Taryba

Tarybos sudarytos komisijos, tarybos

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJA

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Ona Kelpšienė (pirmininkė)

Savivaldybės tarybos narė

2.

Paulius Pocevičius (pavaduotojas)

Savivaldybės tarybos narys

3.

Janina Cicėnienė

Viekšnių seniūnijos, Žibikų seniūnaitijos seniūnaitė

4.

Stasė Gineitienė

Mažeikių seniūnijos, Naftininkų seniūnaitijos seniūnaitė

5.

Odeta Jasmontienė

Savivaldybės tarybos narė

6.

Irena Macijauskienė

Savivaldybės tarybos narė

7.

Antanas Valtas

Tirkšlių seniūnijos, Voverių seniūnaitijos seniūnaitis

8.

Vytautas Visminas 

Savivaldybės tarybos narys

9.

Milda Zubavičienė

Savivaldybės tarybos narė

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisija dėl politikų elgesio normų pažeidimų kviečia kreiptis el. paštu [email protected]

KOMISIJOS NUOSTATAI
2021 m. gegužės 28 d. Nr. T1-196

Komisijos sudėtis patvirtinta Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T1-100 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo ir pavaduotojo paskyrimo“ 

Etikos komisijos posėdžių protokolų išrašai

Sprendimai

_______________________________________________________________________________________

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJA

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Paulius Auryla (pirmininkas)

Savivaldybės tarybos narys

2.

Laurynas Jonauskas (pavaduotojas)

Savivaldybės tarybos narys

3.

Sigutė Bernotienė

Savivaldybės tarybos narė

4.

Silva Bulauskienė

Mažeikių apylinkės seniūnijos, Purvėnų seniūnaitijos seniūnaitė

5.

Jurgita Dapkūnienė

Mažeikių seniūnijos, Merkelio Račkausko seniūnaitijos seniūnaitė

6.

Vita Domarkienė

Sedos seniūnijos, Nausodės seniūnaitijos seniūnaitė

7.

Jonas Jurkus

Savivaldybės tarybos narys

8.

Vidmantas Krakys

Savivaldybės tarybos narys

9.

Kristina Osinskienė

Šerkšnėnų seniūnijos, Žemalės seniūnaitijos seniūnaitė

10.

Virginijus Sungaila

Savivaldybės tarybos narys

11.

Artūras Šaltkauskas

Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas

KOMISIJOS NUOSTATAI (patvirtinti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T1-254 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo“

 Komisijos sudėtis patvirtinta Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T1-99 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos sudarymo ir pavaduotojo paskyrimo“

Komisijos sudėtis patvirtinta Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T1-165 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T1-99 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos sudarymo ir pavaduotojo paskyrimo“ pakeitimo“ 

Komisijos sudėtis pakeista Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T1-233 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T1-99 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos sudarymo ir pavaduotojo paskyrimo“ pakeitimo“.

Komisijos sudėtis pakeista Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T1-231 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T1-99 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos sudarymo ir pavaduotojo paskyrimo“ pakeitimo“.

____________________________________________________________________________________ 

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS PETICIJŲ KOMISIJA

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Rūta Matulaitienė (pirmininkė)  Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė
2. Viktoras Prokopčukas (pavaduotojas) Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas
3. Paulius Pocevičius Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys
4. Ona Kelpšienė Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė
5. Michail Norbutas  Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vedėjas 
6. Vytautas Visminas Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys 
7. Andriejus Virkutis Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys

KOMISIJOS NUOSTATAI

_________________________________________________________________________________

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJA

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Milda Šukienė Savivaldybės mero patarėja, komisijos pirmininkė
2. Sigutė Bernotienė Savivaldybės tarybos narė, komisijos pirmininko pavaduotoja
3. Aistis Jankūnas Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorius
4. Ieva Šimkutė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vyr.iausioji specialistė (savivaldybės gydytoja)

5.  Martyna Malinauskienė Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinatorė
6. Antanas Krivickas Mažeikių rajono nakvynės namų direktorius
7. Irena Macijauskienė Savivaldybės tarybos narė
8. Alfonsas Meškys Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Mažeikių rajono policijos komisariato viršininkas
9. Kristina Sereikienė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė (vyriausioji specialistė)
10. Ernesta Šipšinskė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė
11. Nijolė Zakalskienė Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė
12. Živilė Kontenienė Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Telšių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Mažeikių rajone patarėja

KOMISIJOS NUOSTATAI

Komisijos sudėtis ir nuostatai patvirtinti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T1-97 Dėl Mažeikių rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“

Komisijos sudėtis pakeista Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T1-85 Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T1-97 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.

Komisijos sudėtis pakeista Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. T1-174 Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T1-97 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.

