Taryba

Tarybos nariai

 

Nuotrauka

Pavardė, vardas

Kontaktai

Partija

Deklaracijos
(Turto dekracijų paieškoje būtina įvesti Tarybos nario vardą, pavardę)

Auryla Paulius

Veiklos ataskaita už 2019 m.

Veiklos ataskaita už 2020 m.

Tel. 8 682 39 453

el. p. [email protected]

Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai

Turto deklaracija

Privačių interesų deklaracija

Baužys Nerijus

Veiklos ataskaita už 2019 m.

Veiklos ataskaita už 2020 m.

Veiklos ataskaita už 2021 m.

Tel. 8 616 30 039

el. p. [email protected]

Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai

Turto  deklaracija

Privačių interesų deklaracija

 

Bernotienė Sigutė

 

Veiklos ataskaita už 2019 m.

Veiklos ataskaita už 2020 m.

Veiklos ataskaita už 2021 m.

Tel. 8 650 49 227

el. p. [email protected]

Laisvė ir teisingumas

Turto  deklaracija

Privačių interesų deklaracija

 

 

 Bugnevičius 
Viktoras

 

Veiklos ataskaita už 2019 m.

Veiklos ataskaita už 2020 m.

Veiklos ataskaita už 2021 m.

Tel. 8 687 44 633

el. p. [email protected]

 Lietuvos socialdemokratų partija

Turto  deklaracija 

Privačių interesų deklaracija

 

 Milda Zubavičienė

Veiklos ataskaita už 2020 m.

 

 

Tel. 8 656 70 347 

el. p. [email protected] 

Laisvė ir teisingumas

Turto  deklaracija 

Privačių interesų deklaracija

 
 

Eidimtienė Virginija

 

Veiklos ataskaita už 2019 m.

2020 m. veiklos ataskaita 

Tel. 8 698 84 718

el. p.  [email protected] 

Laisvė ir teisingumas

 

Turto  deklaracija 

Privačių interesų deklaracija

 

 Gricienė Genoveita 

 

Veiklos ataskaita už 2020 m.

Veiklos ataskaita už 2021 m.

 

Tel. 8 618 72 745

el. p. [email protected] 

Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai

 

Turto  deklaracija 

Privačių interesų deklaracija

Jasmontienė Odeta

 

Veiklos ataskaita už 2019 m.

Veiklos ataskaita už 2020 m.

Veiklos ataskaita už 2021 m.

Tel. 8 610 46 709

el. p. [email protected]

Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai

 

Turto  deklaracija 

Privačių interesų deklaracija

 

Jonauskas Laurynas

 

2019 m. veiklos ataskaita

2020 m. veiklos ataskaita

2021 m. veiklos ataskaita

 Tel. 8 626 42 694

el. p.  [email protected]

Lietuvos socialdemokratų partija

Turto  deklaracija 

Privačių interesų deklaracija

 

Jurkus Jonas

 

Veiklos ataskaita už 2019 m.

Veiklos ataskaita už 2020 m.

Veiklos ataskaita už 2021 m.

Tel. 8 699 04 058

el. p. [email protected]

Lietuvos socialdemokratų partija

Turto  deklaracija  

Privačių interesų deklaracija

Kelpšienė Ona

 

Veiklos ataskaita už 2019 m.

Veiklos ataskaita už 2020 m.

Veiklos ataskaita už 2021 m.

Tel. 8 682 29 080

el. p. [email protected]

Visuomeninis rinkimų komitetas „Mažeikių pavasaris“

Turto  deklaracija   

Privačių interesų deklaracija

 

Krakys Vidmantas 

Veiklos ataskaita už 2021 m.

 

Tel. 8 682 10 340

el. p. [email protected]

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga   

Turto  deklaracija 

Privačių interesų deklaracija

Macevičius Vidmantas 

Tel. 8 698 34 970

el. p. [email protected]

 

Turto  deklaracija 

Privačių interesų deklaracija 

Macijauskienė Irena

 

Veiklos ataskaita už 2019 m.

Veiklos ataskaita už 2020 m.

