Taryba

Nepriimti nusišalinimai

2022 m. spalio 28 d. vykusio Mažeikių rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) posėdžio metu Tarybos narių balsų dauguma buvo nepriimtas Mažeikių rajono savivaldybės mero Vidmanto Macevičiaus nusišalinimas nuo 22-ojo Tarybos posėdžio darbotvarkės klausimo „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Mažeikių vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo“ svarstymo ir sprendimo priėmimo.

________________________________

2021 m. birželio 30 d. vykusio Mažeikių rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) posėdžio metu Tarybos narių balsų dauguma buvo nepriimtas Tarybos nario Viktoro Bugnevičiaus nusišalinimas nuo 33-iojo Tarybos posėdžio darbotvarkės klausimo „Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“ svarstymo ir sprendimo priėmimo.

________________________________

2021 m. kovo 17 d. vykusio Mažeikių rajono savivaldybės tarybos Sveikatos priežiūros ir socialinių reikalų komiteto (toliau – Komitetas) posėdžio metu, Komiteto nariams bendru sutarimu pritarus, buvo nepriimtas Komiteto pirmininkės Mildos Šukienės nusišalinimas nuo 22-ojo darbotvarkės klausimo „Dėl lėšų skyrimo VšĮ Regioninei Mažeikių ligoninei“.

________________________________

2020 m. gruodžio 15 d. vykusio Mažeikių rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) posėdžio metu Tarybos narių balsų dauguma buvo nepriimtas Mažeikių rajono savivaldybės mero Vidmanto Macevičiaus nusišalinimas nuo 8-ojo posėdžio darbotvarkės klausimo „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T1-91 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo“.

________________________________

2020 m. lapkričio 27 d. vykusio Mažeikių rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) posėdžio metu Tarybos narių balsų dauguma buvo nepriimtas Mažeikių rajono savivaldybės mero Vidmanto Macevičiaus nusišalinimas nuo 12-ojo posėdžio darbotvarkės klausimo „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T1-312 „Dėl garantijos kredito įstaigai už uždarajai akcinei bendrovei „Mažeikių vandenys“ išduodamą paskolą suteikimo“ pakeitimo“ bei 22-ojo klausimo „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės valdomų įmonių strategijų sudarymo, veiklos tikslų nustatymo, veiklos rezultatų vertinimo, vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.