Vietinio ūkio skyrius
Laisvės g. 8

Darbo laikas

P–K
8.00–17.00
Pn
8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

SODININKŲ BENDRIJOS

DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SODININKŲ BENDRIJŲ RĖMIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
APRAŠAS
2018 m. gegužės 25 d. Nr. T1-141

_____________________________________

Sodininkų bendrijos kviečiamos teikti paraiškas dėl paramos

Nuo rugsėjo 8 d., iki lapkričio 6 d. Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje esančios sodininkų bendrijos, siekiančios tinkamai tvarkyti ir prižiūrėti bendrojo naudojimo objektus, gali teikti  prašymus finansinei paramai gauti. Savivaldybės biudžete tam skirta 20 tūkst. eurų.

Prašymai priimami Mažeikių rajono savivaldybės administracijos priimamajame (viename langelyje) adresu: Laižuvos g. 3, Mažeikiai (I aukštas) arba siunčiami paštu adresu: Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai.

Sodininkų bendrijoms lėšos gali būti skiriamos išlaidoms už naujų bendrojo naudojimo objektų (elektros tinklų, kelių, gatvių tiesimo, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ar valymo ir kitų) statybos ir esamų objektų atnaujinimui reikalingos techninės dokumentacijos rengimo, bendrojo naudojimo objektų inventorizacijos ir teisinės registracijos bei kitoms, susijusioms su bendrojo naudojimo objektų priežiūra, išlaidoms iš dalies padengti. Kompensuojamos tik apmokėtos išlaidos už atliktus darbus ar paslaugas.

Parama prašymus pateikusioms sodininkų bendrijoms skiriama proporcingai pagal bendrijoje esančių sklypų skaičių, bet ne daugiau kaip 50 proc. visų patirtų išlaidų.  

Parama teikiama vadovaujantis Mažeikių rajono sodininkų bendrijų rėmimo tvarkos aprašu, patvirtintu Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T1-141.

Paraiškas vertins Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija.

_____________________________________

Mažeikių rajono sodininkų bendrijų rėmimui gautų paraiškų vertinimo komisiją

Arvydas Pocius,
komisijos pirmininkas
Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas
Dalia Grabažienė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Mažeikių apylinkės seniūnijos seniūno pavaduotoja
Kornėlijus Kryžius Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Viekšnių seniūnas

Angelė Šlyžiuvienė,
komisijos sekretorė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos  Vietinio ūkio skyriaus vyriausioji specialistė
Indrė Valantytė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė

Komisija sudaryta Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. rugsėjo 6 d. įsakymą Nr. A1-1239 „Dėl komisijos sudarymo“

Kontaktai

Alfonsas Žiulpa
Vedėjas
(8 443) 98 261, 8 686 45 436
Kęstutis Šimkūnas
Vedėjo pavaduotojas
(8 443) 42 672, 8 612 26 872
Alfonsas Asauskas
Vyriausiasis specialistas
8 667 08 807
Vaida Kosienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 98 245, 8 652 55 975
Darius Daugėla
Vyr. specialistas
(8 443) 98 208, 8 699 62 655
Rita Kontrimienė
Vyriausioji specialistė (projektų įgyvendinimui)
(8 443) 98 208
Stasys Dainius
Vyr. specialistas
(8 443) 98 208
Virginijus Raudonius
Vyr. specialistas
(8 443) 98 231, 8 656 59 842
Aida Jucienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 98 231, 8 640 31 802
Stasys Brazas
Vyriausiasis specialistas
(8 443) 98 231, 8 611 46 640
Rymantas Štakonas
Vyriausiasis specialistas
8 686 45 476
Angelė Šlyžiuvienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 98 209