Veiklos ataskaita už 2021 m.

Tel. 8 698 89 715

el. p. [email protected]

Lietuvos socialdemokratų partija

Turto  deklaracija  

Privačių interesų deklaracija

Matulaitienė Rūta

 

Veiklos ataskaita už 2019 m.

Veiklos ataskaita už 2020 m.

Veiklos ataskaita už 2021 m.

Tel. 8 673 46 615

el. p. 

[email protected];

Lietuvos socialdemokratų partija

Turto  deklaracija  

Privačių interesų deklaracija

 

Pocevičius Paulius

 

Veiklos ataskaita už 2019 m.

Veiklos ataskaita už 2020 m.

Tel. 8 614 20 352

el. p. [email protected]

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

 

Turto  deklaracija  

Privačių interesų deklaracija 

Rimkienė Lina

 

Veiklos ataskaita už 2019 m.

Veiklos ataskaita už 2020 m.

Tel. 8 682 43 301

el. p. [email protected]

Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai

Turto  deklaracija  

Privačių interesų deklaracija

 

 

Strazdauskas Jonas

 

Veiklos ataskaita už 2019 m.

Veiklos ataskaita už 2020 m.

Tel. 8 698 37 064 

el. p. [email protected] 

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

Turto  deklaracija  

Privačių interesų deklaracija 

Sungaila Virginijus

 

Veiklos ataskaita už 2019 m.

Veiklos ataskaita už 2020 m.

Tel. 8 676 74 114

el. p. [email protected]

Visuomeninis rinkimų komitetas „Mažeikių pavasaris“

Turto  deklaracija  

Privačių interesų deklaracija 

 

Šaulienė Zita

 

Veiklos ataskaita už 2019 m.

Veiklos ataskaita už 2020 m.

Veiklos ataskaita už 2021 m.

Tel. 8 687 29 630

el. p. [email protected]

Laisvė ir teisingumas

Turto  deklaracija  

Privačių interesų deklaracija 

 
 

Šiaulienė Reda

Veiklos ataskaita už 2021 m.

Tel. 8 615 11 855

el. p.  [email protected]

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 

Turto  deklaracija  

Privačių interesų deklaracija

 

Tenys Antanas

 

Veiklos ataskaita už 2019 m.

Veiklos ataskaita už 2020 m.

Veiklos ataskaita už 2021 m.

Tel. 8 612 90 514

el. p. [email protected]

Lietuvos socialdemokratų partija

Turto  deklaracija  

Privačių interesų deklaraciija

 

Trakinis Pranas

 

Veiklos ataskaita už 2019 m.

Veiklos ataskaita už 2020 m.

Tel. 8 686 53 372

el. p. [email protected]

Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai

Turto  deklaracija  

Privačių interesų deklaracija

 

Virkutis Andriejus

 

Veiklos ataskaita už 2019 m.

Veiklos ataskaita už 2020 m.

Veiklos ataskaita už 2021 m.

Tel. 8 687 45 409

el. p. [email protected]

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

Turto  deklaracija  

Privačių interesų deklaracija

 

Visminas Vytautas

 

Veiklos ataskaita už 2019 m.

Veiklos ataskaita už 2020 m.

Veiklos ataskaita už 2021 m.

Tel. 8 698 32 955

el. p. [email protected]

Laisvė ir teisingumas

Turto  deklaracija  

Privačių interesų deklaracija

 

Vyniautas Deivydas

 

Veiklos ataskaita už 2019 m.

Veiklos ataskaita už 2020 m.

Veiklos ataskaita už 2021 m.

Tel. 8 686 45 504

el. p.: 

[email protected];

[email protected]

Lietuvos socialdemokratų partija

Turto  deklaracija 

Privačių interesų deklaracija

Žičkus Jonas

 

Veiklos ataskaita už 2019 m.

Veiklos ataskaita už 2020 m.

Veiklos ataskaita už 2021 m.

Tel. 8 698 36 835

el. p. [email protected]

Laisvė ir teisingumas

Turto  deklaracija 

Privačių interesų deklaracija