Taryba

Tarybos nariai

 

Eil. Nr.

Nuotrauka

Pavardė, vardas

Telefonas

El. paštas

Partija

1. 

Auryla Paulius

Turto ir pajamų deklaracija

Privačių interesų deklaracija

Veiklos ataskaita už 2019 m.

8-682-39453

paulius.auryla@gmail.com

Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai

2.  

Baužys Nerijus

Turto ir pajamų deklaracija

Privačių interesų deklaracija

Veiklos ataskaita už 2019 m.

8-616-30039

Nerijus@hotrema.lt

Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai

3. 

Bernotienė Sigutė

Turto ir pajamų deklaracija

Privačių interesų deklaracija

Veiklos ataskaita už 2019 m.

8-650-49227

sigute.bernotiene@mazeikiai.lt

Laisvė ir teisingumas

4.

 

 Bugnevičius 
Viktoras

Turto ir pajamų deklaracija

Privačių interesų deklaracija

Veiklos ataskaita už 2019 m.

 8-687-44633  viktoras.bugnevicius@mst.lt  Lietuvos socialdemokratų partija

5. 

 

 Milda Zubavičienė

Turto ir pajamų deklaracija

Privačių interesų deklaracija

8-656-70347 

milda.zubaviciene@gmail.com 

Laisvė ir teisingumas

6. 

 

Eidimtienė Virginija

Turto ir pajamų deklaracija

Privačių interesų deklaracija

Veiklos ataskaita už 2019 m.

8-698-84718  evirga@gmail.com 

Laisvė ir teisingumas

7.  

 

 Gricienė Genoveita 

Turto ir pajamų deklaracija

Privačių interesų deklaracija

 

 8-618-72745

genoveita@gmail.com 

Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai

8.

Jasmontienė Odeta

Turto ir pajamų deklaracija

Privačių interesų deklaracija

Veiklos ataskaita už 2019 m.

8-610-46709

odeta.jasmontiene@sb.lt

Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai

9.

 

Jonauskas Laurynas

Turto ir pajamų deklaracija

Privačių interesų deklaracija

Veiklos ataskaita už 2019 m.

 8-626-42694  l.jonauskas@gmail.com Lietuvos socialdemokratų partija

10. 

Jurkus Jonas

Turto ir pajamų deklaracija

Privačių interesų deklaracija

Veiklos ataskaita už 2019 m.

8-699-04058

jurkusmazeikiai@gmail.com

Lietuvos socialdemokratų partija

11. 

Kelpšienė Ona

Turto ir pajamų deklaracija

Privačių interesų deklaracija

Veiklos ataskaita už 2019 m.

8-682-29080

onutekelpsiene@gmail.com

Visuomeninis rinkimų komitetas „Mažeikių pavasaris“

12.

 

Kupliauskas Stasys

Turto ir pajamų deklaracija

Privačių interesų deklaracija

Veiklos ataskaita už 2019 m.

 8-686-16057  

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

13.

Macevičius Vidmantas

Turto ir pajamų deklaracija

Privačių interesų deklaracija

Veiklos ataskaita už 2019 m.

8-698-34970

meras@mazeikiai.lt

Laisvė ir teisingumas

14.

Macijauskienė Irena

Turto ir pajamų deklaracija

Privačių interesų deklaracija

Veiklos ataskaita už 2019 m.

8-698-89715

macijauskiene.irena@gmail.com

Lietuvos socialdemokratų partija

15.

Rūta Matulaitienė

Turto ir pajamų deklaracija

Privačių interesų deklaracija

Veiklos ataskaita už 2019 m.

8-673-46615

rutamatulaitiene@gmail.com

Lietuvos socialdemokratų partija

16.

Pocevičius Paulius

Turto ir pajamų deklaracija

Privačių interesų deklaracija

Veiklos ataskaita už 2019 m.

8-614-20352

p.pauliuspocevicius@gmail.com

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

17. 

Rimkienė Lina

Turto ir pajamų deklaracija

Privačių interesų deklaracija

Veiklos ataskaita už 2019 m.

 

8-682-43301

lina.rimkiene@mazeikiai.lt

rimkiene.lina@gmail.com

Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai

18.

 

Strazdauskas Jonas

Turto ir pajamų deklaracija

Privačių interesų deklaracija

Veiklos ataskaita už 2019 m.

8-698-37064 

jonas.strazdauskas@gmail.com 

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

19.

Sungaila Virginijus

Turto ir pajamų deklaracija

Privačių interesų deklaracija

Veiklos ataskaita už 2019 m.

8-686-06338

8-676-74114

sunkiaigaila0121@gmail.com

Visuomeninis rinkimų komitetas „Mažeikių pavasaris“

20.

Šaulienė Zita

Turto ir pajamų deklaracija

Privačių interesų deklaracija

Veiklos ataskaita už 2019 m.

8-687-29630

z.sauliene@sscentras.lt

Laisvė ir teisingumas

21. 

Šukienė Milda

Turto ir pajamų deklaracija

Privačių interesų deklaracija

Veiklos ataskaita už 2019 m.

8-612-23504

mildasve@gmail.com

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

22.

Tenys Antanas

Turto ir pajamų deklaracija

Privačių interesų deklaracija

Veiklos ataskaita už 2019 m.

8-612-90514

tenysantanas@gmail.com

Lietuvos socialdemokratų partija

23.

Trakinis Pranas

Turto ir pajamų deklaracija

Privačių interesų deklaracija

Veiklos ataskaita už 2019 m.

8-686-53372

p.trakinis@gmail.com

Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai

24.

Virkutis Andriejus

Turto ir pajamų deklaracija

Privačių interesų deklaracija

Veiklos ataskaita už 2019 m.

8-687-45409

virkutisandriejus@gmail.com

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

25.

Visminas Vytautas

Turto ir pajamų deklaracija

Privačių interesų deklaracija

Veiklos ataskaita už 2019 m.

8-698-32955

vismminas@gmail.com

Laisvė ir teisingumas

26. 

Vyniautas Deivydas

Turto ir pajamų deklaracija

Privačių interesų deklaracija

Veiklos ataskaita už 2019 m.

8-686-45504

deivydas.vyniautas@yahoo.com

Lietuvos socialdemokratų partija

27.

Žičkus Jonas

Turto ir pajamų deklaracija

Privačių interesų deklaracija

Veiklos ataskaita už 2019 m.

8-698-36835

jonaszikus@gmail.com

Laisvė ir teisingumas