_______________________________________________________________________________________

 KOMISIJA LAISVĖS KOVOMS ĮAMŽINTI

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Lina Rimkienė (pirmininkė) Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė
2. Irena Reivytienė visuomenininkė
3. Lilija Petraitienė visuomenininkė
4. Jonas Strazdauskas Savivaldybės tarybos narys
5. Rūta Končiutė-Mačiulienė Savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė
6. Mindaugas Buknys Mažeikių muziejaus muziejininkas
7. Pranas Trakinis Mažeikių šaulių kuopos vadas
8. Jonas Jurkus Savivaldybės tarybos narys

Komisijos sudėtis patvirtinta Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. T1-326 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-294 „Dėl komisijos laisvės kovoms įamžinti sudarymo“ pakeitimo"

Komisijos sudėtis patvirtinta Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T1-294 "Dėl komisijos laisvės kovoms įamžinti sudarymo"

_____________________________________________________________________________________

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO REDAKCINĖ KOMISIJA 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Sigutė Bernotienė (pirmininkė)

Savivaldybės tarybos narė

2.

Ramūnas Bertulis

Savivaldybės mero patarėjas

3.

Ona Kelpšienė

Tarybos narė

4.

Vidmantas Krakys

Tarybos narys

5.

Irena Macijauskienė

Tarybos narė

6.

Dovilė Milienė

Tarybos sekretorė

7.

Michail Norbutas

Savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vedėjas

8.

Lina Rimkienė

Tarybos narė

KOMISIJOS NUOSTATAI

Komisijos sudėtis patvirtinta Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T1-139 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos Veiklos reglamento redakcinės komisijos sudarymo“

Komisijos nuostatai pakeisti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T1-28Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T1-139 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento redakcinės komisijos sudarymo“ pakeitimo“.

Komisijos sudėtis pakeista Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T1-96 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. t1-139 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento redakcinės komisijos sudarymo“ pakeitimo

Komisijos sudėtis pakeista Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T1-232 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T1-139 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento redakcinės komisijos sudarymo“ pakeitimo“.

Komisijos sudėtis pakeista Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T1-230 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T1-139 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento redakcinės komisijos sudarymo“ pakeitimo“.

_____________________________________________________________________________________

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO KOMISIJA

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Vidmantas Macevičius (pirmininkas) Savivaldybės meras
2. Sigutė Bernotienė (pirmininko pavaduotoja) Savivaldybės tarybos narė
3. Paulius Auryla Savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos pirmininkas
4. Viktoras Bugnevičius Savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkas
5. Ona Kelpšienė Savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininkė
6. Rūta Matulaitienė Savivaldybės tarybos narė
7. Lina Rimkienė Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininkė
8. Vytautas Visminas Savivaldybės tarybos Kaimo reikalų ir gamtos apsaugos komiteto pirmininkas
9. Deivydas Vyniautas Savivaldybės tarybos Ekonomikos, finansų ir vietinio ūkio komiteto pirmininkas
10. Reda Šiaulienė Savivaldybės tarybos Sveikatos priežiūros ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė

KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATAI

Komisijos sudėtis patvirtinta Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T1-106 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T1-211 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės strateginio planavimo komisijos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.

Komisijos sudėtis pakeista Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T1-199 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T1-211 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės strateginio planavimo komisijos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.

___________________________________________________________________________________________

KVARTALŲ ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS KOMITETAS

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Rūta Matulaitienė (pirmininkė) Savivaldybės tarybos narė
2. Kęstutis Bartkevičius Savivaldybės mero patarėjas
3. Stasė Gineitienė Mažeikių seniūnijos, Naftininkų seniūnaitijos seniūnaitė
4. Albinas Sujeta Mažeikių seniūnijos, Žemaitijos seniūnaitijos seniūnaitis
5. Antanas Tenys Savivaldybės tarybos narys

KOMITETO NUOSTATAI

DĖL MAŽEIKIŲ MIESTO KVARTALŲ ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS KOMITETO SUDARYMO IR JO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2021 m. sausio 29 d. Nr. T1-2

_________________________________________________________________________________________

 NUOLATINĖ MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO KOMISIJA

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Vytautas Dičiūnas (pirmininkas) Rietavo savivaldybės administracijos direktorius
2. Tomas Katkus Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius 
3. Laima Sadauskienė Telšių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kontrolierė
4. Mindaugas Kaunas Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius
5. Danutė Jarašiūnienė Plungės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kontrolierė

 

 

DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GRUODŽIO 13 D. SPRENDIMO NR. T1-378 „DĖL NUOLATINĖS MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
2022 m. vasario 23 d. Nr. T1-59

