda Ramanauskienė

Mažeikių muziejaus direktoriaus pavaduotoja, vyriausioji fondų saugotoja

11.

Lina Rimkienė

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė

12.

Izoleta Savickaja

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

13.

Zenonas Steponavičius

Mažeikių dailės mokyklos direktorius

TARYBOS NUOSTATAI 

Taryba sudaryta ir jos nuostatai patvirtinti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T1-115 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“

Komisijos sudėtis pakeista Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. T1-288 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T1-115 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

_____________________________________________

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SPORTO TARYBA

Vardas, Pavardė

Pareigos

Sigutė Bernotienė (pirmininkė)

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė

Milda Zubavičienė (pirmininko pavaduotoja)

visuomenininkė, Mažeikių bėgikų klubo „Penki kalnai“ prezidentė

Paulius Auryla

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys

Viktoras Bugnevičius

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys

Edgaras Kontrimas

visuomenininkas, asociacijos „Mažeikių gatvės gimnastai“ prezidentas

Benjaminas Milis

visuomenininkas, VšĮ „Mažeikių švyturys“ treneris

Linas Memys

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

Nerijus Rapšys

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas

Andrius Šakinskas

Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos kūno kultūros mokytojas

Reda Šiaulienė

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė

Milda Šukienė

Mažeikių rajono savivaldybės mero patarėja

Vytautas Visminas

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys

TARYBOS NUOSTATAI 

Tarybos sudėtis ir nuostatai patvirtinti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T1-267 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės sporto tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“.

Tarybos sudėtis pakeista Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. T1-334 Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-267 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės sporto tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ 1.1. ir 1.3. papunkčių pakeitimo“

Tarybos sudėtis pakeista Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T1-114 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-267 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės sporto tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.

Tarybos sudėtis pakeista Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T1-271 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimo nr. T1-267 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės sporto tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

________________________________________________________

MAŽEIKIŲ RAJONO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO KOMISIJA

Vardas, pavardė Pareigos

Vytautas Visminas,
pirmininkas

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys

Darius Daugėla,
pirmininko pavaduotojas

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

Laurynas Jonauskas

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys

Asta Balsienė, 
sekretorė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė

Danielius Gedutis

Pikelių bendruomenės pirmininkas

Valdas Gerika

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojas

Agnė Sedauskaitė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Mažeikių seniūnijos vyriausioji specialistė

Justina Ungeitė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė

Marius Vaitkus

Mažeikių rajono savivaldybės gyventojas

MAŽEIKIŲ RAJONO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS,  PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO KOMISIJOS NUOSTATAI

Tarybos sudėtis ir nuostatai patvirtinti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T1-353DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 30 d. sprendimas Nr. T1-241 DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. GRUODŽIO 17 D. SPRENDIMO NR. T1-353 „DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“

 ____________ ____________________________________________  

 

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBA

Vardas, Pavardė

Pareigos

Milda Zubavičienė

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto atstovė

Deivydas Vyniautas

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos, finansų ir vietinio ūkio komiteto atstovas

Alvyda Purauskytė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė)

Reda Guerrero

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

Jolanta Merkelienė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė

Eduardas Vaičiulis

Mažeikių rajono nevyriausybinių organizacijų asociacijos pirmininkas

Rūta Narmontienė

Mažeikių rajono kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė

Marius Kazlauskas

„Mažeikių gatvės gimnastai“ pirmininkas

Neringa Norvaišaitė-Baranauskienė

VšĮ „Via Alba“ pirmininkė

Dovilė Grigutė

Visuomeninės organizacijos „Gerumo galia“ pirmininkė

Tarybos sudėtis  patvirtinti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. T1-175 Dėl Mažeikių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos patvirtinimo“

 ________________________________________________________  

 

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBA  

Vardas, pavardė 

Pareigos

Sigutė Bernotienė  

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė, Savivaldybės atstovė

Milda Šukienė   

Mažeikių rajono savivaldybės mero patarėja, Savivaldybės atstovė

Ieva Šimkutė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja)

Audronė Šimkuvienė

Viešosios įstaigos Mažeikių rajono neįgaliųjų centro direktorė, Savivaldybės teritorijoje esančių įmonių įstaigų atstovė

Audrius Stankevičius

Viešosios įstaigos Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centro direktorius, Savivaldybės teritorijoje esančių įmonių, įstaigų atstovas

Zita Šaulienė

Šeimos sveikatos centro direktorė, Savivaldybės teritorijoje esančių įmonių, įstaigų atstovė

Faina Juozėnienė

Mažeikių rajono diabetikų klubo „Žemaičių spėka“ atstovė, visuomeninės organizacijos, ginančios visuomenės sveikatos interesus atstovė

Zofija Valatkienė

Mažeikių cerebralinio paralyžiaus asociacijos pirmininkė, visuomeninės organizacijos, ginančios visuomenės sveikatos interesus atstovė

Stasė Alčauskienė

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija Mažeikių skyriaus atstovė, visuomeninės organizacijos, ginančios visuomenės sveikatos interesus atstovė

Sprendimas Dėl Mažeikių rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo, nuostatų patvirtinimo ir pirmininko skyrimo
Nuostatai
2015 m. gegužės 29 d. Nr. T1-162

Sprendimas Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T1-162 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo, nuostatų patvirtinimo ir pirmininko skyrimo“ pakeitimo
2019 m. birželio 21 d. Nr. T1-205

Sprendimas Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T1-162 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo, nuostatų patvirtinimo ir pirmininko skyrimo“ pakeitimo
2019 m. liepos 30 d. Nr. T1-209

Sprendimas Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T1-162 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo, nuostatų patvirtinimo ir pirmininko skyrimo“ pakeitimo
2022 m. birželio 23 d. Nr. T1-173