Svarbi informacija

Rajone tikrins apleistus žemės sklypus

Mažeikių rajono savivaldybės administracija primena, kad apleisti žemės sklypai apmokestinami 4 proc. žemės mokesčio ir žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifu. Siekiant užtikrinti, kad valdant ir naudojant žemę būtų laikomasi Lietuvos Respublikos žemės įstatymo ir kitų įstatymų, reglamentuojančių žemės naudojimo priežiūrą, reikalavimų liepos mėnesį Mažeikių rajone vyks patikrinimai.

UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ valdyba organizuoja atranką penkerių metų kadencijai „Mažeikių šilumos tinklai“ generalinio direktoriaus pareigybei užimti

Atranka bus organizuojama vadovaujantis Atrankos penkerių metų kadencijai eiti uždarosios akcinės bendrovės „Mažeikių šilumos tinklai“ generalinio direktoriaus pareigas tvarkos aprašu (toliau – Aprašas) dviem etapais. Pirminės atrankos metu bus tikrinami ir įvertinami asmenų, pageidaujančių dalyvauti Atrankoje (toliau – Pretendentai), pateikti dokumentai, Pretendentų atitikimas Aprašo 8 punkte nustatytiems reikalavimams ir atrenkami Pretendentai, turintys teisę dalyvauti antrinėje atrankoje. Neatitikę reikalavimų Pretendentai nepateks į antrinę atranką. Antrinės atrankos metu bus patikrintas ir įvertintas Pretendentų atitikimas Aprašo 9 punkte nustatytiems reikalavimams, taip pat Pretendentų atsakymai į antrinės atrankos užduoties klausimus bei jų parengtos veiklos programos, nustatomas Atrankos laimėtojas.