_____________________________________________________________________  

 

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APDOVANOJIMŲ KOMISIJA

Eil. Nr Vardas, pavardė Pareigos
1. Sigutė Bernotienė 
(pirmininkė)
Savivaldybės tarybos narė
2. Virginija Eidimtienė Savivaldybės tarybos narė
3. Renata Glodenienė

Mažeikių verslininkų asociacijos vykdančioji direktorė

4. Rūta Matulaitienė Savivaldybės tarybos narė
5. Dovilė Milienė
(sekretorė)
Savivaldybės tarybos sekretorė
6. Asta Griciuvienė Mažeikių r. savivaldybės Tirkšlių seniūnijos bendruomenės pirmininkė
7. Paulius Pocevičius Savivaldybės tarybos narys
8. Vaclovas Radvilas Savivaldybės garbės pilietis;
9. Eimantas Salatka Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas
10. Apolinaras Stonkus Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas
11. Vidmantas Krakys Savivaldybės tarybos narys
12. Antanas Tenys Savivaldybės tarybos narys
13. Eduardas Vaičiulis Nevyriausybinių organizacijų asociacijos pirmininkas
14. Andriejus Virkutis Ūkininkų sąjungos Mažeikių skyriaus pirmininkas
15. Rolandas Volkovas Mažeikių Pavasario progimnazijos direktorius

KOMISIJOS NUOSTATAI

SPRENDIMAS 
DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APDOVANOJIMŲ KOMISIJOS SUDARYMO
2021 m. vasario 26 d. Nr. T1-65

SPRENDIMAS
DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. T1-65 „DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APDOVANOJIMŲ KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
2021 m. rugpjūčio 27 d. Nr. T1-255

SPRENDIMAS
DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. T1-65 „DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APDOVANOJIMŲ KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
2022 m. kovo 31 d. Nr. T1-104

 ____________________________________________________

ŽYMIŲ ŽMONIŲ, ISTORINIŲ DATŲ IR ĮVYKIŲ ĮAMŽINIMO MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE KOMISIJA

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Sigutė Bernotienė Savivaldybės tarybos narė
2. Genoveita Gricienė Savivaldybės tarybos narė
3. Rūta Končiutė-Mačiulienė Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė
4. Vytautas Ramanauskas Mažeikių muziejaus vyriausiasis muziejininkas
5. Daiva Štakonaitė Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja

TVARKOS APRAŠAS

_________________________________________________________________________ 

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS KOMISIJA

Vardas, pavardė

Pareigos

Irena Macijauskienė,
komisijos pirmininkė

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė

Rasa Andrulaitienė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja

Genoveita Gricienė

Mažeikių savivaldybės tarybos narė

Aistis Jankūnas

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorius

Daiva Meškienė

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro direktorė

Neringa Norvaišaitė-Baranauskienė

Viešosios įstaigos „Via Alba“ direktoriaus pavaduotoja

Kristina Sereikienė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė (vyriausioji specialistė)

Apolinaras Stonkus

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas

Audronė Šimkuvienė

Viešosios įstaigos Mažeikių rajono neįgaliųjų centro direktorė

KOMISIJOS NUOSTATAI

_________________________________________________________________________ 

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS IR MENO TARYBA

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Ramunė Zelbienė (pirmininkė)

Mažeikių choreografijos mokyklos baletmeisterė

2.

Martynas Januška (pirmininko pavaduotojas)

Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro Juozo Vaičkaus skrajojamojo teatro režisierius

3.

Alina Bernotienė

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė

4.

Sigutė Bernotienė

Savivaldybės tarybos narė

5.

Viktoras Bugnevičius

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkas

6.

Kęstutis Dvaržeckis

Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos Sedos skyriaus metodinės grupės pirmininkas

7.

Gintautas Griškėnas

Sedos kultūros centro direktorius

8.

Remigijus Jokubauskas

Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro direktorius

9.

Vaida Mikalauskienė

Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos direktorė

10.

Viktoras Prokopčukas

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

11.

Raimonda Ramanauskienė

Mažeikių muziejaus direktoriaus pavaduotoja, vyriausioji fondų saugotoja

12.

Izoleta Savickaja

Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

13.

