Vietinio ūkio skyrius
Laisvės g. 8

Darbo laikas

P–K
8.00–17.00
Pn
8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ĮMOKOS

Nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigaliojo Mažeikių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimas, pagal kurį naujai statomo, rekonstruojamo pastato, kurio naudojimui reikalinga savivaldybės infrastruktūra, statytojas turės mokėti savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoką. Mokestis bus taikomas tik gaunant naujus statybos leidimus, juos jau turintiems mokesčio mokėti nereikės. Toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į galiojantį Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymą. Šis mokestis mokamas ir kitose savivaldybėse. 

Vadovaujantis Savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifų patvirtinimo“ nuostatomis, infrastruktūros plėtros įmoką turės mokėti Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės fiziniai ar juridiniai asmenys, kitos organizacijos ar jų padaliniai, pateikę prašymą gauti statybą leidžiantį dokumentą statiniui statyti ar rekonstruoti teritorijoje, kurioje pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus numatoma savivaldybės infrastruktūros plėtra, ir (ar) planuojantys toje teritorijoje statyti ar rekonstruoti inžinerinį statinį, kuriam reikalinga savivaldybės infrastruktūra, tačiau statybą leidžiančio dokumento nereikia. 

Statytojas infrastruktūros plėtros įmoką turės sumokėti iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo dienos ar iki statybos darbų pradžios, kai statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas, tad, pateikdamas prašymą statybos leidimui gauti, statytojas turi pateikti ir prašymą dėl įmokos apskaičiavimo. 

Savivaldybės teritorijoje patvirtinti savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifai, taikomi nuo šių metų sausio 1 d.:

  • gyvenamiesiems ir negyvenamiesiems statiniams Mažeikių mieste – 10 Eur už kv. m
  • gyvenamiesiems ir negyvenamiesiems statiniams Mažeikių rajono teritorijoje, išskyrus Mažeikių miestą – 5 Eur už kv. m

 Įmokos dalis, skirta savivaldybės infrastruktūros projektavimui, statybai ir (ar) įrengimui finansuoti, bus apskaičiuojama įmokos tarifą dauginant iš pastato ar inžinerinio statinio, rekonstruojamo į pastatą, bendrojo ploto (m²) ir (ar) inžineriniu statiniu užstatomo ploto (m²). 

 

TVARKOS APRAŠAS (patvirtintas Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T1-355)

PRAŠYMAS

TARIFAI

Kontaktai

Alfonsas Žiulpa
Vedėjas
(8 443) 98 261, 8 686 45 436
Kęstutis Šimkūnas
Vedėjo pavaduotojas
(8 443) 42 672, 8 612 26 872
Alfonsas Asauskas
Vyriausiasis specialistas
8 667 08 807
Vaida Kosienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 98 245, 8 652 55 975
Darius Daugėla
Vyr. specialistas
(8 443) 98 208, 8 699 62 655
Rita Kontrimienė
Vyriausioji specialistė (projektų įgyvendinimui)
(8 443) 98 208
Stasys Dainius
Vyr. specialistas
(8 443) 98 208
Virginijus Raudonius
Vyr. specialistas
(8 443) 98 231, 8 656 59 842
Aida Jucienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 98 231, 8 640 31 802
Stasys Brazas
Vyriausiasis specialistas
(8 443) 98 231, 8 611 46 640
Rymantas Štakonas
Vyriausiasis specialistas
8 686 45 476
Angelė Šlyžiuvienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 98 209