Svarbi informacija

DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ BENDRIJŲ DĖMESIUI

Daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas privalo organizuoti bendrojo naudojimo patalpų sanitarijos ir higienos reikalavimus užtikrinančius darbus. Dėl paskelbto karantino (COVID) valstybės ar savivaldybės teritorijoje, siekiant užtikrinti gyventojų sveikatos apsaugą, buvo būtina atlikti sanitarijos ir higienos reikalavimus užtikrinančius darbus (bendrojo naudojimo patalpų dezinfekciją).
Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės valdymą savivaldybėse vykdo ir karantino režimo priemonių įgyvendinimą organizuoja savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybė). Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės priemonės, priskirtos būtinosioms visuomenės sveikatos priežiūros priemonėms, finansuojamos iš valstybės biudžete sveikatos priežiūrai numatytų lėšų.
Vadovaujantis šiomis nuostatomis,dėl patirtų išlaidų už bendrojo naudojimo patalpų dezinfekciją, sąskaitas faktūras rekomenduojame pateikti Savivaldybės Buhalterinės apskaitos skyriui.

____________________

Dėl sąlytį su COVID-19 atveju turėjusių asmenų

Sveikatos apsaugos ministerija teikia gaires dėl naujojo koronaviruso (SARS-CoV-2) sukeliamos užkrečiamosios ligos (COVID-19) sąlytį turėjusių asmenų valdymo (parengta adaptavus Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro rekomendacijas). 

____________________

 Tai, ką svarbu žinoti žmonėms dėl naujojo koronaviruso

____________________