Zenonas Steponavičius

Mažeikių dailės mokyklos direktorius

TARYBOS NUOSTATAI 

Taryba sudaryta ir jos nuostatai patvirtinti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T1-115 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“

_____________________________________________

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SPORTO TARYBA

Vardas, Pavardė

Pareigos

Sigutė Bernotienė (pirmininkė)

Savivaldybės tarybos narė

Milda Zubavičienė (pirmininko pavaduotoja)

visuomenininkė, Mažeikių bėgikų klubo „Penki kalnai“ prezidentė

Paulius Auryla

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys

Viktoras Bugnevičius

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys

Edgaras Kontrimas

visuomenininkas, asociacijos „Mažeikių gatvės gimnastai“ prezidentas

Benjaminas Milis

visuomenininkas, VšĮ „Mažeikių švyturys“ treneris

Viktoras Prokopčiukas

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

Nerijus Rapšys

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas

Andrius Šakinskas

Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos kūno kultūros mokytojas

Reda Šiaulienė

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė

Milda Šukienė

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė

Vytautas Visminas

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys

TARYBOS NUOSTATAI 

Tarybos sudėtis ir nuostatai patvirtinti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T1-267 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės sporto tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“.

Tarybos sudėtis pakeista Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. T1-334 Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-267 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės sporto tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ 1.1. ir 1.3. papunkčių pakeitimo“

Tarybos sudėtis pakeista Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T1-114 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-267 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės sporto tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

________________________________________________________

MAŽEIKIŲ RAJONO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO KOMISIJA

Vardas, pavardė Pareigos

Laurynas Jonauskas,
pirmininkas

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys
Darius Daugėla, pavaduotojas Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas
Zina Liepaitė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė
Monika Būtienė Rubikų bendruomenės narė
Danielius Gedutis Pikelių bendruomenės pirmininkas
Valdas Gerika Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojas
Justina Ungeitė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė


MAŽEIKIŲ RAJONO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS,  PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO KOMISIJOS NUOSTATAI

Tarybos sudėtis ir nuostatai patvirtinti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T1-353DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“
 ________________________________________________________  

 

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBA

Vardas, Pavardė

Pareigos

Milda Zubavičienė

Mažeikių rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto komiteto atstovė

Deivydas Vyniautas

Mažeikių rajono savivaldybės Ekonomikos, finansų ir vietinio ūkio komiteto atstovas

Alvyda Purauskytė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė)

Reda Guerrero

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

Jolanta Merkelienė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė

Eduardas Vaičiulis

Mažeikių rajono nevyriausybinių organizacijų asociacijos pirmininkas

Rūta Narmontienė

Mažeikių rajono kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė

Marius Kazlauskas

„Mažeikių gatvės gimnastai“ pirmininkas

Neringa Norvaišaitė-Baranauskienė

VšĮ „Via Alba“ pirmininkė

Dovilė Grigutė

Visuomeninės organizacijos „Gerumo galia“ pirmininkė

Tarybos sudėtis  patvirtinti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. T1-175 Dėl Mažeikių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos patvirtinimo“

 ________________________________________________________  

 

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBA 

 

Vardas, pavardė 

Pareigos

Sigutė Bernotienė  

Tarybos narė, Savivaldybės atstovė

Milda Šukienė   

Savivaldybės mero patarėja, Savivaldybės atstovė

Ieva Šimkutė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja)

Audronė Šimkuvienė

Viešosios įstaigos Mažeikių rajono neįgaliųjų centro direktorė, Savivaldybės teritorijoje esančių įmonių įstaigų atstovė

Audrius Stankevičius

Viešosios įstaigos Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centro direktorius, Savivaldybės teritorijoje esančių įmonių, įstaigų atstovas

Zita Šaulienė

Šeimos sveikatos centro direktorė, Savivaldybės teritorijoje esančių įmonių, įstaigų atstovė

Faina Juozėnienė

Mažeikių rajono diabetikų klubo „Žemaičių spėka“ atstovė, visuomeninės organizacijos, ginančios visuomenės sveikatos interesus atstovė

Zofija Valatkienė

Mažeikių cerebralinio paralyžiaus asociacijos pirmininkė, visuomeninės organizacijos, ginančios visuomenės sveikatos interesus atstovė

Stasė Alčauskienė

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija Mažeikių skyriaus atstovė, visuomeninės organizacijos, ginančios visuomenės sveikatos interesus atstovė

Sprendimas Dėl Mažeikių rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo, nuostatų patvirtinimo ir pirmininko skyrimo
Nuostatai
2015 m. gegužės 29 d. Nr. T1-162

Sprendimas Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T1-162 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo, nuostatų patvirtinimo ir pirmininko skyrimo“ pakeitimo
2019 m. birželio 21 d. Nr. T1-205

Sprendimas Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T1-162 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo, nuostatų patvirtinimo ir pirmininko skyrimo“ pakeitimo
2019 m. liepos 30 d. Nr. T1-209

Sprendimas Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T1-162 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo, nuostatų patvirtinimo ir pirmininko skyrimo“ pakeitimo
2022 m. birželio 23 d. Nr. T1-173